Συγκολλητικά ενός συστατικού και αντιδρώντα εν θερμώ συγκολλητικά για σύνθετα μονωτικά πάνελ που χρησιμοποιούνται σε ψυχόμενα / με άκαμπτες επενδύσεις τρέιλερ και τροχόσπιτα.

Συγκολλητικά για παραγωγή σύνθετων θερμομονωτικών πάνελ

Οι χρήστες και ιδιοκτήτες φορτηγών ψυγείων, τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων οχημάτων, απαιτούν ενεργειακά αποδοτικά, ελαφριά και ανθεκτικά οχήματα οχημάτων. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές πρέπει να βελτιστοποιήσουν το ρυθμό κατασκευής τους και να παράγουν σταθερά υψηλής ποιότητας σύνθετα πάνελ για την κατασκευή τους. Είτε πρόκειται για την παραγωγή σύνθετου πάνελ, είτε για συναρμογή αμαξώματος, η Sika είναι ο συνεργάτης της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχόμενων φορτηγών-ρυμουλκών, τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων οχημάτων.

Η παγκόσμια τεχνογνωσία της Sika, σε συνδυασμό με την τοπική τεχνική υποστήριξη, παρέχουν στους εμπορικούς μεταφορείς και στους κατασκευαστές σύνθετων πάνελ βέλτιστες και σύγχρονες λύσεις για μεμονωμένες προκλήσεις.

SikaForce 3C lamination adhesive technology

"Η τεχνολογία συγκολλητικών διαστρωμάτωσης 3-συστατικών SikaForce® 3C, επέτρεψε την αύξηση της παραγωγικότητας θερμομονωτικών πάνελ κατά 30%. Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών συστατικών Α, το ένα ταχείας και το άλλο βραδείας ωρίμανσης, συνδυαστικά με σκληρυντή, μας επέτρεψε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο παραγωγής μας, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου ή την πολυπλοκότητα του πάνελ. Χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη ταχύτητα ωρίμανσης για κάθε στρώση του σύνθετου πάνελ, περιορίστηκε σημαντικά ο χρόνος πίεσης, ενώ διατηρήθηκε παράλληλα ο απαιτούμενος χρόνος ενέργειας σε υψηλά επίπεδα."

Η Sika ως στρατηγικός συνεργάτης σας στην παραγωγή σύνθετων πάνελ

Το παγκόσμιο δίκτυο ειδικών της Sika, σας υποστηρίζει στον καθορισμό της ιδανικής διαδικασίας συγκόλλησης και εξοπλισμού, καθώς και στην επιλογή του βέλτιστου συγκολλητικού. Λειτουργούμε κέντρα εφαρμογών για δοκιμές μεγάλης κλίμακας και αξιολόγηση της ιδανικής μεθόδου εφαρμογής. Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιό μας με τεχνολογίες συγκόλλησης για διαδικασίες ελασματοποίησης, σας προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για συγκεκριμένες απαιτήσεις χρόνου ενέργειας και χρόνου πίεσης, για αυτόματη ή χειρωνακτική διαδικασία παραγωγής.

Βασιστείτε στη Sika - ξεκινώντας από τη φάση της σύλληψης μέχρι την παραγωγή, οπουδήποτε στον κόσμο.
Αυξημένη ταχύτητα παραγωγής
Μειωμένος καθαρισμός και συντήρηση
Βέλτιστη χρήση συγκολλητικού

Βελτιστοποίηση διαδικασιών για παραγωγή σύνθετων πάνελ για αυτοκινούμενα οχήματα

Οι αντιδρούσες θερμόκολλες SikaMelt® επιτρέπουν την ταχύτερη παραγωγή μονωτικών πάνελ για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα οχήματα εν γένει. Η τεχνολογία αντιδρούσας θερμόκολλας SikaMelt® είναι εξαιρετικά ανθεκτική και αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας. Τα υλικά αυτά διαθέτουν καλή πρόσφυση στους πυρήνες μονωτικού αφρού, καθώς και σε σύνθετα ή αλουμινένια ελάσματα.

  • Ταχεία πήξη συγκολλητικής θερμόκολλας
  • Υψηλή θερμική αντοχή, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους
  • Χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας

Ανθεκτικότητα οχημάτων

Η ανθεκτική και αποτελεσματική συναρμολόγηση μονωτικών πάνελ σε σώματα φορτηγών με τις τεχνολογίες συγκόλλησης SikaForce® και Sikaflex® εξασφαλίζει τη δομική ακεραιότητα και την υψηλή αντοχή χάρη στη μοναδική απόδοση που διαθέτουν τα συγκολλητικά έναντι κόπωσης.

Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά SikaForce® προσφύονται χωρίς τη χρήση ασταριού σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ρυμουλκούμενων. Είναι ιδανικά για μεγάλη επιφάνεια συγκόλλησης.

  • Ιδανικά για μεγάλη επιφάνεια συγκόλλησης
  • Εφαρμόζονται χωρίς αστάρι σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ρυμουλκούμενων οχημάτων
  • Τεχνολογία συγκολλητικών ταχείας ωρίμανσης

Βελτιστοποίηση διαδικασιών με πολυουρεθανικά συγκολλητικά 3-συστατικών SikaForce®

Η τεχνολογία συγκολλητικών διαστρωμάτωσης 3-συστατικών SikaForce® 3C, επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας θερμομονωτικών πάνελ κατά 30%. Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών συστατικών Α, το ένα ταχείας και το άλλο βραδείας ωρίμανσης, συνδυαστικά με σκληρυντή, καθιστά εφικτή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου παραγωγής, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου ή την πολυπλοκότητα του πάνελ. Χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη ταχύτητα ωρίμανσης για κάθε στρώση του σύνθετου πάνελ, περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος πίεσης, ενώ διατηρείται παράλληλα ο απαιτούμενος χρόνος εργασιμότητας σε υψηλά επίπεδα.

  • Προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο της ταχύτητας ωρίμανσης
  • Διαφορετική ταχύτητα ανά στρώση του σύνθετου πάνελ
  • Η παραγωγικότητα είναι πλέον ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία που επικρατεί στο συνεργείο  

Ομάδες προϊόντων Sika για παραγωγή θερμομονωτικών και σύνθετων πάνελ

Τα αντιδρώντα συγκολλητικά εφαρμογών ελασματοποίησης βάσεως πολυουρεθάνης της Sika και οι  συγκολλητικές θερμόκολλες, βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής. Οι λύσεις της Sika προσαρμόζονται πολύ καλά στον υπάρχοντα εξοπλισμό και επιτρέπουν βελτίωση ροής εργασιών.

SikaForce® - Αντιδρώντα πολυουρεθανικά συγκολλητικά για την παραγωγή μονωτικών πάνελ φορτηγών ψυγείων
Lamination of a sandwich panel with glue in a factory

Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά διαλύματα SikaForce® ενισχύουν την αποδοτικότητα στην παραγωγή πάνελ και αυξάνουν την αντοχή των παραγόμενων σύνθετων πάνελ. Η Sika διαθέτει στην γκάμα της υγρή πολυουρεθάνη, είτε 1-συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία, είτε 2-συστατικών ή και 3-συστατικών, που ωριμάζουν για να σχηματίσουν σκληρά πολυμερή. Τα συγκολλητικά για χρήση σε εφαρμογές ελασματοποίησης SikaForce®, παραμένουν υγρά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου συναρμολογούνται τα ελάσματα και ο πυρήνας. Τα πάνελ πιέζονται μέχρι να διασφαλιστεί επαρκής δύναμη πρόσφυσης. Μικρότερος χρόνος πίεσης επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμαινόμενης πρέσας. Τα συγκολλητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για χειροκίνητες διαδικασίες συναρμολόγησης, είτε με τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων μηχανημάτων άντλησης, μέτρησης και ανάμειξης.

Σύστημα SikaForce®-7712

Το σύστημα SikaForce®-7712 διατίθεται σε διαφορετικές ταχύτητες σκλήρυνσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση τριών συστατικών για μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή.
Ζητήστε υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος

 

SikaForce®-7717

Το SikaForce®-7717 είναι δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους, πολυουρεθανικό συγκολλητικό. Προσφέρει μεγάλο χρόνο ανοιχτό και μπορεί να ωριμάσει σε θερμοκρασία δωματίου ή με ενεργοποίηση θερμότητας για γρήγορη σκλήρυνση και ταχεία παραγωγή πάνελ.
Ζητήστε υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος

SikaForce® - Πολυουρεθανικά συγκολλητικά για συναρμολόγηση σώματος σύνθετων πάνελ

Για τη συναρμολόγηση ρυμουλκών ψυγείων και άλλων οχημάτων, τα συγκολλητικά πάνελ SikaForce® αποτελούν την ιδανική λύση. Ωριμάζουν γρήγορα, είναι θιξοτροπικά και μπορούν να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο φορτίο. Για πρόσθετες επιδόσεις, τα συστήματα SikaForce® Powerflex μπορούν να αντεπεξέλθουν σε υψηλά δυναμικά φορτία και να παραμείνουν ελαστικά στο κρύο, ενώ διατηρούν τη δύναμη και το μέτρο ελαστικότητάς τους ακόμα και σε θερμές συνθήκες.

Σειρά SikaForce®-7722

Το SikaForce®-7722 είναι άκαμπτο συγκολλητικό για τη συναρμολόγηση πάνελ στην κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις που προσφέρουν ποικίλες επιλογές ανοικτού χρόνου και ταχύτητας σκλήρυνσης. Είναι ιδανικό για τη συναρμολόγηση προφίλ και σύνθετων κατασκευών, π.χ. πολυεστέρα ενισχυμένου με ίνες υάλου, ξύλου, μετάλλου, κεραμικών υποστρωμάτων και προ-επεξεργασμένων πλαστικών υποστρωμάτων.
Ζητήστε υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος

 

Assembly of sandwich panels bonded with SikaForce adhesvive
Λύσεις για σύνθετα πάνελ τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων με συγκολλητικές θερμόκολλες SikaMelt® και συγκολλητικά εφαρμογών ελασματοποίησης SikaForce® που ωριμάζουν με την ατμοσφαιρική υγρασία
Lamination of Sandwich Panels in a factory

Οι αντιδραστικές συγκολλητικές θερμόκολλες SikaMelt® συνδυάζουν υψηλή αρχική αντοχή και αντιδραστική ωρίμανσης για να σχηματίσουν ένα ανθεκτικό διασταυρωμένο πολυμερές. Θερμαίνονται μέχρις ότου καταστούν ρευστές πριν από την εφαρμογή τους με έναν κυλιόμενο κύλινδρο, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στα πάνελ. Όταν κρυώσουν, στερεοποιούνται γρήγορα, γεγονός που τους δίνει υψηλή αρχική αντοχή. Τα υποστρώματα πιέζονται σύντομα για να σχηματίσουν τον αρχικό δεσμό. Μέχρι τότε τα ελάσματα είναι έτοιμα να προχωρήσουν στη διαδικασία παραγωγής.

SikaMelt®-677

Το SikaMelt®-677 είναι μια αντιδραστική συγκολλητική θερμόκολλα πολλαπλών χρήσεων για την κατασκευή μονωτικών πάνελ, διακοσμητικών πάνελ, θυρών και άλλων σύνθετων στοιχείων. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πρόσφυσης και είναι κατάλληλη για μόνιμη ισχυρή συγκόλληση πολικών πολυμερών όπως ABS, PC, SMC και PVC, υλικών από ξύλο και βάσεως ξύλου, αφρών, υφασμάτων, αλουμινίου καθώς και βαμμένου και ασταρωμένου χάλυβα. Τα μη πολικά πολυμερή όπως τα ΡΡ και ΡΕ μπορούν επίσης να συγκολληθούν, μετά από ειδική προεπεξεργασία.
Ζητήστε υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος

 

SikaForce®-103 CT7

Το SikaForce®-103 CT7 είναι συγκολλητικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των τοίχων, των δαπέδων και των θυρών του τροχόσπιτου. Το συγκολλητικό είναι απαλλαγμένη από διαλύτες και είναι απλά ενός συστατικού, κάτι που το καθιστά εύκολο στη χρήση. Κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης, λαμβάνει χώρα ένας ελαφρύς αφρισμός ο οποίος έχει ένα αποτέλεσμα εξομάλυνσης. Τυπικές εφαρμογές για πάνελ τύπου σάντουιτς περιλαμβάνουν υλικά από προεπεξεργασμένο ή ασταρωμένο αλουμινίου, χάλυβα, πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου και υλικό πυρήνα από κόντρα πλακέ, ξύλο, εξηλασμένο / διογκωμένο πολυστυρένιο.
Ζητήστε υποστήριξη στην επιλογή προϊόντος

 

Κατεβάστε έγγραφα

Images: Knaus Tabbert GmbH