Τα κονιάματα και επιχρίσματα που παράγονται επί τόπου στο έργο με διαχείριση πρώτων υλών, μπορούν να βελτιστοποιηθούν με χρήση ειδικών προσμίκτων κατάλληλης τεχνολογίας.
Επισκευαστικά κονιάματα Sika

Τα πρόσμικτα κονιαμάτων χρησιμοποιούνται για βελτίωση των χαρακτηριστικών του μείγματος στη νωπή, αλλά και σκληρυμένη φάση. Με χρήση τους  μπορούν να προσαρμοστούν ιδιότητες όπως η εργασιμότητα, η πρόσφυση, η στεγανότητα, η ανθεκτικότητα έναντι χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και η αντοχή.
Επίσης, πολύ συχνά στα κονιάματα χρησιμοποιούνται συνθετικές μικροϊνες πολυπροπυλενίου, με στόχο τον περιορισμό του εύρους τυχόν σχηματιζόμενων ρωγμών λόγω συστολής ξήρανσης, αλλά και της αντοχής σε κρούση.  

Παραδοσιακά επιχρίσματα σε τουβλοδομή

Τυπικές εφαρμογές κονιαμάτων και επιχρισμάτων σε τουβλοδομή  

Τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες κονιαμάτων αυτού του τύπου:  

  1. Προετοιμασία υποστρώματος και εξομάλυνση (επισκευή ατελειών)
  2. Προστασία από καιρικές συνθήκες (μόνωση, στεγανοποίηση, κ.τ.λ.)
  3. Αισθητική    

 

Εκτός φυσικά από την τουβλοδομή, τα κονιάματα και επιχρίσματα εφαρμόζονται και σε άλλα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή ακόμη και ξύλο. Ο αριθμός των στρώσεων ποικίλει, ανάλογα με το επιλεχθέν σύστημα και τις αισθητικές απαιτήσεις.  

  • "Πεταχτό" - ενίσχυση πρόσφυσης, μηχανική αγκύρωση
  • "Χοντρό" - στρώση μεγάλου πάχους
  • Τελικό επίχρισμα - φινίρισμα και στρώση που θα υποδεχθεί τη βαφή

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για παραγωγή κονιαμάτων

Πρόσμικτα κονιαμάτων

Πρόσμικτα κονιαμάτων για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους σε νωπή και σκληρυμένη φάση. Η προσθήκη υγρών προσμίκτων σε κονιάματα ή επιχρίσματα, προσφέρει βελτίωση της εργασιμότητας, της πρόσφυσης, της στεγανότητας, της ανθεκτικότητας έναντι χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και της αντοχής τους. Κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Πλέγμα οπλισμού

Πλέγμα οπλισμού, σε δύο καρέ και βάρη, ανάλογα με τον τύπο κονιάματος που θα πρέπει να οπλιστεί.

Πρόσμικτα ενεμάτων

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης για ενέσιμα κονιάματα με ισχυρές ρευστοποιητικές και διογκωτικές ιδιότητες, κατάλληλο για παραγωγή ενεμάτων για τένοντες προέντασης.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: