Η Sika θεωρείται η κορυφαία εταιρεία σε παγκόσμια βάση στον τομέα της επισκευής και προστασίας σκυροδέματος. Η πολυετής γνώση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε συστήματα προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία περιλαμβάνουν έτοιμα κονιάματα, βαφές προστασίας και υδροφοβισμού.
Πύργος Ψύξης, προστατευτικές βαφές Sikagard®

Δεδομένου ότι οι κατασκευές από σκυρόδεμα συχνά εκτίθενται σε διαφορετικά επιθετικά περιβάλλοντα, απαιτούν συστήματα προστασίας υψηλής ποιότητας. Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευάζονται για να εξυπηρετούν πολλές επόμενες γενιές. Ωστόσο, οι  κατασκευές σκυροδέματος έρχονται αντιμέτωπες με πολλές απειλές για τη δομή, λόγω φυσικής φθοράς, βλάβης και διάβρωσης οπλισμού.

Οι κατασκευές σκυροδέματος υποβάλλονται σε πολλές καταπονήσεις

Ανάλογα με την τοποθεσία και τη χρήση τους, οι κατασκευές από σκυρόδεμα εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας - από τη συμβατική ατμοσφαιρική ενανθράκωση έως τις επιθετικές επιρροές σε μολυσμένα αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, καθώς και θαλάσσια ατμόσφαιρα και υγρά ή αέρια χημικά, μαζί με επιδράσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να επιτεθούν στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα οπλισμού.

Διείσδυση νερού

Το νερό μπορεί να διεισδύσει φυσικά, διαμέσου του τριχοειδούς πορώδους του οπλισμένου σκυροδέματος.
Έτσι μπορεί να λάβει χώρα διάβρωση οπλισμού, ρωγμές ή αποφλοίωση σε περιεχές ενανθρακωμένου σκυροδέματος ή όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων στην επιφάνεια του χάλυβα οπλισμού.  

Water Ingress Buildings Icon
Κύκλοι ψύξης/απόψυξης

Οι κύκλοι ψύξης/απόψυξης ασκούν τάση στην τσιμεντοειδή μήτρα, λόγω της διόγκωσης του ελεύθερου νερού στο τριχοειδές πορώδες, όταν αυτό παγώνει. Το αποτέλεσμα είναι η αποφλοίωση σκυροδέματος κακής ποιότητας, κάτι που μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερη έκταση από την παρουσία χλωριόντων στο νερό.  

Bridge Freeze Icon
Δυναμικά και στατικά φορτία

Η υπερφόρτωση λόγω αυξανόμενων φορτίων κίνησης, ανεπαρκούς σχεδιασμού, βλάβης στη δομή, αστοχίας τάσης / κόπωσης, σεισμικών επιπτώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων μηχανικών κρούσεων όπως η πρόσκρουση του οχήματος, μπορεί να υπερβεί ή να μειώσει την ικανότητα ανάληψης φορτίων της κατασκευής.

Dynamic and Static of Bridges Icon
Χημικά

Ορισμένες δομές, όπως χημικά εργοστάσια, συστήματα αποχέτευσης ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εκτίθενται σε διάφορα επίπεδα χημικών επιθέσεων. Απαιτούνται ειδικές επιστρώσεις για τέτοιου τύπου κατασκευές.

Manufacturing Plant Chemical Icon
Ευρεία θερμοκρασιακή διακύμανση

Οι κτιριακές δομές και οι γέφυρες υπόκεινται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών διακυμάνσεων από την ημέρα στη νύχτα, από τον χειμώνα στο καλοκαίρι ή μεταξύ διαφορετικών πλευρών της ίδιας της κατασκευής. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι θερμική κύκλοι και η κινητικότητα στην κατασκευή μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές.  

Wide Temperature Variation Building Icon
Φωτιά

Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μπορούν να πάθουν εκτενή βλάβη από έκθεση σε φωτιά. Για προστασία τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πυράντοχτες, διογκούμενες βαφές. Ανάλογα την κατασκευή, υπάρχουν και ειδικές επιστρώσεις, όπως για παράδειγμα σε σήραγγες, όπου αυτός ο κίνδυνος λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Tunnel Fire Damage Icon
Διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) στο νερό των πόρων της τσιμεντοειδούς δοής και επικάθεται ως ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως ενανθράκωση και μειώνει την αντοχή του χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος μόλις φτάσει σε αυτόν.  

Carbon Dioxide Building Icon
Διείσδυση χλωριόντων

Τα χλωριόντα προέρχονται από παγολυτικά άλατα που χρησιμοποιούνται το χειμώνα ή από αλμυρό νερό σε θαλάσσια περιβάλλοντα. Μπορούν να διεισδύσουν στη δομή του σκυροδέματος και μόλις φτάσουν στον χάλυβα οπλισμού, μπορούν να καταστρέψουν τοπικά το παθητικό προστατευτικό φιλμ, προκαλώντας ταχεία διάβρωση.

Marine Structures Chloride Ingress Icon

Η Sika προσφέρει τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες για προστασία κατασκευών σκυροδέματος

Πύργος Ψύξης, προστατευτικές βαφές Sikagard®

Εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, έχουμε αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην επισκευή και την προστασία του σκυροδέματος. Με όλα τα απαραίτητα προϊόντα και συστήματα για τεχνικά άρτια επισκευή και προστασία σκυροδέματος, η Sika προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504.

Εξερευνήστε την γκάμα λύσεων της Sika για προστασία σκυροδέματος

Προστατευτικές βαφές σκυροδέματος

Για υψηλή ανθεκτικότητα των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων και χρόνιας φθοράς, απαιτούνται προστατευτικές βαφές που μειώνουν σημαντικά το ρυθμό και το βάθος της ενανθράκωσης, καθώς και την επίδραση άλλων διαβρωτικών παραγόντων όπως είναι τα χλωριόντα. Πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2.

Υδροφοβισμοί

Ο υδροφοβισμός σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως το σκυρόδεμα, με τεχνολογίες σιλοξάνης και σιλανίων, είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η μείωση της απορρόφησης του νερού και των ρύπων επιτυγχάνεται δίχως να επηρεάζεται η διαπνοή της κατασκευής, καθώς και η τελική της εμφάνιση. Τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2.

Βαφές επιχρισμάτων

Για την επίστρωση σε εξωτερικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, τοιχοποία αλλά και για την επικάλυψη παραδοσιακών ή μεγάλης διαπνοής υποστρωμάτων, απαιτούνται κατάλληλες προστατευτικές βαφές με δυνατότητα υψηλής διαπνοής και καλή χρωματική σταθερότητα, που να αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: