Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.
Περιεχόμενα
Κατασκευαστικοί αρμοί (Sika Waterbar®, SikaSwell®, SikaFuko®)
Αρμοί διαστολής (Sika Waterbar®)
Σύστημα σφράγισης ρωγμών & αρμών μεγάλης κινητικότητας (Sikadur-Combiflex® SG)
3d rendering of modern cozy house with garage for sale or rent. Isolated on white.

Κατασκευαστικοί αρμοί

Λόγω της φύσης των υλικών, οι κατασκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος πρέπει πάντα να κατασκευάζονται χωρισμένες σε τμήματα.
Σε όλους αυτούς τους αρμούς, τοποθετούνται στεγανωτικά και μονωτικά προϊόντα με σκοπό την στεγάνωσή τους για την προστασία ολόκληρης της κατασκευής.

   

Υδροφραγές PVC Sika Waterbar®

   

Υδροδιογκούμενα σφραγιστικά SikaSwell®

   

   

Ειδικοί σωληνίσκοι ενεμάτωσης SikaFuko®

Αρμοί διαστολής

 

Οι υδροφραγές Sika Waterbar® από PVC προσφέρουν μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση στεγανοποίησης διαστολικών αρμών, είτε εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα, είτε τοποθετημένες στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής.

Ενημερωτικό έντυπο

   

Illustration of Sika yellow waterbar waterproofing at concrete foundation

Σύστημα σφράγισης ρωγμών & αρμών μεγάλης κινητικότητας

 

Το Sikadur-Combiflex® SG είναι πολλαπλών εφαρμογών, υψηλής απόδοσης, σύστημα σφράγισης αρμών και ρωγμών, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαστολικούς αρμούς, αρμούς σύνδεσης ή ρωγμές. Το σύστημα επιτρέπει πολλαπλή και υψηλού επιπέδου κινητικότητα σε μία ή περισσότερες διαστάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη στεγανότητα της σφράγισης.

Ενημερωτικό έντυπο

   

Sikadur Combiflex waterproofing tape at joints in ground water tunnel underground
 
Συστήματα Sikadur-Combiflex® SG System
 
Φόρτωση...
Βίντεο εφαρμογής
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: