Τα εμπορικής και οικιακής χρήσης συστήματα θέρμανσης, εξαρισμού και κλιματισμού απαιτούν αποδεδειγμένης απόδοσης συστήματα σφράγισης, συγκόλλησης και ηχοαπόσβεσης. Η Sika μπορεί να προσφέρει ευρεία γκάμα τεχνολογιών συγκόλλησης και σφράγισης ενός και δύο συστατικών, καθώς και ηχοαπορροφητικών επενδύσεων.

Μεγάλο εύρος λύσεων για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό

Είτε απαιτείται δομική συγκόλληση, είτε γενική σφράγιση, η Sika προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων. Η Sika προμηθεύει προϊόντα κατάλληλα για όλη τη διαδικασία συναρμολόγησης, ενώ ικανοποιεί και τις πλέον απαιτητικές ζητήσεις της αγοράς.

Οι κατασκευαστές συστημάτων κλιματισμού βασίζονται στις τεχνολογίες της Sika για συγκόλληση, σφράγιση και ηχομόνωση των μεταλλικών σωμάτων και πλαισίων σε συστήματα φίλτρων με φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση και πιστοποιημένες λύσεις, επιτυγχάνοντας έτσι βελτιστοποίηση του κόστους και μακροπρόθεσμης διάρκειας αποτελέσματα.

 
Heat ventilation aircon HVAC on roof top
50%
των εναλλακτών θερμότητας στον κόσμο σφραγίζονται με τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις Sika
100%
όλων των αναγκών συναρμογής των πελατών μας μπορούν να ικανοποιηθούν με μια λύση Sika

Εφαρμογές για εγκαταστάσεις κλιματισμού και εναλλάκτες θερμότητας

Μονάδα κλιματισμού

Σφράγιση πλευρικών πανέλων
Αρμολόγηση και σφράγιση μεταξύ πλευρικών πανέλων  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Τέλεια σφράγιση
 • Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα συγκριτικά με προδιαμορφωμένες φλάντζες
 • Χωρίς απαίτηση διαχείρισης φλαντζών: μία λύση σφράγισης για αρμούς κάθε διάστασης  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Συγκόλληση πλευρικού πανέλου 
Συγκόλληση πλευρικών πανέλων και περιβλημάτων  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Αντικατάσταση διαδικασίας θερμοσυγκόλλησης και μηχανικής στερέωσης
 • Χωρίς μεταλλική παραμόρφωση
 • Βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Γρήγορη και εύκολη στη χρήση λύση
 • Διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Sikaflex®-953: 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υψηλών αντοχών, κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται ταχεία ανάληψη αντοχών, διαθέσιμο σε χρόνους εργασιμότητας 15’ και 30’.
 • Sikaflex®-552 AT: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών
 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής  

Σφράγιση ραφών
Σφράγιση εσωτερικών αρμών στο περίβλημα του εξοπλισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 • Υδατο- και αεροστεγανή σφράγιση
 • Ταχεία και εύκολη στην εφαρμογή λύση
 • Διαθέσιμες λύσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 • Sikaflex®-522: 1-συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών ελαστικό συγκολλητικό & σφραγιστικό STP [που πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής για συσκευές κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού VDI 6022 - κώδικας πρακτικής επεξεργασίας αέρα) πολύ χαμηλών εκπομπών
 • Sikaflex-221 RLT: 1-συστατικού πολυουρεθανικό συγκολλητικό και σφραγιστκό [που πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής για συσκευές κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού VDI 6022 - κώδικας πρακτικής επεξεργασίας αέρα)

Σφράγιση ραφών
Σφράγιση εσωτερικών αρμών στο περίβλημα του εξοπλισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Υδατο- και αεροστεγανή σφράγιση
 • Ταχεία και εύκολη στην εφαρμογή λύση
 • Διαθέσιμες λύσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 • Sikaflex®-522: 1-συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών ελαστικό συγκολλητικό & σφραγιστικό STP [που πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής για συσκευές κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού VDI 6022 - κώδικας πρακτικής επεξεργασίας αέρα) πολύ χαμηλών εκπομπών
 • Sikaflex-221 RLT: 1-συστατικού πολυουρεθανικό συγκολλητικό και σφραγιστκό [που πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής για συσκευές κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού VDI 6022 - κώδικας πρακτικής επεξεργασίας αέρα)

Περιμετρική σφράγιση
Περιμετρική σφράγιση γύρω από τη βάση της συσκευής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 • Αφαιρούμενη σε περίπτωση συντήρησης
 • Μέγιση υδατο-και αεροστεγανότητα  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

SikaLastomer®-710: βουτυλικό προδιαμορφωμένο κορδόνι που δεν ξεραίνεται, για σφράγιση σε σκυρόδεμα, επενδύσεις EPDM, μεταλλικές αποχετεύσεις, σωλήνες, γυαλί, πλαστικά, φύλλα πολυαιθυλενίου και ξύλο  

Δομική συγκόλληση γωνιών
Δομική συγκόλληση γωνιών και επενδύσεων ενίσχυσης  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Διαδικασία συγκόλλησης και αντικατάσταση μηχανικής στερέωσης
 • Χωρίς μεταλλική παραμόρφωση
 • Βελτιωμένη αισθητική εμφάνιση
 • Γρήγορη και εύκολη στη χρήση λύση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 • Sikaflex®-252: 1-συστατικού πολυρεθανικό συγκολλητικό υψηλής απόδοσης για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
 • Sikaflex®-552 AT: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών
 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής   

Απόσβεση θορύβων και κραδασμών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 • Περιορισμός μετάδοση θορύβων και δονήσεων
 • Κατάλληλα για πολλά υποστρώματα
 • Είναι εφικτή η ψεκαζόμενη και η αυτοματοποιημένη διαδικασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • SikaDamp®-620: μόνιμα κολλώδες και ελαφροβαρές, που δεν ωριμάζει, εξηλασμένο βουτυλικό έλασμα πάνω σε φύλλο αλουμινίου, για ευκολία εφαρμογής και ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία
 • Sikagard®-6682: ψεκαζόμενο, υδατικής βάσης, ακρυλικό διάλυμα διασποράς, με εξαιρετική πρόσφυση
 • SikaDamp®-140 V: ελαφροβαρές ασφαλτικό πανάκι, παραγόμενο κατά παραγγελία, με στρώση συγκολλητικού από τη μία πλευρά, ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή  

Εναλλάκτες θερμότητας

Σφράγιση & συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου  

Σφράγιση και συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου στο πλαίσιο της συσκευής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Σφράγιση και συγκόλληση σε ένα προϊόν
 • Ταχεία και εύκολη στη χρήση λύση
 • Κατάλληλα προϊόντα για αυτοματοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης
 • Διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Sikaflex®-953: 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υψηλών αντοχών, κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται ταχεία ανάληψη αντοχών, διαθέσιμο σε χρόνους εργασιμότητας 15’ και 30’.
 • Sikaflex®-950: 2-συστατικών συγκολλητικό & σφραγιστικό STP για εφαρμογές με απαίτηση πλήρωσης κενών και έγκριση EC1+.
 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής   

Σφράγιση & συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου

Σφράγιση και συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου στο πλαίσιο της συσκευής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 • Σφράγιση και συγκόλληση σε ένα προϊόν
 • Ταχεία και εύκολη στη χρήση λύση
 • Κατάλληλα προϊόντα για αυτοματοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης
 • Διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Sikaflex®-953: 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υψηλών αντοχών, κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται ταχεία ανάληψηαντοχών, διαθέσιμο σε χρόνους εργασιμότητας 15’ και 30’.
 • Sikaflex®-950: 2-συστατικών συγκολλητικό & σφραγιστικό STP για εφαρμογές με απαίτηση πλήρωσης κενών και έγκριση EC1+.
 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής    

Σφράγιση & συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου

Σφράγιση και συγκόλληση επενδύσεων αλουμινίου στο πλαίσιο της συσκευής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Σφράγιση και συγκόλληση σε ένα προϊόν
 • Ταχεία και εύκολη στη χρήση λύση
 • Κατάλληλα προϊόντα για αυτοματοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης
 • Διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846    

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Sikaflex®-953: 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υψηλών αντοχών, κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται ταχεία ανάληψη αντοχών, διαθέσιμο σε χρόνους εργασιμότητας 15’ και 30’.
 • Sikaflex®-950: 2-συστατικών συγκολλητικό & σφραγιστικό STP για εφαρμογές με απαίτηση πλήρωσης κενών και έγκριση EC1+.
 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής

Ενσωμάτωση μονάδας εναλλάκτη θερμότητας
Συγκόλληση και σφράγιση διαφόρων μονάδων σε εναλλάκτες θερμότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Σφράγιση και συγκόλληση σε ένα προϊόντ
 • Ταχεία και εύκολη στην εφαρμογή λύση
 • Διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις σύμφωνα με VDI 6022 / ISO 846

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Sikaflex®-551: 1-συστατικού ελαστικό συγκολλητικό STP υψηλών αντοχών, πιστοποιημένο για χρήση σε εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα (VDI 6022) αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις υγιεινής. Το Sikaflex®-551 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαίσια για προσαρμογή διαφορετικών μονάδων, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή έναντι ανάπτυξης μούχλας και μυκήτων, καθώς και υψηλή σταθερότητα σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις