Sika Hellas ABEE

H Sika, ξεκινώντας από την Ελβετία το 1910, έχει κατορθώσει με την παγκόσμια παρουσία της σε >100 χώρες και διαθέτοντας 300 παραγωγικές μονάδες παγκοσμίως να θεωρείται από τις πιο σημαντικές εταιρείες στο κλάδο των ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού.

H εταιρεία Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.
Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων.
Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας.
Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει ηγέτιδα στα πιο σπουδαία έργα.
Με τη στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτή τη τεχνολογία αιχμής στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

Ζήτηστε τη συμβουλή του εξειδικευμένου προσωπικού μας στη Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Sika, Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00, στο τηλέφωνο 8017007452, με αστική χρέωση από σταθερό ή στο τηλέφωνο 2111080259 από κινητό.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας στο 210-8160600 και στο [email protected].

          

Στη Sika Hellas προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Τεχνική υποστήριξη με τη μορφή προφορικής και γραπτής καθοδήγησης σε διάφορα στάδια σχεδιασμού.
  • Αναλυτική αξιολόγηση του έργου και των κριτηρίων απόδοσής του, σε συνδυασμό με προτάσεις προϊόντων και συστημάτων Sika και ειδικές προτάσεις και προδιαγραφές για να συμπεριληφθούν στο φάκελο του διαγωνισμού.
  • Σύσταση και αδειοδότηση ειδικών εργολάβων, οι οποίοι βρίσκονται υπό συνεχή αναθεώρηση, για την εφαρμογή/τοποθέτηση των προϊόντων της Sika.
  • Πλήρη δεδομένα υλικών, οδηγίες εγκατάστασης, πληροφορίες τοποθέτησης, οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας και όπου είναι εφαρμόσιμο, προγράμματα συντήρησης των συστημάτων.
  • Εκπαίδευση εταιριών σε θεματολογία, η οποία συνδέεται με σημαντικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, μαζί με τακτική εκπαίδευση για πελάτες, συμβούλους και εργολάβους.
  • Προσωπικό αποκλειστικά εστιασμένο σε έργα, όπου χρησιμοποιούνται επιλεγμένα προϊόντα της Sika. Στόχος του προσωπικού είναι ο έλεγχος και η εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής των υλικών, η έκδοση εγγυήσεων ή η σύνταξη αναφορών σε περίπτωση εφαρμογής που εγκυμονεί μελλοντικούς κινδύνους.
  • Υποστήριξη μετά την πώληση με τη μορφή συμβουλών επί τόπου στο έργο, σε έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν, διατηρώντας έτσι στενή συνεργασία μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης.
          
 

H Sika είναι δίπλα σας στο κάθε σας έργο

 
Target Market Concrete

Η Sika αναπτύσσει και εμπορεύεται ένα πλήρες φάσμα προσμίκτων και προσθέτων για χρήση σε παραγωγή σκυροδέματος, τσιμέντου και κονιαμάτων.
Αυτά τα προϊόντα επαυξάνουν τα χαρακτηριστικά του νωπού ή/και του σκληρυμένου σκυροδέματος, όπως είναι η εργασιμότητα, η υδατοστεγανότητα, η ανθεκτικότητα, η φέρουσα ικανότητα και η αρχική & τελική αντοχή.
Η ζήτηση προσμίκτων και προσθέτων είναι συνεχώς αυξανόμενη, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων απόδοσης που επιβάλλονται στο σκυρόδεμα και τα κονιάματα, ειδικά στις αστικές περιοχές και στην κατασκευή έργων υποδομής. Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση νέας φύσεως υλικών, όπως ανακυκλωμένα αδρανή και εναλλακτικών υδραυλικών υλικών, όπως η ιπτάμενη τέφρα, σκωρία, κ.ά., οδηγούν σε αύξηση των αναγκών για νέα και εξειδικευμένα πρόσμικτα.

  
 

Oι λύσεις συστημάτων στεγανοποίησης της Sika καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση υπό και υπέρ του εδάφους: συστήματα εύκαμπτων μεμβρανών, μεμβράνες υγρής εφαρμογής, συστήματα στεγανοποίησης αρμών, στεγανωτικά κονιάματα και πρόσμικτα κονιαμάτων, ρητίνες έγχυσης και ενέματα.
Βασικά τμήματα της αγοράς αποτελούν οι υπόγειες κατασκευές σε εμπορικές και οικιστικές δομές, οι σήραγγες, οι γέφυρες και όλες οι κατασκευές συγκράτησης νερού, όπως δεξαμενές αποταμίευσης, ομβρίων κ.ο.κ.
Τα σύγχρονα συστήματα στεγανοποίησης της Sika πληρούν τις ολοένα και πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την ταχύτητα και την ευκολία εφαρμογής, καθώς και τη διαχείριση του συνολικού κόστους.
Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του τελικού πελάτη, καθώς και τα άρτια εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής, είναι το κλειδί για μακροχρόνιες και στεγανές κατασκευές.

Target Market Waterproofing
  
 
Target Market Roofing

Η Sika παρέχει μια πλήρη γκάμα συστημάτων στεγανοποίησης δωμάτων, η οποία περιλαμβάνει συνθετικές μεμβράνες, εφαρμοζόμενες με διάφορα συστήματα, ανάλογα με την απαίτηση και τύπο δώματος, υγρές μεμβράνες, αλλά και υλικά θερμομόνωσης δώματος και βοηθητικά προϊόντα τοποθέτησης συστημάτων.
Διαθέτοντας ιστορικό εφαρμογών άνω των 60 ετών, η μέχρι τώρα πορεία της Sika έχει αποδείξει ότι οι λύσεις υγρομόνωσης που παρέχει προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα, αξιοπιστία, βιωσιμότητα και μακροχρόνια διάρκεια.
Η ζήτηση σε αυτόν τον τομέα οδηγείται από την ανάγκη υιοθέτησης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον, που να προσφέρουν και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συστήματα φυτεμένων δωμάτων, ψυχρά & ηλιακά δώματα, και οι οποίες να συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών CO2.
Ενώ τα έργα αποκατάστασης και ανακαίνισης συνεχίζουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στις αναπτυγμένες αγορές, οι αναδυόμενες αγορές κινούνται προς την υιοθέτηση λύσεων υγρομόνωσης δωμάτων υψηλότερης ποιότητας για τις νέες κατασκευές.

 

Oι επιλογές στη διάστρωση δαπέδων της Sika, περιλαμβάνουν ρητινούχα και τσιμεντοειδή συστήματα για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, όπως μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων, δημόσια κτίρια, εκπαιδευτικές και υγειονομικές εγκαταστάσεις, καταστρώματα χώρων στάθμευσης και ιδιωτικές κατοικίες.
Κάθε τομέας της αγοράς υπόκεινται στις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στα μηχανικά χαρακτηριστικά, στους κανονισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα στα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά), στην αντιστατικότητα και στην αντοχή σε χημικά ή φωτιά.
Οι τάσεις στην αγορά διάστρωσης δαπέδων υπαγορεύονται από την αυξανόμενη σημασία των κανονισμών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και από εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις ανάλογα με το έργο. Ο μεγάλος όγκος έργων αλλαγής χρήσης και επαναδιαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων για την ανακαίνιση και αποκατάσταση υφιστάμενων συστημάτων δαπέδων. 

Target Market Flooring
  
 
Target Market Sealing & Bonding

Η Sika προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανθεκτικών και υψηλής απόδοσης σφραγιστικών υλικών, ταινιών, αφρών και ελαστικών συγκολλητικών, τόσο για το κτιριακό κέλυφος, όσο και για την κατασκευή έργων υποδομής.
Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη σφράγιση διαστολικών αρμών μεταξύ στοιχείων της πρόσοψης για την προστασία των κτιρίων από τις καιρικές επιδράσεις, τη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων για τη μείωση μετάδοσης κτυπογενών και αερόφερτων θορύβων και τη σφράγιση αρμών σε δάπεδα.
Η αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά αυτή τροφοδοτείται από την επιταχυνόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας των συγκολλητικών και σφραγιστικών υλικών υψηλής απόδοσης για τη συνολική ανθεκτικότητα και ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, την αυξανόμενη χρήση διαφορετικών υλικών, την αύξηση της αστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του μεγάλου όγκου πολυώροφων κτιρίων και τη συνεχιζόμενη αντικατάσταση των μηχανικών συστημάτων στερέωσης με συγκολλητικά, λόγω της καλύτερης απόδοσής τους.

 

Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και συστήματα επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας για κατασκευές σκυροδέματος, όπως επισκευαστικά κονιάματα, μη συρρικνούμενα έγχυτα κονιάματα υψηλών αντοχών, αγκυρωτικά συγκολλητικά, προστατευτικές βαφές, συστήματα ελέγχου διάβρωσης και συστήματα δομητικής ενίσχυσης.
Ειδικά στις αναπτυγμένες αγορές, πολλές κατασκευές είναι δεκαετιών και χρήζουν επισκευής και αποκατάστασης. Η Sika παρέχει τεχνολογίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής εμπορικών κτιρίων και έργων υποδομής, καθώς και λογισμικά σχεδιασμού για κατασκευαστές και σχεδιαστές.
Η σημερινή ανοδική πορεία της ζήτησης οφείλεται στον αυξανόμενο όγκο έργων αποκατάστασης υποδομών στους τομείς του τουρισμού,  μεταφορών και κέντρων διανομής, της διαχείρισης των υδάτων και της ενέργειας κ.ά.. 

refurbishment target market
  
 
Target Market Building Finishing

Η Sika παρέχει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σύνολα λύσεων για διάστρωση πλακιδίων, προστασία προσόψεων και διαμόρφωση κτιριακού κελύφους, καθώς και για τη διαμόρφωση τοιχοποιίας εσωτερικών χώρων, τόσο για ιδιωτικές κατοικίες όσο και για εμπορικά κτίρια.
Η σειρά υλικών περιλαμβάνει κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, καθώς και συστήματα για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια και κάθε είδους βοηθητικά υλικά. Επιπλέον, περιλαμβάνει προϊόντα για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, όπως προϊόντα εξομάλυνσης τοιχοποιίας, διακοσμητικά επιχρίσματα και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).
Η παγκόσμια τάση αστικοποίησης και η αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση κατοικιών, τροφοδοτούν περαιτέρω την αγορά με νέες ανάγκες διαρκώς. Μέσω μιας σταθερής παρουσίας σε ταχέως εξελισσόμενα κανάλια διανομής και εμπορικούς συνεργάτες, εργολάβους και συνεργεία εφαρμογής και διαθέτοντας ολοκληρωμένα συστήματα για το κτιριακό κέλυφος, από το υπόγειο μέχρι την οροφή, η Sika αντιμετωπίζει πλήρως την αυξανόμενη ζήτηση για ποιότητα, άνεση, αισθητική και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

 

Οι τομείς της Βιομηχανίας που καλύπτει η Sika περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων (δομική συγκόλληση, άμεση τοποθέτηση παρμπρίζ, ηχομονωτικά συστήματα, συστήματα ενίσχυσης), την αγορά επισκευής αυτοκινήτου (αντικατάσταση παρμπρίζ, επισκευή αμαξώματος αυτοκινήτου), θαλάσσια σκάφη, εφαρμογές βιομηχανικής ελασματοποίησης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικιακές συσκευές και τα συστήματα μηχανικών προσόψεων (δομικά υαλοστάσια, στεγανοποίηση μονάδων μονωτικών υάλων).
Η Sika είναι τεχνολογικός ηγέτης στην ελαστική συγκόλληση, στα συγκολλητικά δομητικών εφαρμογών, στα σφραγιστικά, στα υλικά ενίσχυσης, αλλά και ηχομονωτικών εφαρμογών, παρέχοντας
λύσεις για τους κορυφαίους βιομηχανικούς κατασκευαστές παγκοσμίως.
Οι συνεργάτες μας βασίζονται στις λύσεις της Sika για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας του προϊόντος τους, ενώ παράλληλα βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους. Για παράδειγμα, οι λύσεις της Sika καλύπτουν βασικές παγκόσμιες τάσεις στο σχεδιασμό οχημάτων,
συντελώντας στην κατασκευή ελαφρύτερων, ισχυρότερων, ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων και αποδοτικότερων οχημάτων, ενώ τα υλικά ταχείας επεξεργασίας και η συμβατότητά τους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες βελτιστοποιούν την παραγωγικότητα των συνεργατών μας. 

Target Market Industry
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: