Οι ταινίες στεγανοποίησης αποτελούν ένα μικρό τμήμα του συστήματος διάστρωσης πλακιδίων, αλλά η χρήση τους είναι κορυφαίας σημασίας, σε περιπτώσεις ένωσης τοίχου δαπέδου ή διεισδύσεων. Η εφαρμογή στεγανοποιητικών ταινιών αποτρέπει τη διείσδυση νερού στα αδύναμα αυτά σημεία και είναι απαραίτητες κυρίως για χώρους υγρών διεργασιών, π.χ μπάνια, ντουζιέρες, κουζίνες, κ.τ.λ. Χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος στεγανοποίησης.