Πεδία Εφαρμογής

Διάστρωση δαπέδου Σφράγιση αρμών Υγρομόνωση Βιομηχανικό δάπεδο Πράσινο δώμα Παθητική πυροπροστασία Σφραγιστικό Ψυχρό δώμα Διακοσμητικό δάπεδο Πολυουρεθανικό δάπεδο Διογκούμενος αφρός Πρόσοψη Στεγανοποίηση Συγκόλληση Στεγανοποίηση υπογείων Ασφαλτική μεμβράνη Κτιριακό κέλυφος Σκυρόδεμα Πρόσμικτα σκυροδέματος Ενεμάτωση Υγρή μεμβράνη Επισκευή δώματος Ηλιακό δώμα Βαφή τοιχοποιίας Ασφαλτική επίστρωση Εποξειδικό δάπεδο Εξωτερική θερμομόνωση Πυράντοχη βαφή Φινίρισμα επιφάνειας Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου

Τύπος Έργου

Βιομηχανικό κτίριο Εργοστάσιο Χώρος υγειονομικής περίθαλψης Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Χώρος στάθμευσης
Φόρτωση...