Οι υπόγειες κατασκευές εκτίθενται σε διαβρωτική δράση της οποίας η ένταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Καταρχήν εξετάζεται η παρουσία νερού, είτε πρόκειται απλώς για παρουσία υγρασίας, διηθούμενο νερό ή νερό υπό υδροστατική πίεση. Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται είναι η διαβρωτικότητα του νερού λόγω διάλυσης επιβλαβών χημικών ενώσεων και οι διαφορετικοί τύποι εδαφών. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, λαμβάνεται η απόφαση για το κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης. Κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετικά και εξειδικευμένα συστήματα στεγανοποίησης.

Εξερευνήστε την γκάμα λύσεων της Sika για υπόγειες κατασκευές

Τσιμεντοειδείς επιστρώσεις

Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών σκυροδέματος συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών που εφαρμόζονται είτε με μυστρί, είτε με ψεκασμό. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα μπορούν να εφαρμοστούν και έναντι αρνητικής πίεσης, σε εφαρμογές εσωτερικά των τοιχίων, όταν η εφαρμογή από την εξωτερική πλευρά δεν είναι δυνατή.

Ασφαλτικές επιστρώσεις

Η χρήση επιστρώσεων ασφαλτικής βάσης για στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη λύση. Η Sika διαθέτει μία πλήρη σειρά τέτοιων προϊόντων που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Συνθετικές μεμβράνες

Οι μεμβράνες στεγανοποίησης προστατεύουν τις κατασκευές σκυροδέματος ακόμα και υπό συνθήκες έντονης καταπόνησης και επιθετικών μέσων. Οι μεμβράνες Sikaplan®, βάσεως PVC ή FΡΟ (πολυολεφίνης), είναι σχεδιασμένες για μακροχρόνια αντοχή και εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα συστήματα για απλές έως και πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές. Το σύστημα SikaProof® αποτελεί σύστημα ειδικής μεμβράνης, που ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα της κατασκευής, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.