Υγρή ή προδιαμορφωμένη μεμβράνη στεγανοποίησης κάτω από πλακάκια, πιστοποιημένες σύμφωνα με ETAG 022.