'Αρθρο Ελληνικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια νέα νομοθεσία σχετικά με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν μονομερή διισοκυανικά σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 0.1%, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων πολυουρεθάνης, όπως συγκολλητικά, σφραγιστικά, βαφές ή ενέματα που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και τη βιομηχανία. Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται από τον κανονισμό και να βρείτε τα εναλλακτικά, διαθέσιμα προϊόντα από τη σειρά προϊόντων της Sika.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Τι είναι το REACH

Τι αντιπροσωπεύει το REACH

Το REACH (Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of Chemicals), υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2006, και σημαίνει Κανονισμός: Καταχώρησης, Αξιολόγησης, Εξουσιοδότησης και Περιορισμού Χημικών προϊόντων. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Κανονισμό που στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, από πιθανούς κινδύνους από χημικές ουσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών χημικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Nέοι περιορισμοί του REACH

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε ισχύ έναν νέο περιορισμό στη χρήση προϊόντων με συνολική περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 0,1% σε διισοκυανικά μονομερή. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα ισχύουν για προϊόντα όπως πολυουρεθανικά συγκολλητικά, σφραγιστικά και αφρούς που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή και την βιομηχανία.

Από τις 24 Αυγούστου 2023, όλοι οι επαγγελματίες εφαρμοστές του κατασκευαστικού και βιομηχανικού κλάδου θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια εκπαίδευση πριν χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα. Οι μη  επαγγελματίες χρήστες DIY δεν επηρεάζονται από αυτόν το νέο κανονισμό.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η εργασία με χημικές ουσίες όπως συγκολλητικά και σφραγιστικά, απαιτεί τη τήρηση των προφυλάξεων που αναγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων και είναι σημαντικές για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών. Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά και σφραγιστικά ενός συστατικού ωριμάζουν με την ατμοσφαιρική υγρασία. Αυτή η χημική αντίδραση βασίζεται στον πολυμερισμό των προ-πολυμερών μέσω των ισοκυανικών ομάδων τους και είναι υπεύθυνη για την τελική μετατροπή του προϊόντος σε καθαρή πολυουρεθάνη.

Κατά την εφαρμογή τέτοιων προϊόντων πολυουρεθάνης, οι χρήστες είναι πιθανό να εκτίθενται σε μικρές ποσότητες μη αντιδρώντων μονομερών διισοκυανικών που χρησιμοποιούνται κατά την χημική αντίδραση των προ-πολυμερών.  Ωστόσο, μόλις ωριμάσουν πλήρως, οι τελικές ενώσεις είναι εντελώς απαλλαγμένες από τα διισοκυανικά.

Θα παραμείνουν διαθέσιμες οι τρέχουσες λύσεις πολυουρεθάνης της Sika;
Για βιομηχανική χρήση:

Ναι, οι τρέχουσες λύσεις Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt® και Sikafloor® θα παραμείνουν διαθέσιμες. Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευση και λαμβάνοντας ένα πιστοποιητικό, το οποίο έχει ισχύ για πέντε χρόνια.

Για εφαρμογές στη κατασκευή από επαγγελματίες χρήστες:

Ναι, οι τρέχουσες λύσεις Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom και Sikafloor® θα παραμείνουν διαθέσιμες. Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις παραπάνω ομάδες προϊόντων έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την ηλεκτρονική εκπαίδευση και λαμβάνοντας ένα πιστοποιητικό, το οποίο έχει ισχύ για πέντε χρόνια.

*Source: Isopa

Δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση PU

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να μεταβείτε στη δωρεάν εκπαίδευση πιστοποίησης για τον ασφαλή χειρισμό προϊόντων με διισοκυανικά πολυμερή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης περιέχει διάφορες ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο επιλογέας εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθοδήγηση στη σωστή εκπαίδευση σύμφωνα με προϊόντα και εφαρμογές.

Για να συμμετάσχετε στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μεταβείτε στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και χρησιμοποιήστε τον κωδικό Sika: FEICA_21_C20

*Ο κωδικός Sika FEICA δεν λήγει, αλλά ισχύει μόνο για τις εκπαιδεύσεις σχετικά με τη χρήση συγκολλητικών και σφραγιστικών. Πρόκειται για τις εκπαιδεύσεις 048, 049, 050, 051, 052, 053 και 054, τις οποίες μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στην εικόνα «Κόλλες & Σφραγιστικά» στον ιστότοπο της εκπαίδευσης. Αυτές οι εκπαιδεύσεις καλύπτουν τις εφαρμογές σχεδόν όλων των προϊόντων Sika, εκτός από τις εφαρμογές ψεκασμού.

Οι επιλογές της Sika εναρμονισμένες με την νομοθεσία REACH

Η Sika προσφέρει στους χρήστες των προϊόντων εναλλακτικές λύσεις, εναρμονισμένες σε σχέση με τον περιορισμό της χρήσης προϊόντων με διισοκυανικά πολυμερή. Παράλληλα, τα υφιστάμενα προϊόντα θα παραμείνουν διαθέσιμα, απαιτώντας παράλληλα από τους επαγγελματίες  χρήστες να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται. Η Sika προσφέρει μια ποικιλία λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογία πολυμερούς (STP) που η χημική αντίδραση ολοκληρώνεται με σιλάνιο ή Purform® και δεν απαιτείται εκπαίδευση και ειδική μεριμνά από τους χρήστες.

Βρείτε εναλλακτικά προϊόντα που δεν απαιτούν εκπαίδευση

Η Sika, ως ο κορυφαίος παραγωγός πολυουρεθανικών συγκολλητικών, σφραγιστικών και βαφών παίρνει πολύ σοβαρά υπόψιν την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® και Sikafloor®. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας σειράς προ-πολυμερών πολυουρεθάνης με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε μονομερή, ώστε να επιτρέπει τη συνεχή, αδιάκοπη και χωρίς περιορισμούς, χρήση των προϊόντων της από επαγγελματίες.

Λύσεις Sika’s Purform®

 

   
Sika Purform® Pure Performance red logo

Τεχνολογία σιλανικών πολυμερών (STP)

people with application equipment

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Τι είναι τα διισοκυανικά;

Τα διισοκυανικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την δημιουργία προϊόντων πολυουρεθάνης, όπως άκαμπτοι και εύκαμπτοι αφροί, βαφές, σφραγιστικά συγκολλητικά και ελαστομερή. Υπάρχουν τόσο σε υγρά όσο και σε παστώδη προϊόντα σε διαφορετικές περιεκτικότητες, ωστόσο αντιδρούν πλήρως με την υγρασία του περιβάλλοντος και επομένως δεν υφίσταται η παρουσία διισοκυανικών σε πλήρως ωριμασμένα προϊόντα πολυουρεθάνης.

Θα απαγορευτούν τα προϊόντα πολυουρεθάνης στο πλαίσιο του νέου κανονισμού REACH;

Ο κανονισμός δεν απαγορεύει ούτε την πώληση ούτε τη χρήση πολυουρεθανικών προϊόντων.
Ορισμένα προϊόντα από την γκάμα προϊόντων της Sika θα υπόκεινται σε αυτόν τον νέο κανονισμό REACH.

Ποια προϊόντα επηρεάζονται από αυτόν τον περιορισμό;

Ο περιορισμός ισχύει για όλα τα προϊόντα που περιέχουν μονομερή διισοκυανικά συνολικής περιεκτικότητας άνω του 0,1%. Γενικά, αυτό ισχύει για τα περισσότερα προϊόντα πολυουρεθάνης που διατίθενται σήμερα στην αγορά, π.χ. συγκολλητικά, σφραγιστικά, στεγανωτικά, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα προϊόντα που έχουν ωριμάσει πλήρως δεν περιέχουν ισοκυανικά και ότι ο νέος κανονισμός δεν ισχύει για αυτά. Επίσης, δεν εμπίπτει σε προϊόντα με περιορισμένα ίχνη διισοκυανικών (συνολική περιεκτικότητα μικρότερη του 0,1%), π.χ. τη νέα σειρά προϊόντων πολυουρεθάνης Purform της Sika.

Ποιος είναι ο στόχος αυτού του περιορισμού;

Τα μητρώα επαγγελματικής υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφουν τακτικά ακριβή, αν και χαμηλό, ετήσιο αριθμό περιπτώσεων άσθματος σχετιζόμενων με την εργασία με διισοκυανικά. Το 2012, η γερμανική αρχή BAuA άρχισε να εργάζεται για έναν κανονισμό που αποσκοπούσε στη σημαντική μείωση αυτών των αριθμών. Ο χειρισμός των διισοκυανικών μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια εάν υπάρχουν επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας και πρωτοκολλά διαχείρισης κινδύνου. Ωστόσο, μια μόνο εφαρμογή χωρίς τα καταλληλά μετρά προστασίας είναι αρκετή για να επηρεάσει έναν χρήστη καθιστώντας τον πιο ευαίσθητο στις χημικές ενώσεις των διισοκυανικών, ακόμα και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρησης ενός τέτοιου κινδύνου είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών που χειρίζονται τέτοια υλικά.

Ποιοι νομικοί περιορισμοί ισχύουν για τα καταστήματα λιανικής, τους επαγγελματίες χρήστες και τους υπαλλήλους τους;

Ο νέος κανονισμός διασφαλίζει ότι όλοι όσοι χειρίζονται επαγγελματικά προϊόντα με περιεκτικότητα σε διισοκυανικά, έχουν λάβει την εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλούς χειρισμού πριν από τη χρήση τους.

Έχει δύο μέρη: το ένα ισχύει για τους κατασκευαστές προϊόντων PU και το άλλο για τους επαγγελματίες χρήστες.

  1. Για την πώληση ενός προϊόντος που επηρεάζεται από τον κανονισμό REACH, είναι υποχρεωτική η απαραίτητη σήμανση στην ετικέτα, ενώ ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με το πού ή πώς να λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση.
  2. Για να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά ένα προϊόν που επηρεάζεται από τον νέο κανονισμό, ο εφαρμοστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση.
Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της εκπαίδευσης;

24 Φεβρουαρίου 2022: Τα προϊόντα που υπόκεινται στο νέο κανονισμό περιορισμό, πρέπει να φέρουν τις σχετικές σημάνσεις στις ετικέτες.

24 Αυγούστου 2023: Η εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς πριν την επαγγελματική εφαρμογή των επηρεαζόμενων προϊόντων.

Η εκπαίδευση έχει ισχύ για πέντε χρόνια. Μετά το πέρας της πενταετίας θα πρέπει να ανανεωθεί.

Ποιος μπορεί να παρέχει αυτή την υποχρεωτική εκπαίδευση;

Το νομικό κείμενο παραθέτει τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν και απαιτεί την προσαρμογή της εκπαίδευσης στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Μπορεί να γίνει είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως. Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Οι βιομηχανίες κατασκευής προϊόντων με περιεκτικότητα σε διισοκυανικές ενώσεις έχουν αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH και παρέχουν την εκπαίδευση στο διαδίκτυο μέσω μιας δημόσιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ίδιου ιστότοπου.

Θα παρέχει η Sika εκπαίδευση στους πελάτες της;

Η Sika βοηθά τους πελάτες της να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση διαδικτυακά, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω ενός κωδικού κουπονιού.

Πώς μπορώ να ξέρω αν πρέπει να ολοκληρώσω αυτή την εκπαίδευση;

Πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εκπαίδευση εάν χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικό επίπεδο προϊόντα με περιεκτικότητα σε διισοκυανικές ενώσεις μεγαλύτερες από 0,1%. Κάθε προϊόν που υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό υποχρεούται να φέρει την ακόλουθη φράση στη συσκευασία του:

"Από τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν την επαγγελματική χρήση αυτού του προϊόντος."

Επιπρόσθετα, η Sika ενσωματώνει αυτή τη φράση στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων της ενώ παρέχει και
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Δεν απαιτείται η ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης από ιδιώτες χρήστες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εκπαίδευσης των χρηστών και ποιος θα το επιβάλει αυτό;

Ο εργοδότης του επαγγελματία εφαρμοστή ή ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας εφαρμοστής είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της κατάρτισης σχετικά με τον κανονισμό REACH και την τεκμηρίωση της επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης. Οι επιθεωρητές REACH κάθε χωράς έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν αυτά τα έγγραφα.

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: