Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Sika συμμετέχει σε εξαιρετικά δύσκολα έργα διάνοιξης σηράγγων & μεταλλευτικών εργασιών παγκοσμίως. Η Sika παρέχει λύσεις για τα μεγαλύτερα και τεχνικά πολυπλοκότερα έργα - από την έρημο Atacama στη Χιλή μέσα στο μεγάλο ορυχείο σπηλαίων Chuquicamata, μέχρι τη σήραγγα Gotthard στα 2.500 μέτρα κάτω από τις Ελβετικές Άλπεις.

H Sika είναι ειδικός σε θέματα τεχνολογίας εκτοξευόμενου σκυροδέματος με την υγρή και ξηρή μέθοδο. Εκτός από την προμήθεια εξοπλισμού Aliva, η Sika διαθέτει μία τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προσμίκτων για αυτόν τον τύπο σκυροδέματος.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Sika

Όλα τα υπόγεια έργα θέτουν μοναδικές προκλήσεις και απαιτήσεις. Μαζί με τους συνεργάτες μας, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του έργου και παράγουμε εξειδικευμένες λύσεις για τις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα λογιστικά ζητήματα διαχείρισης υλικών. Η Sika βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή στη σηραγγοποιία και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς χάρις στα υλικά και την τεχνογνωσία της συντομεύονται οι χρόνοι διάνοιξης ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας επίσης οικονομικό όφελος για τον εργολάβο και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα. Διαθέτοντας ένα πλήρες εύρος λύσεων και προϊόντων υψηλής ποιότητας, η Sika αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σε θέματα υποστήριξης υπόγειων έργων & σηράγγων ειδικά.

Η υπέρβαση κόστους και τα σφιχτά χρονικά όρια εκτέλεσης του έργου αποτελούν συχνή απειλή για τη διάνοιξη σηράγγων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για έργο υποδομής ή μεταλλευτικής δραστηριότητας - η οικονομική επιβάρυνση παραμένει. Το πλήρες εύρος λύσεών μας για σήραγγες μπορεί να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη για μία πλειάδα απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου. Από πρόσμικτα σκυροδέματος & εκτοξευόμενου, μέχρι ειδικά ενέματα σφράγισης διαρροών υπό πίεση και μεμβράνες, η τεχνολογία και τεχνογνωσία της Sika είναι συνώνυμα της απαράμμιλης υποστήριξης για υπόγεια έργα και σήραγγες ειδικά.  

Παραγωγή σκυροδέματος για στοιχεία επένδυσης σηράγγων

Αξιόπιστο και ανθεκτικό σκυρόδεμα - βασική παράμετρος για κάθε τύπο σήραγγας  

Η Sika προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εύρος προϊόντων σε θέματα παραγωγής σκυροδέματος για σήραγγες κάθε τύπου. Εδώ και δεκαετίες, έχει άμεση εμπλοκή στα πλέον προκλητικά και μεγαλειώδη έργα σηράγγων παγκοσμίως, αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξειδικευμένα προϊόντα, ειδικής σύνθεσης για το έργο σας, κατόπιν διεξοδικής έρευνας στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο σκυροδέματος της Sika Hellas.

Έγχυτο σκυρόδεμα τελικής επένδυσης

Η συντόμευση της κατασκευαστικής διαδικασίας συνδυαστικά με το ανθεκτικό σκυρόδεμα δεν είναι πλέον δύο αντιφατικά χαρακτηριστικά. Το σκυρόδεμα τελικής επένδυσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σταθερή συνοχή, καλή αντλησιμότητα και συμπυκνωσιμότητα, συνοδευόμενο από ταχεία ανάπτυξη αντοχών και χαμηλή υδατοπερατότητα.   

Εξασφάλιση υψηλών πρώιμων αντοχών με τεχνολογία SikaRapid®
Για να συντομευθούν οι κύκλοι έγχυσης, αποκαλούπωσης και επαναχρησιμοποίησης των καλουπιών σε σήραγγες, η ανάληψη πρώιμων αντοχών είναι επιβεβλημένη, ούτως ώστε να μεγιστοποιείται η προχώρηση ανά βάρδια.  

Εξειδικευμένη ρύθμιση χρόνου εργασιμότητας με υπερρευστοποιητές Sika® ViscoCrete® & Sika® ViscoFlow®
Σε πολλές περιπτώσεις, η παράταση του διαθέσιμου χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος είναι ουσιώδης για την κατασκευή σηράγγων, ειδικά όταν το σκυρόδεμα αντλείται και σε περιπτώσεις όπου η απόσταση μεταφοράς ή/και οι θερμοκρασίες θέτουν επιπλέον προκλήσεις προς αντιμετώπιση.  

Καλή αντλησιμότητα με Sika® Visco I-100 & Sika® Stabilizer®-4 R
Είναι σημαντικό το μείγμα να μπορεί να αντληθεί με ευκολία, καθώς η δυσκολία στην άντληση επηρεάζει τεχνοοικονομικά όλη την κατασκευαστική αλυσίδα. Ένα δύσκολα αντλήσιμο μείγμα προκαλεί φθορά στον εξοπλισμό, μειωμένη παραγωγιμότητα και τελικώς κακής ποιότητα σκυρόδεμα. Τα ειδικά βοηθητικά άντλησης της Sika τροποποιούν το ιξώδες του μείγματος, καθιστώντας εφικτή τη χρήση μειγμάτων με δύσκολες πρώτες ύλες ή/και διακυμάνσεις τους, με τελικό στόχο την οικονομία κλίμακας του έργου.  

Κορυφαία μηχανικά χαρακτηριστικά με μικρο- και μακροϊνες τεχνολογίας SikaFiber®
Κάθε τύπος ίνας τροποποιεί προς όφελός σας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, τόσο στη νωπή, όσο και στη σκληρυμένη φάση.

Προκατασκευασμένα στοιχεία τελικής επένδυσης σηράγγων

Για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων τελικής επένδυσης σηράγγων, η ταχεία αποκαλούπωση και ανάληψη αντοχών πρέπει να συνδυάζονται με την υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα.  

Σύντομη ανάληψη πρώιμων αντοχών με τεχνολογία επιταχυντών SikaRapid®
Οι επιταχυντές σκλήρυνσης επιδρούν στη συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για ανάληψη πρώιμων αντοχών, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία μπορούν να αποκαλουπωθούν συντομότερα και όλη η κατασκευαστική διαδικασία να ενέχει σαφές οικονομικό όφελος προς όλους τους εμπλεκόμενους.  

Ενισχυμένα μηχανικά χαρακτηριστικά και αντίσταση σε φωτιά με μικρο- και μακροΐνες SikaFiber®
Οι ίνες προσφέρουν τεράστια οφέλη στο σκυρόδεμα, ένα από τα οποία είναι η αυξημένη αντίσταση σε φωτιά που προσδίδουν οι ενσωματωμένες μικροϊνες.  

Εργαστήριο σκυροδέματος Sika Hellas ABEE

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Επιτάχυνση εργασιών διάνοιξης με τεχνολογία Sika

Η ανάληψη πρώιμων αντοχών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό του. Ένα από τα βασικότερα προϊόντα που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο είναι οι επιταχυντές Sika® Sigunit®. Οι επιταχυντές της Sika διακρίνονται σε αλκαλικούς και μη, ικανοποιώντας έτσι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αφορούν σε διαχείριση υπογείων υδάτων.  

Εκτός όμως από τη δράση των επιταχυντών, είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα ο αρχικά σωστός σχεδιασμός ενός μείγματος εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η βελτιστοποίηση του λόγου Νερού/Τσιμέντο μπορεί να γίνει με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete®. Στην γκάμα των υπερρευστοποιητών μας συμπεριλαμβάνονται και ειδικά ανεπτυγμένοι υπερρευστοποιητές, κατάλληλοι για χρήση σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τεχνολογίας Sika® ViscoCrete® SC, οι οποίοι ταυτόχρονα διευκολύνουν την άντληση και τη διαχείριση του μείγματος.

Shotcrete with Sigunit accelerator to strengthen underground structures of mine

Στεγανοποίηση σηράγγων

Η επιλογή του σωστού συστήματος συντελεί σε μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος


Στις μέρες μας, μία σήραγγα πρέπει να διαθέτει προσδόκιμο ζωής άνω των 100 ετών. Παρόλα αυτά, η ανεπαρκής στεγανοποίηση είναι το βασικότερο ζήτημα που επιδρά αρνητικά στη διάρκεια ζωής των υπόγειων κατασκευών, προκαλώντας βλάβες και απαιτώντας εκτεταμένες επισκευές και προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών, όταν αναφερόμαστε σε οδικές ή σιδηροδρομικές σήραγγες.  

Τα βασικά στοιχεία για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους περιλαμβάνουν την εξαρχής σωστή επιλογή συστήματος στεγανοποίησης, συνδυαστικά με τη σωστή εφαρμογή του. Ένα κατάλληλο σύστημα εξοικονομεί μελλοντικά κόστη συντήρησης.

Η γκάμα των υλικών της Sika περιλαμβάνει συνθετικές μεμβράνες, στεγανό σκυρόδεμα και πολλά άλλα βοηθητικά υλικά.  

Gotthard Base Tunnel

Ενέματα

Σταθεροποίηση εδάφους και διακοπή διείσδυσης νερού  

Η Sika προσφέρει ένα εκτεταμένο εύρος ενεμάτων για κάθε ειδικό τύπο εφαρμογής. Τα μη ελεγχόμενα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, αποτελούν πολύ συχνά ένα τεράστιο θέμα στις διαδικασίες διάνοιξης σηράγγων. Η ανεξέλεγκτη διείσδυση νερού μπορεί να έχει τεράστια αρνητική επίδραση στις καθημερινές εργασίες. Η ειδική τεχνογνωσία της Sika μπορεί να συντελέσει στον έλεγχο αυτού του φαινομένου, με ειδικά ενέματα τεχνολογίας SikaFix®.

Sika engineers working with injections in tunnel construction

Κατεβάστε το παρακάτω έντυπο 

Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika

Θεωρώντας ήδη πως για τη λήψη μιας ανθεκτικής κατασκευής, ο σωστός σχεδιασμός του μείγματος σκυροδέματος παίζει ουσιώδη ρόλο, η περίπτωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θέτει ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις και σημεία προσοχής. 

Καθώς η διαχείριση και τελικώς η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος περιλαμβάνει την τελική ανάμειξή του στο ακροφύσιο με επιταχυντές, μόνο η εξειδικευμένη γνώση των χαρακτηριστικών του και η αλληλεπίδραση μείγματος & επιταχυντή μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η τεχνογνωσί μας συνδυαστικά με τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα πρόσμικτα σκυροδέματος Sika για κάθε απαίτηση παρουσιάζεται στο πλήρες Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος, το οποίο δίνει απαντήσεις σε σημαντικά τεχνικά ζητήματα.

Η εξειδίκευση & η γνώση της Sika για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα συμπυκνωμένη.

 

Δείτε έργα αναφοράς σηράγγων & παραγωγής εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επιβάλλει τη χρήση υπερρευστοποιητών που να συνδράμουν στην παραγωγή σταθερών μειγμάτων, αυξημένων αντοχών.

Σταθεροποιητές ενυδάτωσης

Οι σταθεροποιητές ενυδάτωσης χρησιμοποιούνται για παράταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του σκυροδέματος. Η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων για μεγάλους χρόνους διατήρησης εργασιμότητας.

Τροποποιητές ιξώδους

Οι τροποποιητές ιξώδους βελτιώνουν την αντλησιμότητα μειγμάτων που περιέχουν αδρανή με προβληματική κοκκομετρία, αλλά βοηθούν και την άντληση ή τη μεταφορά του σκυροδέματος μέσω σωληνώσεων σε μεγάλες αποστάσεις.

Ίνες

Οι ίνες που θα ενσωματωθούν στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να είναι είτε συνθετικές μικροϊνες για αποφυγή ρηγματώσεων/πρόληψη έναντι εκρηκτικής αποφλοίωσης, είτε δομητικών εφαρμογών συνθετικές μακροΐνες για αύξηση της ενέργειας απορρόφησης. Πολύ συχνή είναι και η χρήση μεταλλικών ινών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν