Η μελλοντική επιτυχία της Sika εξαρτάται όχι μόνο από την επιδίωξη της σωστής στρατηγικής αλλά βασίζεται εξίσου στην εμπιστοσύνη και στην αφοσίωση όλων των εργαζομένων. Το ταξίδι της Sika στην παγκόσμια ηγεσία βασίζεται στην επιχειρησιακή φιλοσοφία της εταιρείας και στο Πνεύμα της Sika.

Οι Αρχές και οι Αξίες μας

Το Πνεύμα της Sika είναι συνώνυμο της ισχυρής δέσμης αξιών και αρχών που θεμελιώνουν τη λειτουργία της εταιρείας. Πέντε αρχές διαχείρισης εκφράζουν την εταιρική κουλτούρα και αποτελούν το θεμέλιο της μελλοντικής επιτυχίας:

  1. Πρώτα ο πελάτης
  2. Θάρρος για καινοτομία
  3. Βιωσιμότητα & Ακεραιότητα
  4. Ενδυνάμωση & Σεβασμός
  5. Διαχείριση αποτελεσμάτων
 

Πρώτα ο πελάτης

Η Sika είναι αφοσιωμένη στην παροχή και διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η δέσμευση για καινοτομία επιτρέπει στη Sika όχι μόνο να ικανοποιήσει τις σημερινές απαιτήσεις, αλλά και να προβλέψει μελλοντικές προσδοκίες. Όλες οι λύσεις της Sika έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επιτυχία των πελατών και για την οικοδόμηση μακροχρόνιων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων αντί να επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτή η στάση τονίζεται από την εταιρική αξίωση: Οικοδομώντας την Εμπιστοσύνη-Building Trust. Η Sika είναι υπερήφανη και ευγνώμων που η δέσμευσή της να εκπληρώσει την υπόσχεση του εμπορικού σήματος καθημερινά οδήγησε το τρίγωνο Sika, το 100 ετών οπτικό σύμβολο, να γίνει συνώνυμο με την απόδοση, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση παγκοσμίως.

 

Εικόνα: Η μακροχρόνια ιστορία καινοτομίας της Sika έχει οδηγήσει σε απαράμιλλη επιτυχία, καθιστώντας την έναν αναγνωρισμένο παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη σε πολλές αγορές

Θάρρος για καινοτομία

Η επιτυχία και η φήμη της Sika βασίζονται στη μακρόχρονη παράδοσή της στο να καινοτομεί. Ως εκ τούτου, ο πυρήνας της επιχείρησης είναι η διαχείριση της καινοτομίας και η εστίαση στην ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας και των βέλτιστων λύσεν για τους πελάτες. Η Sika έχει θεσμοθετήσει τη Διαδικασία Δημιουργίας Προϊόντων της Sika, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων, συστημάτων και λύσεων για τη συγκόλληση, τη σφράγιση, την ενίσχυση και την προστασία στις καθορισμένες αγορές-στόχους. Επενδύοντας σε τεχνολογικά κέντρα και εργαστήρια της Sika ανά τον κόσμο, η εταιρία επωφελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και επιστημόνων, ενώ εκπληρώνει την υπόσχεσή της να είναι κοντά στους πελάτες παντού.

Βιωσιμότητα & Ακεραιότητα

Η Sika λειτουργεί έχοντας μακροπρόθεσμη προοπτική για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και ενεργεί με σεβασμό και ευθύνη έναντι των πελατών της, των ενδιαφερομένων μερών και των εργαζομένων της. Η Sika δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον, τη δίκαιη μεταχείριση, την κοινωνική εμπλοκή, την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη προσανατολισμού της εταιρείας προς την καινοτομία. Για κτιριακές δομές, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές, η Sika στοχεύει στην ενίσχυση της αντοχής και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των υλικών. Η εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης πόρων, τόσο στην εταιρεία, όσο και στους συνεργάτες της που εμπιστεύονται τα προϊόντα της Sika. Οι πρωτοβουλίες και η πρόοδος της Sika οργανώνονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Αναφοράς (Global Reporting Initiative).

Kids at Project Inspire Tanzania
Εικόνα: Η Sika Τανζανίας υποστηρίζει την πρωτοβουλία "ProjeKt Inspire", μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαμόρφωση επιλογών σταδιοδρομίας στις νεότερες γενιές

Σε όλα αυτά, η Sika θέτει πρώτη την ασφάλεια. Η ευημερία και η υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της Sika. Η δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πάντα την κορυφαία προτεραιότητα.

Η Sika ενισχύει την κοινωνική και οικονομική πρόοδο σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Sika υποστηρίζει ενεργά κοινωνικά έργα στις τοπικές κοινότητες. Ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η εταιρεία έχει δεσμευτεί για παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Sika δεν κάνει συμβιβασμούς σε θέματα ακεραιότητας και εφαρμόζει υψηλά ηθικά πρότυπα στην εργασία. Ο "Κώδικας Συμπεριφοράς" της Sika ορίζει τα πρότυπα και τους κανόνες συμπεριφοράς για την εταιρεία και όλους τους εργαζομένους της.

Employees from Sika Chile
Εικόνα: Sika Χιλής, Πωλήσεις Κατασκευαστικού Τομέα

Ενδυνάμωση & Σεβασμός

Η Sika πιστεύει στην ικανότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα των εργαζομένων της. Η Sika καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού και δεν ασκεί εξουσία με καθαρά τυπικούς τρόπους. Οι εργαζόμενοι της Sika απολαμβάνουν τη στενή συνεργασία μεταξύ τους και με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ενδιαφερόμενους.

Το εργασιακό κλίμα αποτελεί φιλοδοξία και έμπνευση. Η Sika εξουσιοδοτεί τους ανθρώπους της να αναπτύξουν και να προτείνουν νέες ιδέες. Η Sika εκχωρεί αποφάσεις και ευθύνες στο επίπεδο αρμοδιότητας.

Η Sika στοχεύει στην υλοποίηση οργανωτικών μονάδων, όσο το δυνατόν πιο αποκεντρωμένων και στην καθιέρωση επίπεδων οργάνωσης με ευρύ πεδίο ελέγχου. Στην κατάρτιση και στην εξέλιξη των εργαζομένων δίνεται υψηλή προτεραιότητα. Η Sika στοχεύει στην ανάπτυξη των αυριανών ηγετών της και επικεντρώνεται σε εσωτερικούς υποψηφίους για προαγωγές.

 

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Η Sika στοχεύει στην επιτυχία και υπερηφανεύεται για τη συνεχή επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων και την καλύτερη απόδοση των αγορών-στόχων της. Η εταιρεία επιδιώκει το όραμα και τους στόχους με επιμονή και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η Sika έχει πίστη στην έννοια της ατομικής ευθύνης. Οι διαδικασίες και η ανάθεση ευθύνης καθορίζονται σαφώς. Η συνολική ευθύνη κέρδους και απώλειας ανήκει στον Γενικό Διευθυντή. Η Sika έχει διαφανείς δείκτες αναφοράς για τις οικονομικές επιδόσεις σύμφωνα με μια καθορισμένη στρατηγική. Η αξιολόγηση της απόδοσης βασίζεται στο μερίδιο αγοράς, την αύξηση των πωλήσεων, την αποδοτικότητα και την απόδοση κεφαλαίου.