Οι υδροφραγές Sika Waterbar® από PVC προσφέρουν μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση στεγανοποίησης διαστολικών αρμών, είτε εγκιβωτισμένες στο σκυρόδεμα, είτε τοποθετημένες στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής.
Illustration of Sika yellow waterbar waterproofing at concrete foundation
Θερμοπλαστικές υδροφραγές

Οι υδροφραγές πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά για σφράγιση διαστολικών αρμών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, επιλέγεται το σωστό προφίλ υδροφραγής Sika Waterbar®.

Πλεονεκτήματα:
  • Εύκολος σχεδιασμός κλειστών συστημάτων
  • Εύκολη σύνδεση με θερμοσυγκόλληση
  • Διαφορετικά προϊόντα, σχήματα και μεγέθη για διαφορετικές απαιτήσεις (φορτίο και έκθεση)
  • Μπορούν να παραχθούν προδιαμορφωμένες διατομές, συγκεκριμένου σχεδιασμού, για ειδικά σημεία του έργου
  • Εσωτερικής και εξωτερικής εφαρμογής  

Παρακολουθήστε το βίντεο για τις υδροφραγές Sika Waterbar®

   
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: