Είτε απαιτείται δομική συγκόλληση, είτε γενική σφράγιση, η Sika προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων κατάλληλων για όλη τη διαδικασία συναρμολόγησης ενώ ικανοποιεί τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις της αγοράς.

Οι κατασκευαστές συστημάτων κλιματισμού βασίζονται στις τεχνολογίες της Sika για τη σύνδεση, σφράγιση και ηχομόνωση μεταλλικών σωμάτων και πλαισίων σε συστήματα φίλτρων, επιτυγχάνοντας έτσι βελτιστοποίηση του κόστους και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι λύσεις της Sika παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
 

Λύσεις ανθεκτικές σε έντονα φορτία
Χωρίς απαίτηση θερμοσυγκόλλησης ή μηχανικής προσαρμογής
Ηχοαπόσβεση
Σφράγιση & συγκόλληση σε ένα βήμα
Συνολικά καλύτερη απόδοση 
Μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης και βελτιστοποίηση κόστους
Λύσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με VDI 6022
Περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα (χαμηλών εκπομπών) διαθέσιμα