Πολύ συχνά, πριν την εκκίνηση οποιασδήποτε εφαρμογής του τελικά επιλεγμένου συστήματος δαπέδου, πρέπει να διαστρωθούν τσιμεντοειδή κονίαματα για την επιπέδωση και εξομάλυνση του υποστρώματος, πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, παρκέτων, δαπέδων PVC, μοκέτας, εποξειδικών και πολυουρεθανικών ρητινών.

Ένα άψογο, μακράς διαρκείας δάπεδο φαίνεται όμορφο και προσφέρει λεία αίσθηση και ομαλότητα, όχι μόνο λόγω του συστήματος επικάλυψης δαπέδου που επιλέχθηκε, αλλά και της προετοιμασίας του υποστρώματος και του υποδαπέδου υποστήριξης. 

Διάστρωση SikaScreed® για εξομάλυνση δαπέδου

'Ένα επιτυχώς σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο σύστημα δαπέδου λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο δάπεδο και τις συνθήκες του υποστρώματος. Διαφορετικά υλικά εξομάλυνσης και προετοιμασίας θα χρησιμοποιηθούν εάν αυτό είναι τραχύ ή ατελές, κι άλλα εάν έχει διακυμάνσεις κλίσεων ή είναι αδύναμο. 
Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της Sika για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα προετοιμασίας υποστρώματος, που περιλαμβάνει αστάρια, κονιάματα εξομάλυνσης και ταχύπηκτα κονιάματα διάστρωσης δαπέδων, όλα πλήρως συμβατά με τα συστήματα επικάλυψης δαπέδων της Sika που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια.

Kατηγορίες κονιαμάτων εξομάλυνσης

Συστήματα μεγάλου πάχους & ταχείας ωρίμανσης

Τα κονιάματα εξομάλυνσης υποστρώματος τεχνολογίας SikaScreed® χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις εφαρμογών όπου ο χρόνος είναι ύψιστης σημασίας και οι εργασίες διάστρωσης του δαπέδου πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα. Τα κονιάματα της σειράς SikaScreed® χαρακτηρίζονται από ταχύτατη ανάπτυξης αντοχών, με στόχο την συντόμευση του χρόνου διάστρωσης δαπέδου, είτε σε νέα, είτε σε υφιστάμενη κατασκευή.

Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα εξομάλυνσης

Τα κονιάματα εξομάλυνσης υποστρώματος Sikafloor®, με στόχο την παροχή ενός λείου (επίπεδο) ή οριζοντίου υποστρώματος χρησιμοποιούνται για κάθε περίπτωση απαίτησης: σε χαμηλής απόδοσης περιπτώσεις, όπως πριν την εφαρμογή μοκετών, ελαστικών δαπέδων, ξύλινων δαπέδων ή πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών με υψηλές καταπονήσεις, όπως κίνηση περονοφόρων σε αποθηκευτικούς χώρους έντονης κυκλοφορίας.