Έργα αναφοράς στα Ελληνικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Icosit® Sarnafil® Schoenox Sika AnchorFix® Sika® Antisol® SikaBit® SikaBond® Sika CarboDur® Sika® CarboShear L SikaCeram® Sika ComfortFloor® SikaCor® Sikacrete® SikaDecor® Sika® Drain Sikadur® Sikadur Combiflex® Sika® FerroGard® SikaFiber® SikaFix® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® DecoDur Sika® FloorJoint Sikafloor® Level Sikafloor® MonoFlex Sikafloor® Multidur Sikafloor® Multiflex Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop SikaForce® SikaFuko® SikaFume® Sikagard® SikaGrout® Sika® Igolflex® Sikalastic® SikaLatex® Sika MonoTop® Sikaplan® SikaPlast® Sika® Plastiment® Sika® Primer SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaRoof® SikaScreed® Sika® SealTape Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sikasil® Sika® Stabilizer SikaSwell® SikaTard® Sika ThermoCoat® SikaTop® Sika ViscoBond® Sika® ViscoCrete® Sika ViscoFlow® Sika Waterbar® SikaWrap® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Υγρομόνωση Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα Επισκευή σκυροδέματος Σφράγιση αρμών Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Πρόσμικτα σκυροδέματος Εποξειδικό δάπεδο Χημική αγκύρωση Προστασία σκυροδέματος Διακοσμητικό δάπεδο Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Στεγανοποίηση αρμών Σφραγιστικό Διάστρωση πλακιδίων Πολυουρεθανικό δάπεδο Στεγανοποίηση υπογείων Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Υγρή μεμβράνη Στεγανό σκυρόδεμα Συνθετική μεμβράνη Έγχυτο κονίαμα Εξωτερική θερμομόνωση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Δομητική ενίσχυση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Ασφαλτική μεμβράνη Χύτευση Υδροφοβικός εμποτισμός Αρμόστοκος Πρόσμικτα κονιαμάτων Πράσινο δώμα Χημικά ανθεκτική επίστρωση Ελαστική συγκόλληση Εποξειδικό αστάρι Επιφανειακός σκληρυντής Επισκευαστικό κονίαμα Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Ανόδια Ασφαλτική επίστρωση Άκαμπτη συγκόλληση Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Ψυχρό δώμα Ενεμάτωση Παθητική πυροπροστασία Δομητική συγκόλληση Βαφή τοιχοποιίας Δάπεδα σε μπαλκόνια Αγώγιμο δάπεδο Βελτιωτικό ωρίμανσης Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα
Φόρτωση...

Έργα αναφοράς στα Αγγλικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Icosit® Sarnabar® Sarnafil® Schoenox Sika AnchorFix® Sika® Antisol® SikaBit® SikaBond® Sika CarboDur® Sika® CarboShear L SikaCeram® Sika ComfortFloor® SikaCor® Sikacrete® SikaDecor® Sikadur® Sikadur Combiflex® Sika® FerroGard® SikaFiber® SikaFix® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® DecoDur Sika® FloorJoint Sikafloor® Level Sikafloor® MonoFlex Sikafloor® Multidur Sikafloor® Multiflex Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop SikaFuko® SikaFume® Sikagard® SikaGrout® SikaHyflex® Sika® Igolflex® Sikalastic® SikaLatex® Sika MonoTop® Sikaplan® Sika® Plastiment® SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaRoof® Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sikasil® Sika® Stabilizer SikaSwell® SikaTard® Sika ThermoCoat® SikaTop® Sika ViscoBond® Sika® ViscoCrete® Sika ViscoFlow® Sika Waterbar® SikaWrap® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Υγρομόνωση Στεγανοποίηση Σφράγιση αρμών Σκυρόδεμα Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Επισκευή σκυροδέματος Χημική αγκύρωση Διακοσμητικό δάπεδο Εποξειδικό δάπεδο Προστασία σκυροδέματος Στεγανοποίηση αρμών Υγρή μεμβράνη Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Διάστρωση πλακιδίων Επισκευή δώματος Στεγανό σκυρόδεμα Πολυουρεθανικό δάπεδο Σφραγιστικό Συνθετική μεμβράνη Πρόσμικτα σκυροδέματος Ψυχρό δώμα Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Εξωτερική θερμομόνωση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Στεγανοποίηση υπογείων Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Δομητική ενίσχυση Χύτευση Πρόσμικτα κονιαμάτων Αρμόστοκος Επιφανειακός σκληρυντής Πράσινο δώμα Χημικά ανθεκτική επίστρωση Ασφαλτική μεμβράνη Εποξειδικό αστάρι Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Ενεμάτωση Ανόδια Ασφαλτική επίστρωση Έγχυτο κονίαμα Παθητική πυροπροστασία Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Δομητική συγκόλληση Ελαστική συγκόλληση Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Γεωύφασμα Υδροφοβικός εμποτισμός Άκαμπτη συγκόλληση Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Ταινία
Stasy Icosit KC, Athens
Έργο αναφοράς PDF - 1 MB (en)
Stasy Icosit KC, Athens
Rail fixing system rehabilitation of Athens TRAM line, Urban Rail Transport SA (STA.SY. AE), N. Faliro, Attica region, Greece
Φόρτωση...