Λύσεις με ελαστικά και δομικά συγκολλητικά για ανθεκτική και αποδοτική συναρμολόγηση πάνελ

Σώμα πάνελ και δομικά συγκολλητικά

Οι λύσεις συγκόλλησης της Sika επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού νέων επαγγελματικών οχημάτων. Οι συγκολλημένες κατασκευές αυξάνουν την αντοχή των οχημάτων και συνενώνουν διάφορα υλικά όπως τα μέταλλα με σύνθετα υλικά. Επιτρέπουν επίσης τη διαχείριση διαφορετικών διεργασιών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συναρμολόγηση του σώματος του οχήματος. Η Sika υποστηρίζει τη βιομηχανία μεταφορών παρέχοντας καινοτόμες, γρήγορες και αξιόπιστες τεχνολογίες συγκόλλησης εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Η παγκόσμια τεχνογνωσία της Sika, σε συνδυασμό με την τοπική τεχνική υποστήριξη, παρέχει στους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων τις βέλτιστες λύσεις για μεμονωμένες προκλήσεις στη βιομηχανία κατασκευής οχημάτων.

Οι πρωτοποριακές λύσεις συγκόλλησης και η τοπική υποστήριξη της Sika βοηθούν τον κλάδο των μεταφορών παγκοσμίως να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και τη λειτουργικότητα του οχήματος.

people applying adhesive with a manual gun to a rail roof top
"Η τεχνολογία πολυουρεθανικών συγκολλητικών Sikaflex® μας επιτρέπει να συναρμολογούμε δομικά τις μπροστά και πίσω μάσκες στα τρένα μας. Σε συνδυασμό με το SikaBooster®, η ωρίμανση του συγκολλητικού που ωριμάζει έτσι κι αλλιώς με την ατμοσφαιρική υγρασία, προσαρμόζεται ανεξάρτητα από το πάχος του αρμού."

Η Sika ως στρατηγικός συνεργάτης σας στη συναρμολόγηση οχημάτων

Η παγκόσμια ομάδα της Sika παρέχει τεχνογνωσία για την τυποποίηση διαδικασιών με στόχο την αντιμετώπιση μιας ευρείας ποικιλίας υλικών και εξαρτημάτων. Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων της Sika σας υποστηρίζει στην εκτίμηση των προκλήσεων σχεδιασμού, τόσο στη φάση της σύλληψης, καθώς και με την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τη βελτιστοποίηση της εκβιομηχάνισης. Τα ταχείας ωρίμανσης και επιταχυνόμενα συγκολλητικά συντομεύουν το χρόνο χειρισμού και εξασφαλίζουν γρήγορη ωρίμανση. Σε συνδυασμό με λύσεις σφρράγισης και συγκόλλησης "όλα σε ένα" ή επιλέγοντας συγκολλητικά που δε χρειάζονται ή απαιτούν περιορισμένη προετοιμασία επιφάνειας, η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί.

Βασιστείτε στη Sika - ξεκινώντας από τη φάση της σύλληψης έως την παραγωγή, οπουδήποτε στον κόσμο.

Metal adhesive bonding with robot application

Ελευθερία σχεδιασμού

Τα συγκολλητικά της Sika επιτρέπουν τη συναρμογή διαφορετικών υποστρωμάτων χωρίς περιορισμούς. Η εξάλειψη των περιορισμών των μηχανικών ενώσεων ή της θερμοσυγκόλλησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλά συγκολλητικά χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική κατασκευή.

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Τα πολυμερή τερματισμού σε σιλάνια Sikaflex® (STP) επιτρέπουν τη μείωση των σταδίων προετοιμασίας της επιφάνειας. Τα ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικά Sikaflex® με το SikaBooster® επιτρέπουν μικρότερο χρόνο χειρισμού και αυξημένη παραγωγικότητα.

Ανθεκτικότητα οχημάτων

Οι πλήρως συγκολλημένες δομές με συγκολλητικά Sikaflex® μειώνουν τις καταπονήσεις στο σχεδιασμό. Σε σύγκριση με τις βίδες, αποφεύγεται η βλάβη της επίστρωσης προστασίας από τη διάβρωση και αυτό οδηγεί σε αυξημένη ανθεκτικότητα. Οι ενώσεις με τα συγκολλητικά SikaPower® SmartCore μπορούν να είναι πιο ανθεκτικές από τους θερμοσυγκολλημένους αρμούς ή τους μηχανικούς συνδετήρες χάρη στη μοναδική απόδοσή τους έναντι κόπωσης.

Μείωση βάρους οχήματος

Ο σύγχρονος σχεδιασμός οχημάτων ενσωματώνει διαφορετικά υλικά και ελαφριά σύνθετα υλικά με τις συγκολλητικές τεχνολογίες της Sika. Τα συγκολλητικά SikaPower® SmartCore επιτρέπουν κατασκευή ελαφρύτερων οχημάτων, μειώνοντας το πάχος των μεταλλικών στοιχείων ενώ εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας.

Ομάδες προϊόντων συγκόλλησης πάνελ Sika για διαδικασίες βιομηχανικής συναρμολόγησης

Τα συγκολλητικά Sika για πάνελ αμαξώματος για χρήση στην παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων, επιτρέπουν πλήρως συνδεδεμένες φέρουσες δομές. Ένας τέτοιος σχεδιασμός αποφεύγει την καταστροφή του στρώματος προστασίας από τη διάβρωση, π.χ. μέσω οπών διάτρησης ή μηχανικών εξαρτημάτων. Επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση ελαφρών σύνθετων εξαρτημάτων και καθιστά δυνατή τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Adhesive bonding on a metal panel
Πολυουρεθάνες και συγκολλητικά STP Sikaflex®

Η ενσωμάτωση σύνθετων μεγάλων και ελαφριών εξαρτημάτων με ελαστικές κόλλες Sikaflex®, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση της θερμικής επιμήκυνσης. Πολλά συγκολλητικά Sikaflex® μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το SikaBooster® για επιταχυνόμενη ωρίμανση.

Σειρά Sikaflex®-200

Η σειρά προϊόντων Sikaflex®-200 είναι συνώνυμη με υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανικά σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά που ωριμάζουν με την ατμοσφαιρική υγρασία. Η γκάμα προσφέρει λύσεις για όλα τα είδη των προκλήσεων σε αρμούς, παρόμοιων και ανόμοιων υλικών. Τα συγκολλητικά Sikaflex®-200 είναι ιδανικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της θερμικής διαστολής που υπάρχουν στο σχεδιασμό των επαγγελματικών οχημάτων. Προσφύονται καλά σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών συγκόλλησης. Για απαιτητικά υποστρώματα και απαιτήσεις υψηλής αντοχής, η Sika προσφέρει μια πλήρη γκάμα από διαλύματα προετοιμασίας επιφανειών για εξαιρετική και μακροπρόθεσμη δύναμη συγκόλλησης.

Σειρά Sikaflex®-500

Με τη σειρά προϊόντων Sikaflex®-500, η Sika προσφέρει τη δική της τεχνολογία συγκολλητικών τερματισμού σε σιλάνια (STP). Τα προϊόντα Sikaflex®-500 είναι απαλλαγμένα από ισοκυανικά και προσφύονται καλά σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών, χωρίς την ανάγκη για αστάρια. Η τεχνολογία STP της Sika επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός μοναδικού συνδυασμού προϊόντων υψηλής αντοχής, χωρίς απαίτηση ασταριών και χωρίς ισοκυανικά.

Πολυουρεθανικά συγκολλητικά 2-συστατικών SikaForce®

Με την γκάμα συγκολλητικών SikaForce®, η Sika παρέχει συγκεκριμένες λύσεις για τη συγκόλληση διαφόρων υποστρωμάτων σε μονωμένα και ξηρού φορτία ρυμουλκά φορτηγών, όπως αρμούς πανέλων, στοιχεία προφίλ και ενισχύσεις. Αυτές οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις είναι κατάλληλες για εκτεταμένη συγκόλληση επιφανειών και συνδυάζουν τις καλές ιδιότητες πλήρωσης και ελάχιστης ροής κρέμασης. Τα συγκολλητικά SikaForce® Powerflex συνδυάζουν υψηλή δομική αντοχή με μόνιμη ελαστικότητα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας.

Δομικό συγκολλητικό SikaForce®-7722 για τη συναρμολόγηση οχημάτων ρυμουλκών φορτηγών

Το SikaForce®-7722 είναι άκαμπτο, θιξοτροπικό πολυουρεθανικό συγκολλητικό δύο συστατικών για τη συναρμολόγηση πάνελ στην κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις που προσφέρουν ποικίλες επιλογές ανοικτού χρόνου και ταχύτητας ωρίμανσης. Το SikaForce®-7722 προσφύεται καλά με υλικά που υπάρχουν στη βιομηχανία κατασκευής ρυμουλκούμενων, όπως προφίλ και σύνθετα πάνελ, κατασκευασμένα από πολυεστέρα, ξύλο, μέταλλο, κεραμικά υποστρώματα ενισχυμένα με ίνες υάλου και προ-επεξεργασμένα πλαστικά υποστρώματα.

Σειρά SikaForce®Powerflex

Τα συγκολλητικά πολυουρεθάνης δύο συστατικών SikaForce® Powerflex συνδυάζουν μέγιστα επίπεδα αντοχής με μόνιμη ελαστικότητα, ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Διαθέτοντας μοναδικά χαρακτηριστικά απόδοσης, τα SikaForce® Powerflex ξεπερνούν τις τελευταίας τεχνολογίας δομικά συγκολλητικά δύο συστατικών που έχουν σχεδιαστεί για την ένωση ελαφρών υλικών. Τα συγκολλητικά SikaForce® Powerflex δημιουργούν μια ανθεκτική συγκόλληση, καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής των συγκολλημένων εξαρτημάτων, ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Ακρυλικά συγκολλητικά 2-συστατικών SikaFast®

Τα συγκολλητικά συστήματα SikaFast® είναι αδύναμης οσμής, ταχείας ωρίμανσης, αλλά και εύκαμπτα και υποκαθιστούν μηχανικά εξαρτήματα, όπως πριτσίνια, βίδες ή θερμοσυγκολλημένους αρμούς. Η ακρυλική τεχνολογία SikaFast® συνδυάζει την ταχύτατη ανάπτυξη αντοχής με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας για ένα ευρύ φάσμα επιφανειών συγκόλλησης.

Μεθακρυλικά συγκολλητικά σειράς SikaFast®-3000

Με τη σειρά SikaFast®-3000, η Sika προσφέρει δομικά μεθακρυλικά συγκολλητικά για διάφορες εφαρμογές, όπως ενώσεις μέταλλο με μέταλλο, αλλά και μέταλλο με σύνθετα υλικά. Η αντικατάσταση των μηχανικών συνδετήρων με τα εύκαμπτα συγκολλητικά SikaFast® κατά την ένωση ανόμοιων υλικών μειώνει τις μέγιστες τάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο ανθεκτικές δομές.

Σειρά SikaFast®-5200

Η σειρά SikaFast®-5200 προσφέρει αρκετά εύχρηστα ελαστικοποιημένα, δομικά ακρυλικά συγκολλητικά με διαφορετικές επιλογές ταχύτητας ωρίμανσης. Τα προϊόντα SikaFast®-5200 έχουν πιο αδύναμη οσμή από ό, τι τα συγκολλητικά MMA και προσφύονται σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας.

Εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower®

Η συγκόλληση μετάλλων και θερμοσκληρυνόμενων σύνθετων τμημάτων απαιτεί λύσεις υψηλής αντοχής. Τα εποξειδικά συγκολλητικά SikaPower® με τεχνολογία SmartCore είναι ταχείας ωρίμανσης με κορυφαία απόδοση έναντι κόπωσης, για εφαρμογές συγκόλλησης υψηλής διατμητικής αντοχής. Η Sika προσφέρει συστήματα θερμικής σκλήρυνσης 1-συστατικού και συστήματα σκλήρυνσης 2-συστατικών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για άκαμπτη συγκόλληση μετάλλων και σύνθετων υλικών.

SikaPower®-494 G

Το SikaPower®-494 G είναι 1-συστατικού, εαφρμοζόμενο εν ψυχρώ, εποξειδικό δομικό συγκολλητικό. Μπορεί να υποκαταστήσει τη θερμοσυγκόλληση σε εργασίες συναρμολόγησης λαμαρίνας σε συνεργεία αμαξώματος. Το SikaPower®-494 G είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση διαφόρων τύπων μετάλλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη σημειακή θερμοσυγκόλληση, σύσφιξη, τη σύσφιξη και άλλες τεχνικές μηχανικής πρόσδεσης για προσωρινή σταθεροποίηση. Το συγκολλητικό περιέχει γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 0,3 mm για να εξασφαλιστεί βέλτιστο πάχος συγκόλλησης. Έχει πρόσφυση σε ελαιώδη υποστρώματα (τυπική αντιδιαβρωτική επεξεργασία και λάδια βαθιάς έλξης, περίπου 3 g/m2).

SikaPower®-877

Το SikaPower®-877 είναι δομικό εποξειδικό συγκολλητικό δύο συστατικών, το οποίο ωριμάζει σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι σχεδιασμένο μεταλλικών υποστρωμάτων υψηλής αντοχής και αντοχής σε κρούση, όπως χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και από σύνθετα υποστρώματα, όπως ενισχυμένα με ίνες υάλου και άνθρακα. Το συγκολλητικό έχει εξαιρετικές ιδιότητες χωρίς να κρεμάει και περιέχει γυάλινα σφαιρίδια 0,3 mm για να εξασφαλίζεται βέλτιστο πάχος συγκόλλησης.