Επιλέξτε σημείο ενδιαφέροντος

Sika Boom®-120 Low Expansion

Sika Boom®-120 Low Expansion

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
 • Εύκολη και ακριβής εξαγωγή - χαμηλή κατανάλωση
 • Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
 • Εξαιρετική στερέωση και σταθερότητα
 • Εξαιρετική πρόσφυση, ικανότητα πλήρωσης, υψηλή θερμική απόδοση και ηχομόνωση
 • Διατηρεί την ελαστικότητά του
 • Ταχείας ωρίμανσης
 • Δεν προσβάλεται από μούχλα, είναι υδατοστεγανός και βαφόμενος
 • Καλή αντοχή έναντι δονήσεων
 • Επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από συμπίεση
 • Ιδιαίτερα περιορισμένη δευτερογενής διόγκωση
 • Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
 • Ο αφρός που έχει ωριμάσει σκληραίνει και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί
 • Εξαιρετική θερμομόνωση
 • Αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
 • Χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC / HFC)
 • Δεν προσφύεται σε PTFE (τεφλόν), PE (πολυαιθυλένιο) και σιλικόνη
Sika Boom®-120 Low Expansion

Sika Boom®-120 Low Expansion

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
 • Εύκολη και ακριβής εξαγωγή - χαμηλή κατανάλωση
 • Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
 • Εξαιρετική στερέωση και σταθερότητα
 • Εξαιρετική πρόσφυση, ικανότητα πλήρωσης, υψηλή θερμική απόδοση και ηχομόνωση
 • Διατηρεί την ελαστικότητά του
 • Ταχείας ωρίμανσης
 • Δεν προσβάλεται από μούχλα, είναι υδατοστεγανός και βαφόμενος
 • Καλή αντοχή έναντι δονήσεων
 • Επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από συμπίεση
 • Ιδιαίτερα περιορισμένη δευτερογενής διόγκωση
 • Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
 • Ο αφρός που έχει ωριμάσει σκληραίνει και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί
 • Εξαιρετική θερμομόνωση
 • Αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
 • Χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC / HFC)
 • Δεν προσφύεται σε PTFE (τεφλόν), PE (πολυαιθυλένιο) και σιλικόνη
Sika Boom®-120 Low Expansion

Sika Boom®-120 Low Expansion

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
 • Εύκολη και ακριβής εξαγωγή - χαμηλή κατανάλωση
 • Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
 • Εξαιρετική στερέωση και σταθερότητα
 • Εξαιρετική πρόσφυση, ικανότητα πλήρωσης, υψηλή θερμική απόδοση και ηχομόνωση
 • Διατηρεί την ελαστικότητά του
 • Ταχείας ωρίμανσης
 • Δεν προσβάλεται από μούχλα, είναι υδατοστεγανός και βαφόμενος
 • Καλή αντοχή έναντι δονήσεων
 • Επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από συμπίεση
 • Ιδιαίτερα περιορισμένη δευτερογενής διόγκωση
 • Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
 • Ο αφρός που έχει ωριμάσει σκληραίνει και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί
 • Εξαιρετική θερμομόνωση
 • Αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
 • Χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC / HFC)
 • Δεν προσφύεται σε PTFE (τεφλόν), PE (πολυαιθυλένιο) και σιλικόνη
SikaRep®-200 Multi

SikaRep®-200 Multi

Πολλαπλών χρήσεων, ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή & ενίσχυση, πλήρωση & επίχριση τοιχοποιιών και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος
 • Τάξεως R2 σύμφωνα με EN 1504-3
 • Γενικής χρήσης κονίαμα τοιχοποιίας (GP), σύμφωνα με EN 998-1
 • Κονίαμα τάξεως M20/ τύπου G, σύμφωνα με EN 998-2
 • Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλου πάχους – μεταξύ 5mm και 60mm (ανά στρώση)
 • Εξαιρετική εργασιμότητα, θιξοτροπία και ικανότητα φινιρίσματος
 • Καλή διαστασιολογική σταθερότητα, δεν κρεμάει ακόμη και σε μεγάλο πάχος εφαρμογής
 • Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας: το προϊόν είναι συμβατό με την παραμόρφωση της τοιχοποιίας – χωρίς αποκόλληση
 • Κατάλληλο για μη δομητικές τοπικές επισκευές σε σκυρόδεμα χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχής, λόγω παρόμοιου μέτρου ελαστικότητας
 • Μειωμένη κατανάλωση χάρις στην ειδική ελαφροβαρή σύστασή του
 • Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλα, φυσικά πετρώματα, σκυρόδεμα, κ.α.
Sika Boom®-120 Low Expansion

Sika Boom®-120 Low Expansion

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
 • Εύκολη και ακριβής εξαγωγή - χαμηλή κατανάλωση
 • Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
 • Εξαιρετική στερέωση και σταθερότητα
 • Εξαιρετική πρόσφυση, ικανότητα πλήρωσης, υψηλή θερμική απόδοση και ηχομόνωση
 • Διατηρεί την ελαστικότητά του
 • Ταχείας ωρίμανσης
 • Δεν προσβάλεται από μούχλα, είναι υδατοστεγανός και βαφόμενος
 • Καλή αντοχή έναντι δονήσεων
 • Επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά από συμπίεση
 • Ιδιαίτερα περιορισμένη δευτερογενής διόγκωση
 • Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
 • Ο αφρός που έχει ωριμάσει σκληραίνει και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί
 • Εξαιρετική θερμομόνωση
 • Αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
 • Χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC / HFC)
 • Δεν προσφύεται σε PTFE (τεφλόν), PE (πολυαιθυλένιο) και σιλικόνη
SikaRep®-200 Multi

SikaRep®-200 Multi

Πολλαπλών χρήσεων, ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή & ενίσχυση, πλήρωση & επίχριση τοιχοποιιών και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος
 • Τάξεως R2 σύμφωνα με EN 1504-3
 • Γενικής χρήσης κονίαμα τοιχοποιίας (GP), σύμφωνα με EN 998-1
 • Κονίαμα τάξεως M20/ τύπου G, σύμφωνα με EN 998-2
 • Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλου πάχους – μεταξύ 5mm και 60mm (ανά στρώση)
 • Εξαιρετική εργασιμότητα, θιξοτροπία και ικανότητα φινιρίσματος
 • Καλή διαστασιολογική σταθερότητα, δεν κρεμάει ακόμη και σε μεγάλο πάχος εφαρμογής
 • Χαμηλό μέτρο ελαστικότητας: το προϊόν είναι συμβατό με την παραμόρφωση της τοιχοποιίας – χωρίς αποκόλληση
 • Κατάλληλο για μη δομητικές τοπικές επισκευές σε σκυρόδεμα χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχής, λόγω παρόμοιου μέτρου ελαστικότητας
 • Μειωμένη κατανάλωση χάρις στην ειδική ελαφροβαρή σύστασή του
 • Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλα, φυσικά πετρώματα, σκυρόδεμα, κ.α.