Workers pouring concrete from truck for concrete slab flooring with fibers

Η Sika έχει εξελίξει ένα νέο λογισμικό για υπολογισμό της δοσολογίας ινών SikaFiber® που απαιτούνται για κατασκευή ινοπλισμένης εδαφόπλακας. Αυτό το ιδιαίτερα αποτελεσματικό και βοηθητικό λογισμικό, είναι κατάλληλο για επαγγελματίες με ειδική τεχνογνωσία σε αυτήν την εφαρμογή. Οι μακροϊνες πολυπροπυλενίου SikaFiber® αποτελούν την ιδανική λύση για μερική ή ολική αντικατάσταση συμβατικόυ χαλύβδινου οπλισμού ή μεταλλικού πλέγματος σε πλάκες σκυροδέματος, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα καθόλη την κατασκευαστική διαδικασία. Συγκριτικά με τον χάλυβα οπλισμού, οι μακροϊνες κατανέμονται ομοιόμορφα στη μάζα του σκυροδέματος, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τις ρωγμές και συντομεύοντας το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.

Τι μπορεί να σας προσφέρει το νέο λογισμικό ινοπλισμένου σκυροδέματος με ίνες SikaFiber®;

Με το νέο λογισμικό SikaFiber®, η Sika είναι σε θέση να προσφέρει ένα σχεδιαστικό εργαλείο για σχεδιασμό πλακών ινοπλισμένου σκυροδέματος, χρησιμοποιώντας μακροϊνες πολυπροπυλενίου ή μεταλλικές ίνες. Το λογισμικό θα καθορίσει τη βέλτιστη δοσολογία ινών που απαιτούνται για την όπλιση της πλάκας με συγκεκριμένα φορτία, πάχος και κατηγορία σκυροδέματος.

 
Χαρακτηριστικά του λογισμικού SikaFiber® για εξελιγμένο δομικό σχεδιασμό

Είναι δωρεάν
Περίπλοκοι υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο
Υπολογισμός με βάση δύο αναγνωρισμένα πρότυπα
Εύχρηστο
Διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες
Επικαιροποιημένο βάσει ισχύουσας νομοθεσίας
Επωφέλεια από μία ευρύτατη γκάμα ινών SikaFiber®
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Φορτία

Τα φορτία εισάγονται ως σημειακά φορτία, εξοπλισμός διαχείρισης & μετακίνησης εμπορευμάτων (π.χ. κυκλοφορία περονοφόρων) ή ως ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία. Δείτε πώς εμφανίζεται αυτό στο λογισμικό SikaFiber®.

Έλεγχος και σχεδιασμός

Ο υπολογισμός είναι γρήγορος και τα αποτελέσματα διαφαίνονται ξεκάθαρα στον έλεγχο και σε κάθε βήμα του σχεδιασμού.  

Screen preview of SikaFiber® software check and design step

Αποτελέσματα

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα στην εξαγόμενη έκθεση, όπου οι τιμές φόρτισης που έχουν εξασφαλιστεί παρουσιάζονται μαρκαρισμένες με πράσινο χρώμα για μεγαλύτερη ευκρίνεια.  

Screen preview of SikaFiber® software results step
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το πεδίο που ακολουθεί πριν κατεβάσετε το λογισμικό.

Αυτή η εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της προορίζονται μόνο για χρήση από επαγγελματίες χρήστες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της προβλεπόμενης εφαρμογής. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν ανεξάρτητα τα αποτελέσματα πριν από οποιαδήποτε χρήση και να λαμβάνουν υπόψη τους όρους του ιστότοπου και της εφαρμογής, το δελτίο δεδομένων προϊόντος και τη βιβλιογραφία προϊόντων, την τεχνική κατάσταση καθώς και τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς.

Όσον αφορά την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του, η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση ακρίβειας, αξιοπιστίας, πληρότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό. Η εφαρμογή λογισμικού παρέχεται "ως έχει" και η Sika αποποιείται ρητά τυχόν εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Η Sika δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες, τιμωρητικές, τυχαίες, υποδειγματικές ή ειδικές ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας επιχειρηματικής ευκαιρίας ή της απώλειας κέρδους) που προκύπτουν από την αξιολόγηση ή τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, οι γραφικές εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η διάταξη που περιέχονται σε αυτό το λογισμικό αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sika και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Με τη διαβίβαση πληροφοριών στη Sika, παραχωρείτε στην Εταιρεία την απεριόριστη αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, τροποποίησης, διανομής και εκτέλεσης τέτοιων πληροφοριών. Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας χρησιμοποιούνται από τη Sika μόνο για την επεξεργασία ενός αιτήματος για πληροφορίες από εσάς ή για την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

©Copyright Sika Hellas ABEE 2016

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους, κάνοντας κλικ παρακάτω:  

Το λογισμικό είναι αδειοδοτημένο και προσφέρεται για δωρεάν χρήση. Κατεβάστε και ενεργοποιήστε το άμεσα ή αξιολογήστε το κατά τη διάρκεια δεκαπενθήμερης δοκιμαστικής περιόδου.   

Χρειάζεστε βοήθεια για το σχεδιασμό μείγματος;