Η Sika είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη λύσεων για συγκόλληση, σφράγιση, ηχοαπόσβεση, ενίσχυση και προστασία στη Βιομηχανία και την Κατασκευή.

Η γκάμα των προϊόντων μας χρησιμοποιείται παγκοσμίως και είναι συχνά ένα αόρατο στοιχείο σε πολλά κτίρια, αυτοκίνητα, λεωφορεία, πλοία, αιολικά και ηλιακά πάρκα και πολλές άλλες κατασκευές, διατηρώντας τα λειτουργικά και ασφαλή. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η Sika παρέχει τεχνικές λύσεις στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την κατασκευή πτερυγίων και πύργων ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοστοιχείων καθώς και για συστήματα Συμπυκνωμένης Ηλιακής Ενέργειας (CSP). Πέρα από την κατασκευή, η Sika προσφέρει αποδεδειγμένες λύσεις για την ανέγερση ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων, καθώς και CSP και φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Τα παγκόσμια κορυφαία προϊόντα μας χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες εφαρμογές:

Διάφορες εφαρμογές ανεμογεννητριών

Onshore and offshore wind energy farm
 • Τουρμπίνες και μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Κατασκευή καλουπιών
 • Κατασκευή πτερυγίων
 • Μεταλλικοί πύργοι
 • Πύργοι σκυροδέματος
 • Βάσεις θεμελίωσης
 • Παράκτιες ανεμογεννήτριες
 • Επισκευή και συντήρηση  

Παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων

Athin film solar photovoltaic farm
 • Σφράγιση πλαισίου
 • Συγκόλληση κουτιών διακλάδωσης
 • Συγκόλληση συτημάτων συναρμολόγησης σε φωτοβολταϊκές μονάδες  

Εφαρμογές ηλιακών κατόπτρων

Concentrated solar power CSP farm
 • Σύνδεση στοιχείων στερέωσης σε καθρέφτες
 • Έδραση βάσης για δομές στήριξης / ηλιοστάτες
 • Πύργος σκυροδέματος

Ελπίζουμε ότι τα προϊόντα μας θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να παράγουν καθαρή ενέργεια αξιοποιώντας τη δύναμη της φύσης.