Λύσεις με συγκολλητικά εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ ή εν θερμώ για γυμνά μέταλλα αμαξώματος πριν τη βαφή.

Η Sika ως στρατηγικός συνεργάτης σας στις προκλήσεις κατασκευής άκαμπτου αμαξώματος και συνένωσης στο συνεργείο

Οι λύσεις δομικής συγκόλλησης της Sika για τη συγκόλληση μετάλλου σε μέταλλο περιλαμβάνουν μια ποικιλία τεχνολογιών. Τα εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® επιτρέπουν στους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων να υποκαταστήσουν τη θερμοσυγκόλληση με συγκολλημένους αρμούς. Είναι όλο και πιο δύσκολο να προσλαμβάνεται προσωπικό για εργασίες θερμοσυγκόλλησης. Η μερική αντικατάσταση των συγκολλημένων αρμών με θερμοσκληρυνόμενα εποξειδικά, βοηθά τους πελάτες μας σε εργασίες αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης κόστους. Το αλουμίνιο μπορεί εύκολα να συγκοληθεί με χάλυβα χρησιμοποιώντας τις λύσεις συγκόλλησης της Sika. Η συγκόλληση των πάνελ σε υπόστεγα στην παραγωγή λεωφορείων ή μηχανημάτων εκτός αυτοκινητοδρόμων, συνοδεύεται από σημαντική ανάγκη για μετεπεξεργασία για επίπεδη τελική επιφάνεια.

Η ηγετική θέση της Sika στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων, σας προσφέρουν σιγουριά στην ενσωμάτωση των συγκολλημένων αρμών στα αμαξώματα οχημάτων. Το πλήρες σύνολο δεδομένων και η υποστήριξη της Sika σε μεμονωμένα έργα επιτρέπουν την έξυπνη χρήση συγκολλητικών για την ένωση διαφορετικών μετάλλων και υλικών ή για τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Βασιστείτε στη Sika - ξεκινώντας από τη φάση της σύλληψης μέχρι την παραγωγή, οπουδήποτε στον κόσμο.

Η παγκόσμια τεχνογνωσία της Sika, σε συνδυασμό με την τοπική τεχνική υποστήριξη, παρέχει στους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων τις βέλτιστες λύσεις για μεμονωμένες προκλήσεις.

Assembly of an elevator on a production line
"Οι πρωτοποριακές λύσεις συγκόλλησης μετάλλων της Sika και ένα πλήρες σύνολο υπολογιστικών δεδομένων, επιτρέπουν στη βιομηχανία μεταφορών να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες στο συνεργείο και να υλοποιήσει εξοικονόμηση βάρους και κόστους."

Μείωση βάρους οχήματος

Ο σύγχρονος σχεδιασμός οχημάτων ενσωματώνει διαφορετικά υλικά και
ελαφριά σύνθετα υλικά με τις συγκολλητικές τεχνολογίες της Sika. Τα συγκολλητικά SikaPower® SmartCore επιτρέπουν ελαφρύτερα οχήματα μειώνοντας το πάχος των μεταλλικών στοιχείων ενώ εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας.

Ανθετικότητα

Η συναρμογή με συγκολλητικά SikaPower® SmartCore μπορεί να είναι ανθεκτικότητα από ότι η αντίστοιχη με θερμοσυγκόλληση ή μηχανική συνένωση αρμών, χάρη στη μοναδική απόδοση έναντι κόπωσης.

Ελευθερία σχεδιασμού

Τα συγκολλητικά της Sika επιτρέπουν τη συναρμογή διαφορετικών υποστρωμάτων χωρίς περιορισμούς. Η εξάλειψη των περιορισμών των μηχανικών ενώσεων ή της θερμοσυγκόλλησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλά συγκολλητικά χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική κατασκευή.

Η συνδυασμένη χρήση συγκολλητικών μετάλλων με θερμοσυγκόλληση μπορεί να είναι η λύση για την αύξηση της ακαμψίας ή την εξάλειψη των σημείων με κωλύματα & σημειακό φόρτο στην παραγωγή.

Η χρήση νέων υλικών, οι απαιτήσεις μείωσης του βάρους και η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελούν οδηγούς για την εκτενέστερη χρήση συγκολλητικών στα συνεργεία αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές οχημάτων άρχισαν να αντικαθιστούν τα χαλύβδινα πάνελ με σύνθετα υλικά εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η δομή του χάλυβα παρέμενε θερμοσυγκολλημένη. 

Τα εποξειδικά συγκολλητικά ωρίμανσης με θερμότητα και σε θερμοκρασία δωματίου SikaPower® επιτρέπουν στους κατασκευαστές φορτηγών, μηχανημάτων εκτός δρόμου και άλλων μεταφορικών μέσων την αντικατάσταση σημειακών συγκολλήσεων και μηχανικών συνδετήρων από συγκολλημένους αρμούς. Η συνδυασμένη χρήση σημειακών συγκολλήσεων για αρχική στερέωση και εποξειδικών συγκολλητικών SikaPower® αυξάνει τη δομική ακαμψία και τη μηχανική αντοχή, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την ταχεία διαχείριση.

Βασικά χαρακτηριστικά των συγκολλητικών SikaPower® με τεχνολογία ωρίμανσης SmartCore:

Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας
Εξαιρετική αντοχή έναντι ρηγμάτωσης
Κορυφαία απόδοση έναντι κόπωσης
Ανυπέρβλητη αντοχή σε κρούση

Metal adhesive bonding with robot application

Λύσεις συγκόλλησης μετάλλων από τη Sika για οποιοδήποτε περιβάλλον και απαίτηση

Η Sika προσφέρει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο συγκολλητικών λύσεων για τη συγκόλληση μετάλλων με μέταλλα ή άλλα υλικά. Από εποξειδικά συγκολλητικά που ωριμάζουν με τη θερμότητα, έως δομικά συγκολλητικά δύο συστατικών που βασίζονται σε τεχνολογίες ακρυλικών, πολυουρεθάνης και εποξειδικών, η Sika μπορεί να σας προσφέρει την ιδανική λύση για την πρόκληση που αντιμετωπίζετε.

Application of a metal adhesive on a panel
Εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® που ωριμάζουν με τη θερμότητα για ηλεκτροκολλήσεις και διαδικασίες ηλεκτροστατικών βαφών

Για περιβάλλον παραγωγής που περιλαμβάνουν ηλεκτροστατικές βαφές (e-coat), τα εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® που ωριμάζουν με τη θερμότητα είναι η βέλτιστη λύση. Τα δομικά εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® περιέχουν γυάλινα σφαιρίδια για να διατηρούν την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ δύο μεταλλικών ελασμάτων και να ελέγχουν τα κενά. Διαθέτουν εξαιρετική ειδική αντίσταση στην έκπλυση και κορυφαία απόδοση προστασίας από τη διάβρωση. Η τεχνολογία SikaPower® SmartCore προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε κρούση και έχει σχεδιαστεί για να ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις.

SikaPower®-494 G

Το SikaPower®-494 G είναι 1-συστατικού, εαφρμοζόμενο εν ψυχρώ, εποξειδικό δομικό συγκολλητικό. Μπορεί να υποκαταστήσει τη θερμοσυγκόλληση σε εργασίες συναρμολόγησης λαμαρίνας σε συνεργεία αμαξώματος. Το SikaPower®-494 G είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση διαφόρων τύπων μετάλλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη σημειακή θερμοσυγκόλληση, σύσφιξη, τη σύσφιξη και άλλες τεχνικές μηχανικής πρόσδεσης για προσωρινή σταθεροποίηση. Το συγκολλητικό περιέχει γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 0,3 mm για να εξασφαλιστεί βέλτιστο πάχος συγκόλλησης. Έχει πρόσφυση σε ελαιώδη υποστρώματα (τυπική αντιδιαβρωτική επεξεργασία και λάδια βαθιάς έλξης, περίπου 3 g/m2).

SikaPower® - Δομικά εποξειδικά συγκολλητικά δύο συστατικών για διαδικασίες βαφής φούρνου χαμηλής θερμοκρασίας

Η γκάμα αυτή περιλαμβάνει επιλεγμένα εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® για συγκόλληση μετάλλων, που ωριμάζουν με την ατμοσφαιρική υγρασία και ενσωματώνουν την κατοχυρωμένη τεχνολογία Smartcore της Sika. Τα συγκολλητικά αυτά έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε υψηλές ενέργειες κρούσης και αυξημένους κύκλους δυναμικού φορτίου, καθιστώντας τα την ιδανική λύση όταν απαιτούνται ισχυροί και ανθεκτικοί δεσμοί. Η θέρμανση του συστατικού με το συγκολλητικό, επιταχύνει τη σκλήρυνση των συγκολλητικών 2-συστατικών SikaPower®.

SikaPower®-877

Το SikaPower®-877 είναι δομικό εποξειδικό συγκολλητικό δύο συστατικών, το οποίο ωριμάζει σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι σχεδιασμένο να αναπτύσσει υψηλή αντοχή και διαθέτει αντοχή στην πρόσκρουση των μεταλλικών υποστρωμάτων, όπως χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και σύνθετων υποστρωμάτων όπως ενισχυμένα με ίνες υάλου και άνθρακα. Το συγκολλητικό διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες, χωρίς να κρεμάει και περιέχει γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 0,3 mm για να εξασφαλίζει βέλτιστο πάχος συγκόλλησης.

Ακρυλικά συγκολλητικά SikaFast®

Τα συγκολλητικά συστήματα SikaFast® είναι αδύναμης οσμής, ταχείας ωρίμανσης, αλλά και εύκαμπτα και υποκαθιστούν μηχανικά εξαρτήματα, όπως πριτσίνια, βίδες ή θερμοσυγκολλημένους αρμούς. Η ακρυλική τεχνολογία SikaFast® συνδυάζει την ταχύτατη ανάπτυξη αντοχής με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας για ένα ευρύ φάσμα επιφανειών συγκόλλησης.

Σειρά SikaFast®-5200

Η σειρά SikaFast®-5200 προσφέρει αρκετά εύχρηστα ελαστικοποιημένα, δομικά ακρυλικά συγκολλητικά με διαφορετικές επιλογές ταχύτητας ωρίμανσης. Τα προϊόντα SikaFast®-5200 έχουν πιο αδύναμη οσμή από ό, τι τα συγκολλητικά MMA και προσφύονται σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας.

Μεθακρυλικά συγκολλητικά σειράς SikaFast®-3000

Με τη σειρά SikaFast®-3000, η Sika προσφέρει δομικά μεθακρυλικά συγκολλητικά για διάφορες εφαρμογές, όπως ενώσεις μέταλλο με μέταλλο, αλλά και μέταλλο με σύνθετα υλικά. Η αντικατάσταση των μηχανικών συνδετήρων με τα εύκαμπτα συγκολλητικά SikaFast® κατά την ένωση ανόμοιων υλικών μειώνει τις μέγιστες τάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο ανθεκτικές δομές.

Πολυουρεθανικά συγκολλητικά 2-συστατικών SikaForce®

Με την γκάμα συγκολλητικών SikaForce®, η Sika παρέχει συγκεκριμένες λύσεις για τη συγκόλληση διαφόρων υποστρωμάτων σε μονωμένα και ξηρού φορτίου ρυμουλκά φορτηγών, όπως αρμούς πανέλων, στοιχεία προφίλ και ενισχύσεις. Αυτές οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις είναι κατάλληλες για εκτεταμένη συγκόλληση επιφανειών και συνδυάζουν τις καλές ιδιότητες πλήρωσης και ελάχιστης ροής κρέμασης. Τα συγκολλητικά SikaForce® Powerflex συνδυάζουν υψηλή δομική αντοχή με μόνιμη ελαστικότητα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας.

Σειρά SikaForce® Powerflex

Τα συγκολλητικά πολυουρεθάνης δύο συστατικών SikaForce® Powerflex συνδυάζουν μέγιστα επίπεδα αντοχής με μόνιμη ελαστικότητα, ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Διαθέτοντας μοναδικά χαρακτηριστικά απόδοσης, τα SikaForce® Powerflex ξεπερνούν τις τελευταίας τεχνολογίας δομικά συγκολλητικά δύο συστατικών που έχουν σχεδιαστεί για την ένωση ελαφρών υλικών. Τα συγκολλητικά SikaForce® Powerflex δημιουργούν μια ανθεκτική συγκόλληση, καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής των συγκολλημένων εξαρτημάτων, ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Δομικό συγκολλητικό SikaForce®-7722 για τη συναρμολόγηση οχημάτων ρυμουλκών φορτηγών

Το SikaForce®-7722 είναι άκαμπτο, θιξοτροπικό πολυουρεθανικό συγκολλητικό δύο συστατικών για τη συναρμολόγηση πάνελ στην κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις που προσφέρουν ποικίλες επιλογές ανοικτού χρόνου και ταχύτητας ωρίμανσης. Το SikaForce®-7722 προσφύεται καλά με υλικά που υπάρχουν στη βιομηχανία κατασκευής ρυμουλκούμενων, όπως προφίλ και σύνθετα πάνελ, κατασκευασμένα από πολυεστέρα, ξύλο, μέταλλο, κεραμικά υποστρώματα ενισχυμένα με ίνες υάλου και προ-επεξεργασμένα πλαστικά υποστρώματα.