Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο εγγράφου που σας ενδιαφέρει για να μεταβείτε στο ανάλογο πεδίο
Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων Βιομηχανικού Τομέα (PDS)
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Βιομηχανικού Τομέα (SDS)

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Αγγλικά

Δηλώσεις Επιδόσεων Βιομηχανικού Τομέα (DoP)
Ενημερωτικά έντυπα Βιομηχανικού Τομέα

Πεδίο εφαρμογής

Ναυπηγικές εφαρμογές Βιομηχανική ελασματοποίηση Συσκευές & εξοπλισμός Δομική συγκόλληση υαλοπινάκων & προσόψεων Μεταφορές Αυτοκινητοβιομηχανία Επισκευή αυτοκινήτου Κατασκευαστικά στοιχεία

Ομάδα προϊόντος

Sikaflex® Sikafloor® Marine
Φόρτωση...