Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnacol® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika® Antisol® SikaBond® Sika Boom® SikaCem® SikaCeram® Sika ComfortFloor® Sika® Control SikaCor® Sikacrete® Sikacryl® SikaDecor® Sikadur® Sika® FerroGard® SikaFill® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat SikaGrind® SikaGrout® SikaHyflex® Sika® Igolflex® Sika® Injection Sikalastic® SikaLatex® Sika MaxTack® Sika MonoTop® SikaMur® SikaPlast® Sika® Plastiment® Sika® Primer SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaScreed® SikaSeal® Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sikasil® Sika® Stabilizer SikaSwell® SikaTard® Sika ThermoCoat® SikaTop® Sika ViscoBond® Sika® ViscoCrete® Sika ViscoFlow® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα Σφράγιση αρμών Υγρομόνωση Πρόσμικτα σκυροδέματος Επισκευή σκυροδέματος Υγρή μεμβράνη Σφραγιστικό Πολυουρεθανικό δάπεδο Προστασία σκυροδέματος Διακοσμητικό δάπεδο Εποξειδικό αστάρι Διάστρωση πλακιδίων Ενεμάτωση Χημικά ανθεκτική επίστρωση Εποξειδικό δάπεδο Προστατευτική επίστρωση Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Έγχυτο κονίαμα Άκαμπτη συγκόλληση Εξωτερική θερμομόνωση Βιομηχανική βαφή Επισκευαστικό κονίαμα Χύτευση Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Στεγανό σκυρόδεμα Πρόσθετα τσιμέντου Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Στεγανοποίηση υπογείων Δομητική ενίσχυση Πυράντοχη σφράγιση Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Διογκούμενος αφρός Βαφή τοιχοποιίας Υδροφοβικός εμποτισμός Ανοδική υγρασία Ελαστική συγκόλληση Πρόσμικτα κονιαμάτων Σταθεροποιητής υποστρώματος Αρμόστοκος Χημική αγκύρωση Βελτιωτικό ωρίμανσης Επιφανειακός σκληρυντής Δάπεδα σε μπαλκόνια Ασφαλτική επίστρωση Ελαστική βαφή Πυράντοχο κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Παθητική πυροπροστασία Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Βιομηχανικό δάπεδο Ασφαλτική μεμβράνη Στεγανοποίηση αρμών Ανόδια Τσιμεντοειδή δάπεδα
Φόρτωση...

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Αγγλικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnacol® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika® Antisol® SikaBond® Sika Boom® SikaCem® SikaCeram® Sika ComfortFloor® Sika® Control SikaCor® Sikacrete® Sikacryl® SikaDecor® Sikadur® Sika® FerroGard® SikaFill® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat SikaGrind® SikaGrout® SikaHyflex® Sika® Igolflex® Sika® Injection Sikalastic® SikaLatex® Sika MaxTack® Sika MonoTop® SikaMur® SikaPlast® Sika® Plastiment® Sika® Primer SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaScreed® SikaSeal® Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sikasil® Sika® Stabilizer SikaSwell® SikaTard® Sika ThermoCoat® SikaTop® Sika ViscoBond® Sika® ViscoCrete® Sika ViscoFlow® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα Σφράγιση αρμών Υγρομόνωση Πρόσμικτα σκυροδέματος Επισκευή σκυροδέματος Υγρή μεμβράνη Σφραγιστικό Πολυουρεθανικό δάπεδο Προστασία σκυροδέματος Διακοσμητικό δάπεδο Εποξειδικό αστάρι Διάστρωση πλακιδίων Ενεμάτωση Εποξειδικό δάπεδο Χημικά ανθεκτική επίστρωση Προστατευτική επίστρωση Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Άκαμπτη συγκόλληση Έγχυτο κονίαμα Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Εξωτερική θερμομόνωση Βιομηχανική βαφή Επισκευαστικό κονίαμα Χύτευση Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Στεγανό σκυρόδεμα Πρόσθετα τσιμέντου Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Δομητική ενίσχυση Πυράντοχη σφράγιση Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Στεγανοποίηση υπογείων Διογκούμενος αφρός Βαφή τοιχοποιίας Υδροφοβικός εμποτισμός Αρμόστοκος Ανοδική υγρασία Ελαστική συγκόλληση Πρόσμικτα κονιαμάτων Σταθεροποιητής υποστρώματος Χημική αγκύρωση Βελτιωτικό ωρίμανσης Επιφανειακός σκληρυντής Δάπεδα σε μπαλκόνια Ασφαλτική επίστρωση Ελαστική βαφή Πυράντοχο κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Παθητική πυροπροστασία Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Βιομηχανικό δάπεδο Ασφαλτική μεμβράνη Στεγανοποίηση αρμών Ανόδια Τσιμεντοειδή δάπεδα
Φόρτωση...