Η απόδοσή μας, το πλεονέκτημά σας

Απόδοση Πλεονέκτημα
Συμβουλευτική κατά την κατασκευή
  • Επανεξέταση και συμβουλευτική των υφιστάμενων και νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων σχετικά με την καταλληλότητα για συγκόλληση
  • Συμβουλές για βελτιώσεις συστήματος, π.χ. επιλογή υλικών ή διαστάσεις
Λειτουργική δοκιμή
  • Υποστήριξη με πρωτότυπα
  • Λειτουργικές δοκιμές / σχέδιο δοκιμών ολόκληρου του συστήματος για συμβατότητα, πρόσφυση και λειτουργικότητα
Τεχνολογία εφαρμογής •
  • Ενεργή διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της σωστής τεχνολογίας εφαρμογών
  • Βοήθεια στη μηχανική συστημάτων και εξοπλισμού για τεχνολογία συγκόλλησης
  • Υποστήριξη με διαδικασίες εφαρμογής και ποιότητας
Εκπαίδευση εφαρμογής
  • Προετοιμασία εγχειριδίων λειτουργίας για συγκόλληση σύμφωνα με ISO
  • Εργοστασιακή και επιτόπια εκπαίδευση εφαρμογής
Εξωτερικές εγκρίσεις
  • Προετοιμασία δείγματος βέλτιστης πρακτικής

Υπεροχή, από το σχεδιασμό μέχρι την επιτόπου εφαρμογή

Η Sika αναπτύσσει λύσεις συγκόλλησης και σφράγισης σε στενή συνεργασία με τους πελάτες της στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών.


Για τη Sika, αυτό σημαίνει όχι μόνο την ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογικών λύσεων στην κατηγορία που ταιριάζουν με τις τεχνικές και εμπορικές απαιτήσεις του πελάτη, αλλά και τη διασφάλιση της κατάλληλης απόδοσης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, πρωτοτύπου, επικύρωσης και πλήρους παραγωγής. Οι ειδικοί της Έρευνας & Ανάπτυξης, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Μηχανικής Συστημάτων της Sika ειδικεύονται στην επινόηση μοναδικών πελατοκεντρικών λύσεων.

Υποστήριξη σχεδιασμού και διαδικασίας

Συγκολλητικά και σφραγιστικά προσανατολισμένα στην εφαρμογή, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι κατασκευής είναι επί του παρόντος σε υψηλή ζήτηση, η οποία απαιτεί υποστήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής.

Στα Κέντρα Τεχνολογικών Εφαρμογών Sika Solar, οι καταλληλότερες λύσεις αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους πελάτες μας για την επίτευξη των στοχευμένων αποτελεσμάτων. Τελικά, αυτό σημαίνει μειωμένο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη αξιοπιστία προϊόντος, βελτιωμένη αισθητική και ταχύτερους χρόνους γραμμής παραγωγής, προσθέτοντας αξία στις δραστηριότητες των πελατών της Sika.

Metal adhesive bonding with robot application
Adhesive testing in a laboratory

Δοκιμές στα Κέντρα Sika Service

Οι ομάδες τεχνικής εξυπηρέτησης της Sika βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και είναι αφοσιωμένες στην παροχή βέλτιστων πρακτικών επιλογής, επικύρωσης και εφαρμογής υλικών Sika.

Όντας κοντά στους πελάτες μας, η Τεχνική Υπηρεσία της Sika παρέχει γρήγορες και αξιόπιστες δοκιμές βάσει διεθνών ή τοπικών προτύπων και μπορεί να διασφαλίσει τη βέλτιστη επικοινωνία και κατανόηση της τοπικής γλώσσας σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της τεχνικής εφαρμογής για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.