Το σκυρόδεμα αποτελεί το πλέον διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό παγκοσμίως, με ιστορία που χρονολογείται από τους τους αρχαίους Αιγύπτιους, Κινέζους και Έλληνες. Δεδομένου ότι το σκυρόδεμα καταλαμβάνει διπλάσιο όγκο στις κατασκευές σε σχέση με όλα τα άλλα δομικά υλικά, η έμφαση στην ποιότητα, την απόδοση και τη βιωσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της βιομηχανίας παραγωγής σκυροδέματος. Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά για την υψηλή απόδοση, μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και αισθητική του σημερινού σκυροδέματος είναι τα πρόσμικτα σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι φυσικές ή χημικές ουσίες που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια της ανάμειξής του, για την επαύξηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του νωπού ή σκληρυμένου σκυροδέματος, όπως εργασιμότητα, ανθεκτικότητα, πρώιμες και τελικές αντοχές.
Εδώ και πάνω από
100 χρόνια
η Sika παρέχει υψηλής ποιότητας, καινοτόμες λύσεις για παραγωγή σκυροδέματος, ξεκινώντας από το πρώτο πρόσμικτο που έφτιαξε ο ιδρυτής της, το Sika®-1, το οποίο είναι ακόμη διαθέσιμο στην γκάμα της μέχρι και σήμερα.
20.000
τόνοι προσμίκτων σκυροδέματος Sika χρησιμοποιήθηκαν στη διάνοιξη της σήραγγας του Gotthard.
Χάρις στους μειωτές νερού υψηλής δραστικότητας της Sika, περισσότερα από
25 δις
λίτρα νερού εξοικονομούνται ετησίως κατά την παραγωγή σκυροδέματος.
Τεχνολογικό Κέντρο εξειδικευμένο στην κατασκευή
3D
πρωτοτύπων

Παρακολουθήστε το βίντεο για να ανακαλύψετε πώς η Sika προσφέρει λύσεις για την παραγωγή σκυροδέματος

3D Concrete Printing - Νέοι ορίζοντες στις κατασκευές σκυροδέματος

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος αποτελούν ένα από τα βασικότερα συστατικά της παραγωγής ποιοτικού σκυροδέματος - από συμβατικό μείγμα, μέχρι υψηλής επιτελεστικότητας και αυτοσυμπυκνούμενο

Το πρώτο βήμα στη βελτιστοποίηση ενός μείγματος σκυροδέματος είναι η αναγνώριση ότι το σκυρόδεμα δεν αποτελείται απλά από τσιμέντο, αδρανή και νερό. Αποτελεί ένα υψηλής απόδοσης υλικό, με όχι μόνο τρία, αλλά εφτά βασικά συστατικά: νερό, τσιμέντο, πρόσθετα τσιμέντου, δευτερογενή συμπληρωματικά υλικά, αδρανή, χημικά πρόσμικτα και ίνες.

Η ομάδα του τμήματος Παραγωγής Σκυροδέματος βρίσκεται στη διάθεσή σας και μπορεί να σας υποστηρίξει σε κάθε φάση της κατασκευαστικής διαδικασίας: από τη φάση μελέτης και το σχεδιασμό εκτέλεσης του έργου, μέχρι το λεπτομερή σχεδιασμό και τις λεπτομέρειες εφαρμογής επί τόπου στο εργοτάξιο και τελικά με τον ποιοτικό έλεγχο και την τελική παράδοση.

Παραγωγός έτοιμου σκυροδέματος

Ο σχεδιασμός κατασκευών σκυροδέματος αποτελεί μία διαρκή εξελικτική διαδικασία. Η σύλληψη και η εξέλιξη νέων κατασκευαστικών μεθόδων θέτουν νέες απαιτήσεις για τα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτές τις καθημερινές προκλήσεις συνδυαστικά με άλλους παράγοντες, όπως τα οικονομικά αποτελέσματα, η οικολογία, την πολυπλοκότητα της διαχείρισης πρώτων υλών και τα ενεργειακά κόστη. Κατά τη διάρκεια όλης της κατασκευαστικής διαδικασίας, ο χρόνος εκτέλεσης, ήδη από μόνος του αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και πιεστικό παράγοντα.  

Η Sika προσφέρει μία ευρεία γκάμα προσμίκτων σκυροδέματος για βελτιστοποίηση του σχεδιασμού μείγματος, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος (π.χ. με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete®), είτε για χρήση οικονομικότερου μείγματος μέσω μείωσης περιεχόμενου τσιμέντου, είτε για επίτευξη σημαντικά αυξημένων πρώιμων αντοχών. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και του επιχειρηματικού τομέα που αφορά στο έτοιμο σκυρόδεμα.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper
Μονάδα προκατασκευών

Ο δομικός σχεδιασμός και η κατασκευή με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδεματος απαιτεί ποικιλία προϊόντων, από τη φάση του υγρού μείγματος προκατασκευής, μέχρι την ανέγερση και συναρμολόγηση του στοιχείου επί τόπου στο έργο. Η Sika αποτελεί έναν προμηθευτή πλήρους φάσματος προϊόντων και συνεπώς ικανοποιεί αυτήν την πολυπλοκότητα όλης της κατασκευαστικής διαδικασίας προσμίκτων για προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, παρέχοντας λύσεις για όλες τις απαιτήσεις, όπως π.χ. με επιταχυντές πήξης SikaRapid® για σύντομους χρόνους αποκαλούπωσης (κύκλου εργασιών) & διαχείρισης στοιχείων.  

Οι παραγωγοί στοιχείων ύφυγρου προκατασκευασμένου σκυροδέματος κατασκευάζουν πολυάριθμα στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν υψηλής ποιότητα τελική επιφάνεια και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Τα προϊόντα της σειράς SikaPaver® βελτιώνουν σημαντικά την κατασκευαστική διαδικασία, καθώς και την ποιότητα προϊόντων ύφυγρουσ κυροδέματος. Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση του φαινομένου εμφάνισης αλάτων στην επιφάνεια των στοιχείων ή ακόμη και η ενσωμάτωση υδατοαπωθητικών χαρακτηριστικών στα στοιχεία, με χρήση ειδικών προϊόντων της σειράς  SikaPaver® AE.

Prefabricated elements produced with Sika precast concrete admixtures
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Η Sika είναι ειδικός σε όλες τις τεχνολογίες που αφορούν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - υγρό και ξηρό. Η τεχνογνωσία μας μάς επιτρέπει να σας παρέχουμε λύσεις για κάθε τύπο έργο, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή εξοπλισμού Aliva. Η χρόνια εμπειρία μας σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, η παγκόσμια παρουσία μας σε έργα βαρύνουσας σημασίας και η γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, όπως οι επιταχυντές Sika® Sigunit® και οι υπερρευστοποιητές Sika® ViscoCrete® και η επί τόπου υποστήριξή μας σε θέματα διάνοιξης σηράγγων και μεταλλείων, μας καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη για εργολάβους, σχεδιαστές και ιδιοκτήτες, σε κάθε τύπο εφαρμογών εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  

Application of Shotcrete with Sigunit accelerator
Πρόσμικτα για δίκτυο διανομής

Τα προϊόντα Sika έχουν αναπτυχθεί για χρήση στα μεγαλύτερα εργοτάξια παγκοσμίως. Εκτός από τις απευθείας πωλήσεις σε εργολάβους και επαγγελματίες παραγωγής σκυροδέματος, η Sika διαθέτει γα προϊόντα που αφορούν την παραγωγή σκυροδέματος σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Και αυτό γιατί πιστεύουμε πως κάθε πελάτης αξίζει το καλύτερο προϊόν.  

Βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα.

Shopping basket filled with SIka products
Μελετητές & μηχανικοί εργοταξίου

Για όλους τους ειδικούς στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την επί τόπου παρουσία κατά την εκτέλεση του έργου, και οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την τελική ποιότητα και τη σωστή εκτέλεση, η Sika προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη, από τη φάση μελέτης, μέχρι τις επί τόπου δοκιμές & την εφαρμογή στο εργοτάξιο. Είμαστε εδώ, για να συνεισφέρουμε με την εμπειρία και τις γνώσεις μας κάθε εξειδεικευμένο σύμβουλο έργου & μηχανικό, είτε πρόκειται για σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας, είτε για αρχιτεκτονικό ή εμφανές σκυρόδεμα συγκεκριμένης αισθητικής- υφής & απόχρωσης. Επιπλέον της γκάμας προσμίκτων σκυροδέματος, διαθέτουμε ένα πλήρες εύρος προϊόντων & συστημάτων, για εφαρμογές από τα θεμέλια μέχρι την οροφή, για κάθε τύπο έργο.  

Μάθετε περισσότερα για τις κατασκευαστικές λύσεις μας.

Sika concrete expert advising engineers during bridge construction
Υπερρευστοποιητές/
Μειωτές νερού

Πλήρης γκάμα ρευστοποιητών, υπερρευστοποιητών μεγάλου εύρους μείωσης νερού, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται.  

 • Sika® ViscoCrete® 
 • SikaPlast® 
 • Sika ViscoFlow®
 • Sika® Plastiment®
 • Sika® Plastocrete®  
Επιβραδυντές πήξης

Σε μία χώρα με τις κλιματολογικές συνθήκες του ελληνικού καλοκαιριού, η χρήση επιβραδυντών σκυροδέματος για παράταση του διαθέσιμου χρόνου εργασιμότητας & διαχείρισης του μείγματος σκυροδέματος κρίνεται θεμελιώδους σημασίας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις παράτασης αυτού του χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικά πρόσμικτα επιβράδυνσης που προκαλούν σταθεροποίηση της πήξης - κάτι που βρίσκει εφαρμογή ιδιαίτερα στην κατασκευή σηράγγων λόγω χρονοδιαγραμμάτων.  

 • SikaTard®
 • Sika® Plastiment®
Επιταχυντές αντοχών

Όλοι οι συμμετέχοντες στην κατασκευαστική διαδικασία θέλουν να εξασφαλίσουν επαρκείς πρώιμες αντοχές για να μπορέσουν να αποκαλουπώσουν νωρίτερα ή να επιταχύνουν την ροή επόμενων εργασιών. Ανάλογα με το εάν πρόκειται για σκυρόδεμα ή για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η Sika διαθέτει την κατάλληλη γκάμα προσμίκτων:    

 • Sika® Sigunit®
 • SikaRapid®
Πρόσμικτα επαύξησης της ανθεκτικότητας

Ισως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του σκυροδέματος είναι η ανθεκτικότητά του. Η γνώση σχετικά με την τεχνολογία σκυροδέματος, συνδυαστικά με μία ευρεία γκάμα ειδικών προσμίκτων, βοηθούν στην επίτευξη αυτού του σημαντικού χαρακτηριστικού.  

 • SikaControl®
 • Sika® FerroGard®
 • SikaFume®
Ίνες

Η ενσωμάτωση στο μείγμα σκυροδέματος ινών διαφορετικών υλικών και σχημάτων, ενισχύει την ολκιμότητα, την ενέργεια απορρόφησης και εν γένει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.  

 • SikaFiber®
Βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης

Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα βοηθητικών υλικών σκυροδέτησης, που περιλαμβάνουν αποκαλουπωτικά μέσα, βοηθητικά ωρίμανσης και επιφανειακούς επιβραδυντές.  

 • Sika® Antisol®
 • Sika® Separol®
 • Sikacem® Desactivant
Πρόσμικτα για βελτίωση της συνεκτικότητας στη νωπή φάση

Τα πρόσμικτα Sika μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών στη νωπή φάση, όπως στην εργασιμότητα, στην αντλησιμότητα, στη συμπηκνωσιμότητα και εν γένει στη συνοχή, καθιστώντας ταχύτερη και ποιοτικότερη την εργασία συνολικά.

 • Sika® Stabilizer

Λύσεις για κάθε τύπο σκυροδέματος

Έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;