Οι πισίνες είναι ένας χώρος συνδεδεμένος με ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Η ευρεία γκάμα προϊόντων της Sika προσφέρει λύσεις στεγανοποίησης αυτού του κατασκευαστικού στοιχείου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου και την επιθυμητή τελική αισθητική.

Οι πισίνες πέραν της καταπόνησης που υφίστανται από τη χρήση των επισκεπτών και τα χημικά καθαρισμού τους, είναι εκτεθειμένες και στις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα μιλάμε για επιβαρυμένες συνθήκες παραθαλάσσιου περιβάλλοντος με χλωριόντα. Το επιλεχθέν σύστημα στεγανοποίησης όχι μόνο θα πρέπει να είναι άρτιο τεχνικά, αλλά επιπλέον εύκολα υλοποιήσιμο, διασφαλισμένης αποδοτικότητας και πολύ συχνά ταχείας εφαρμογής, λόγω της ανάγκης για γρήγορη παράδοση του έργου, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις όπως οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Summer Senses, Πάρος, Κυκλάδες, Ελλάδα

Εξερευνήστε τις διαφορετικές δυνατότητες στεγανοποίησης που προσφέρει η Sika για πισίνες

Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδών κονιαμάτων

Όταν η τελική επένδυση της πισίνας θα είναι πλακάκια ή ψηφίδα, συνήθως απαιτείται εφαρμογή στεγανοποιητικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων, ως μέρος συστήματος. Πάνω από την τσιμεντοειδή στρώση στεγανοποίησης ακολουθεί εφαρμογή κόλλας πλακιδίων, διάστρωση των πλακιδίων και εφαρμογή αρμόστοκου.

Συστήματα τελικής επίχρισης & προστασίας

Προϊόντα για περιπτώσεις όπου η στεγανοποίηση και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της πισίνας γίνεται με χρήση του ίδιου προϊόντος. Η Sika διαθέτει επίσης και τελική βαφή, σε διάφορες αποχρώσεις.

Συνθετικές μεμβράνες

Σαν στρώση στεγανοποίησης σε κολυμβητικές δεξαμενές, η οποία θα αποτελέσει ταυτόχρονα και τελική επιφάνεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμβράνες Sikaplan® βάσεως PVC. Οι μεμβράνες αυτές είναι ανθεκτικές στην έκθεση στον ήλιο, παρουσιάζουν εξαιρετική διαστασιολογική σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε χλωριωμένο νερό και στα κοινά καθαριστικά κολυμβητικών δεξαμενών.

Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή συστήματος;