Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών σκυροδέματος συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών που εφαρμόζονται είτε με μυστρί, είτε με ψεκασμό. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα μπορούν να εφαρμοστούν και έναντι αρνητικής πίεσης, σε εφαρμογές εσωτερικά των τοιχίων, όταν η εφαρμογή από την εξωτερική πλευρά δεν είναι δυνατή.
Πλεονεκτήματα στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή κονιάματα

Προϊόντα ενός ή δύο συστατικών

Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2

 

Αδιαπέρατα από νερό

Εφαρμόσιμα σε διάφορα υποστρώματα

 

Προϊόντα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών

Έτοιμα για χρήση, εύκολα στην εφαρμογή

 

Προϊόντα κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό

Πλήθος πιστοποιήσεων από εξωτερικούς φορείς  

        

Στεγανοποίηση πριν την τελική επικάλυψη

     

Πριν την τελική επικάλυψη απαιτείται εφαρμογή στεγανοποιητικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων, ως μέρος συστήματος.

Βίντεο εφαρμογής Sikalastic®-1K

     

     
     

Tσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης & προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Στεγανοποίηση, προστασία & τελική επίχριση πισίνας με SikaTop®-129 Sunshine

    

Είναι ιδιαίτερα συχνή η περίπτωση που λόγω αισθητικής, αλλά και χρονικής πίεσης, πρέπει ένα έργο να παραδοθεί σύντομα. Είναι επίσης συχνό φαινόμενο, η τελική απόχρωση της πισίνας να πρέπει να είναι υπέρλευκη, για να ταιριάζει με το συνδυασμό λευκό-γαλάζιο που έχουμε συνηθίσει στον ευρύτερο νησιωτικό ελλαδικό χώρο. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του 2-συστατικών τσιμεντοειδούς κονιάματος SikaTop®-129 Sunshine αποτελεί την ιδανική επιλογή.  

    
    

Στεγανοποίηση, προστασία & τελική βαφή Sikagard®-140 Pool ή Sikagard®-160 MP

    

Τελικές βαφές υψηλής απόδοσης για πισίνες

    
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: