Οι τεχνολογίες συγκολλητικών της Sika επιτρέπουν στους προμηθευτές Φωτοβολταϊκών, συμπυκνωμένων ηλιακών και ηλιακών θερμικών συστημάτων να προσεγγίσουν τις νέες δυνατότητες σχεδιασμού και τη μείωση του κόστους χάρη στην εξοικονόμηση από τη χρήση υλικών καθώς και στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες.

Νέες τεχνικές συναρμογής για εφαρμογές ηλιακής ενέργειας

Οι συνθήκες της αγοράς ασκούν υψηλή πίεση στο κόστος της κατασκευής, ενώ απαιτούν κορυφαία ποιότητα και μακροπρόθεσμη απόδοση του συστήματος ηλιακής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η βιομηχανία αναγκάζεται να εξετάσει τις βελτιστοποιήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και εγκατάστασης, καθώς και σε νέα καινοτόμα σχέδια. Αυτό οδηγεί σε νέα υλικά και τεχνικές συναρμογής που πρέπει να εφαρμοστούν στην παραγωγή και εγκατάσταση.

Η κατάλληλη τεχνολογία συγκολλητικών επιτρέπει την εξοικονόμηση κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και ακόμη και την προσθήκη μοναδικών χαρακτηριστικών στο τελικό ηλιακό σύστημα. Η Sika σας βοηθά με ολοκληρωμένη υποστήριξη έργων σε όλες τις φάσεις, από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, με τη βέλτιστη λύση για επίτευξη των στόχων σας.

Solar applications performed with Adhesive
Πάνω από το 50%
όλων των ηλιακών συλλεκτών CSP
συγκολλούνται με Sikasil®
40%
περιορισμός χρόνου εγκατάστασης
με συστήματα συγκολλημένα με Sikasil®

Ηλιακά κάτοπτρα (Concentrated Solar Power)

Συγκόλληση καθρέφτη

Συγκόλληση του καθρέφτη με τα συγκεκριμένα συστήματα στήριξης ως ηλιοστάτες σε πύργο, παραβολικά ή με τεχνολογία fresnel.

Πλεονεκτήματα συστήματος

 • Αποδεδειγμένη απόδοση σε αρκετές μονάδες CSP παγκοσμίως
 • Μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα ακόμη και υπό σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Δυνατότητα σχεδίασης και παραγωγής με λιτή και οικονομική παραγωγική γραμμή


Συνιστώμενα προϊόντα

Ηλιακός θερμικός συλλέκτης

Συγκόλληση πλάκας βάσης

Συγκόλληση και σφράγιση πλάκας βάσης στο σύστημα του πλαισίου

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Συντομότεροι κύκλοι εργασιών με τεχνολογίες ταχείας ωρίμανσης
 • Περιορισμός χρόνου χειρισμού, χάρις στις αυξημένες αρχικές αντοχές
 • Ασφαλής απόδοση αρμού με τα δομικά συγκολλητικά  


Συνιστώμενα προϊόντα

Συγκόλληση υαλοπίνακα επικάλυψης

Συγκόλληση και σφράγιση καθρέφτη επικάλυψης στο σύστημα του πλαισίου  

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εξαλείφει την ανάγκη μηχανικής στήριξης του υαλοπίνακα επικάλυψης
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα και στεγανότητα χάρις στο δομικό συγκολλητικό
 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Απλοποιημένη αυτοματοποίηση της παραγωγής
 • Μπορεί να εξαλείψει τις σηκωμένες ακμές που εγκλωβίζουν ρύπους ή νερό

 

Συνιστώμενα προϊόντα

Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρού πάχους

Συγκόλληση με συσκευές συναρμολόγησης

Δομική συγκόλληση του στοιχείου με τη δομή στην παραγωγή ή επί τόπου στο έργο

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εξοικονόμηση έως και 40% του χρόνου εγκατάστασης
 • Εξοικονόμηση έως και 25% του συνολικού κόστους του συστήματος
 • Εξάλειψη ηλεκτρικής γείωσης
 • Ελαχιστοποιημένη διαχείριση υλικών συγκριτικά με σύσφιξη
 • Ελαχιστοποιημένες μικρορηγματώσεις στα κελιά, κάτι που συνεπάγεται υψηλότερη απόδοση
 • Εξάλειψη σηκωμένων ακμών, που συνεπάγεται αυτοκαθαρισμό, για υψηλότερη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα με χρήση δομικών, αποδεδειγμένης απόδοσης συγκολλητικών
 • Απλοποιημένη αντιστάθμιση ανοχής των συνδεδεμένων στοιχείων
   

Συνιστώμενα προϊόντα

Συγκόλληση κουτιών διακλάδωσης

Συγκόλληση κουτιών διακλάδωσης σε φωτοβολταϊκές μονάδες

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Συντομότεροι κύκλοι εργασιών χάρις στους σύντομους χρόνους σκλήρυνσης και στο ότι το υλικό δεν "τρέχει"
 • Γρήγορος χειρισμός λόγω γρήγορης αντίδρασης προϊόντων
 • Ανθεκτική στεγανότητα και μόνωση
 • Εξαιρετική πρόσφυση και ταξινόμηση ευφλεκτότητας
 • Παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία από περιβαλλοντικές καταπονήσεις
 • Εξάλειψη καθίζησης των συστατικών χάρις στην ισορροπημένη σύνθεση


Συνιστώμενα προϊόντα  

Κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Πλαίσιο  

Συγκόλληση και σφράγιση πλαισίου αλουμινίου στο φωτοβολταϊκό στοιχείο

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Αποδεδειγμένες και πιστοποιημένες τεχνολογίες
 • Μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Αυξημένη παραγωγικότητα με χρήση συστημάτων 2-συστατικών


Συνιστώμενα προϊόντα

Συγκόλληση σε συσκευές συναρμολόγησης  

Δομική συγκόλληση του στοιχείου με τη δομή, στην παραγωγή ή επί τόπου στο έργο

Πλεονεκτήματα συστήματος  

 • Εξοικονόμηση έως και 40% του χρόνου εγκατάστασης
 • Εξοικονόμηση έως και 25% του συνολικού κόστους του συστήματος
 • Εξάλειψη ηλεκτρικής γείωσης
 • Ελαχιστοποιημένη διαχείριση υλικών συγκριτικά με σύσφιξη
 • Ελαχιστοποιημένες μικρορηγματώσεις στα κελιά, κάτι που συνεπάγεται υψηλότερη απόδοση
 • Εξάλειψη σηκωμένων ακμών, που συνεπάγεται αυτοκαθαρισμό, για υψηλότερη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα
 • Διασφαλισμένη ανθεκτικότητα με χρήση δομικών, αποδεδειγμένης απόδοσης συγκολλητικών
 • Απλοποιημένη αντιστάθμιση ανοχής των συνδεδεμένων στοιχείων


Συνιστώμενα προϊόντα  

Συγκόλληση κουτιών διακλάδωσης

Συγκόλληση κουτιών διακλάδωσης σε φωτοβολταϊκές μονάδες

Πλεονεκτήματα συστήματος

 • Συντομότεροι κύκλοι εργασιών χάρις στους σύντομους χρόνους σκλήρυνσης και στο ότι το υλικό δεν "τρέχει"
 • Γρήγορος χειρισμός λόγω γρήγορης αντίδρασης προϊόντων
 • Ανθεκτική στεγανότητα και μόνωση
 • Εξαιρετική πρόσφυση και ταξινόμηση ευφλεκτότητας
 • Παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία από περιβαλλοντικές καταπονήσεις
 • Εξάλειψη καθίζησης των συστατικών χάρις στην ισορροπημένη σύνθεση


Συνιστώμενα προϊόντα