Το στεγανό σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας είναι ένα πρακτικά αδιαπέραστο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για κατασκευή μακροπρόθεσμα στεγανών κατασκευών. Για βελτίωση της στεγανότητας του σκυροδέματος, επιβάλλεται η χρήση ειδικών προσμίκτων σφράγισης πορώδους. Η υδατοπερατότητα της κατασκευής προσδιορίζεται και αξιολογείται με ικανοποίηση συγκεκριμένων ορίων διείσδυσης νερού στο σκυρόδεμα (υδατοαπορρόφηση & υδατοπερατότητα), αλλά και των αρμών, διεισδύσεων και ρωγμών.

Σύστημα Sika® White Box

Το Σύστημα Sika® White Box αφορά τη δημιουργία στεγανών κατασκευών χωρίς τη χρήση μεμβρανών.
Λόγω της σημερινής αλλά και της μελλοντικής ανάγκης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας του σχεδιασμού σε υπόγειες ή ειδικών απαιτήσεων κατασκευές/εφαρμογές, το σύστημα Σύστημα Sika® White Box αποτελεί μία αποδοτική λύση, είτε πρόκειται για υπόγειους χώρους στάθμευσης, είτε για κτιριακές κατασκευές.

    

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση χρόνου από το σχεδιασμό και την κατασκευή

Οικονομικά αποδοτικό συγκριτικά με άλλα συστήματα

Μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου

Εξασφαλισμένη αποδοτικότητα για ιδιοκτήτες, σχεδιαστές, μελετητές, εργολάβους

    

Βίντεο συστήματος ενδεγωνούς στεγανοποίησης Sika® White Box

   

Ειδικά πρόσμικτα στεγανοποίησης της σειράς Sika® WΤ

Για παραγωγή στεγανού σκυροδέματος προτείνεται η χρήση προσμίκτων της σειράς Sika® WT, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένα πρόσμικτα για αυτή την εφαρμογή, που έχουν ως βάση ειδικά ενεργά συστατικά. Αυτά τα ενεργά συστατικά δημιουργούν μη διαλυτές ουσίες εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος και θα τους σφραγίσουν μόνιμα ενάντια σε διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον αυτής της δράσης, η ειδική φόρμουλα και τα συστατικά του προσμίκτου κρυσταλλικής δράσης Sika® WT-200 P ενισχύουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος για αυτό-ίαση και βελτιώνουν την εγγενή του ικανότητα να σφραγίζει ρωγμές.

Sika® WT-200 P

Sika® WT-200 P

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Sika® WT-200 P είναι μείγμα ειδικών τσιμέντων, αμινοαλκοολών και πληρωτικών υλικών. Αυτά τα ενεργά υλικά οδηγούν στην παραγωγή μη-διαλυτών συστατικών εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς το έτσι μόνιμα ενάντια στη διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον της ειδικής του φόρμουλας και σύστασης, το Sika® WT-200 P ενισχύει τις ιδιότητες αυτό-ίασης του σκυροδέματος και βελτιώνει την ικανότητα του σκυροδέματος να σφραγίζει μικρορωγμές. Το Sika® WT-200 P διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
  • Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
  • Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
  • Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματος
  • Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος σε επιθετικά χημικά
  • Μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος από υδρατμούς

            

Βασικά στάδια σχεδιασμού & προϊόντα Sika για Στεγανές Κατασκευές Σκυροδέματος

Concrete Mix Render


Το Sika® WT-140 L είναι σφραγιστικό πορώδους.

To Sika® WT-200 P είναι κρυσταλλικής δράσης σφραγιστικό πορώδους που ενισχύει την ικανότητα αυτο-ίασης του σκυροδέματος.  

Concrete Slab


Οι μειωτές νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete® συντελούν σε παραγωγή μειγμάτων με ιδιαίτερα χαμηλό λόγο Νερού/Τσιμέντο, κάτι που εξασφαλίζει περιορισμό της δομής του τριχοειδούς πορώδους.

Sika Waterbar Illustration


Οι υδροφραγές Sika Waterbar® χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών.

Sikaswell Illustration


Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά και προδιαμορφωμένα προφίλ SikaSwell® διογκώνονται σε επαφή με το νερό, σφραγίζοντας έτσι κατασκευαστικούς αρμούς & διεισδύσεις εξοπλισμού.

Sikaswell Illustration


Τα ειδικά δακτυλιοειδή τεμάχια και βύσματα SikaSwell® και η ρητίνη Sikadur®-31 EF σφραγίζουν αντιρίδες μετά την αποκαλούπωση.  

Illustration of Sika injection SikaFuko system below concrete foundation

 

Τα συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων SikaFuko® χρησιμοποιούνται τυπικά ως δευτερογενές ή συμπληρωματικό σύστημα για σφράγιση κατασκευαστικών & διαστολικών αρμών, ή αρμών σύνδεσης (π.χ. σε διαφραγματικούς τοίχους). 

Concrete Wall Antisol


Τα ψεκαζόμενα βελτιωτικά ωρίμανσης Sika® Antisol® αποτρέπουν την πρόωρη απώλεια νερού και συνεπώς τις ρωγμές.

SikaDur Combiflex Illustration


Το σύστημα Sikadur-Combiflex®-SG αποτελεί ένα ειδικό σύστημα σφράγισης αρμών υψηλής & ακανόνιστης κινητικότητας, καθώς και ρωγμών.  

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για στεγανό σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Οι υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού και συνεπώς μείωση του συνολικού πορώδους του σκυροδέματος, μειώνοντας έτσι τη διαπερατότητά του.

Πρόσμικτα ενδογενούς στεγανοποίησης

Τα πρόσμικτα ενδογενούς στεγανοποίησης, επιδρώντας στο μικροπορώδες του σκυροδέματος, προσφέρουν μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορρόφησης του σκυροδέματος.

Αποκαλουπωτικά μέσα

Προϊόντα που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, χωρίς την πρόκληση επιφανειακών βλαβών και μειώνουν το επιφανειακό πορώδες.

Βελτιωτικά ωρίμανσης

Βελτιωτικά ωρίμανσης που βοηθούν τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος, αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου, με σκοπό τη μείωση επιφανειακών ρηγματώσεων.

Προϊόντα στεγανοποίησης αρμών

Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: