Τα πρόσθετα τσιμέντου είναι υλικά που προστίθενται στο τσιμέντο για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του και της διαδικασίας άλεσης τσιμέντου. Τα πρόσθετα τσιμέντου ταξινομούνται σε διαφορετικές ομάδες προϊόντων, όπως βοηθητικά άλεσης, ενισχυτικά αντοχών και βελτιωτικά απόδοσης.

Τα πρόσθετα τσιμέντου χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου και των συμπληρωματικών υλικών του, καθώς...

  • Επηρεάζουν θετικά την παραγωγική διαδικασία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
  • Βελτιώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες του τσιμέντου, όπως τη ρευστότητα της σκόνης, την ανάπτυξη αντοχών, την εργασιμότητα και την ανθεκτικότητά του.
  • Προσαρμόζουν την ποιότητα του τσιμέντου για να πληροί απαιτήσεις που θέτουν τα ισχύοντα πρότυπα και οι πελάτες.
  • Συνεισφέρουν στην κερδοφορία των μονάδων παραγωγής.
  • Διασφαλίζουν μικρότερη περιβαλλοντική επίδραση, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, εξασφαλίζοντας ελαχιστοποιημένο αποτύπωμα άνθρακα.
Man at cement mill grinding cement

Διαθέσιμες τεχνολογίες & τύποι προσθέτων σκυροδέματος Sika

Κάθε μονάδα παραγωγής τσιμέντου πρέπει να διαχειριστεί διαφορετικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών, διαθεσιμότητα αντικαταστατών κλίνκερ (δευτερογενή συμπληρωματικά υλικά) και συνθήκες που διακυμαίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άλεσης.

Επιπλέον, τα ισχύοντα πρότυπα και οι ανάγκες του πελάτη σε ό,τι αφορά στην επίδοση του τσιμέντου, μεταβάλλονται λόγω διαφορετικών κατασκευαστικών μεθόδων και περιβαλλοντικών συνθηκών. Συνεπώς, η λύση για μεγιστοποίηση της δυναμικότητας και της χρήσης αντικαταστατών κλίνκερ πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά κατά περίπτωση.

Η Sika προσφέρει πολλούς διαφορετικούς τύπους προσθέτων τσιμέντου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής και τελικά την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων:  

Βοηθητικά άλεσης

Τα βοηθητικά άλεσης χρησιμοποιούνται στον μύλο του τσιμέντου (μύλος με σφαιρίδια, κάθετος μύλος, HoroMill) για αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή την αύξηση της λεπτότητας άλεσης και τη βελτίωση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του τσιμέντου, όπως π.χ. την ικανότητα ροής της σκόνης.

Ενισχυτικά αντοχών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αύξησης των μηχανικών αντοχών του τσιμέντου. Αποτελεί συχνή επιλογή η χρήση προσθέτων τσιμέντου που ενισχύουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά μέσω χημικής ενεργοποίησης, χωρίς να επιδρούν στην επιφάνεια του τσιμέντου και στην κοκκομετρική του κατανομή. Υπάρχουν πρόσθετα τσιμέντου που μπορούν να αυξήσουν την αντοχή του ακόμη και κατά 5 MPa (σε διαφορετικές ή και σε όλες τις ηλικιακές φάσεις). Επιπλέον, τα πρόσθετα αυτά ενισχύουν τη δράση και των βοηθητικών άλεσης ταυτόχρονα.    

Βελτιωτικά απόδοσης

Το κλίνκερ πολύ συχνά αντικαθίσταται από συμπληρωματικά/δευτερογενή υδραυλικά υλικά, όπως τη σκωρία υψικαμίνων, τις φυσικές ποζολάνες και την ιπτάμενη τέφρα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και το κόστος του τελικού προϊόντος. Παρόλα αυτά, τα συμπληρωματικά υλικά μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των αντοχών, στη ροή της σκόνης, στην εργασιμότητα του τσιμέντου και στις αντοχές του, δηλαδή σε παράγοντες ιδιαίτερα κρίσιμους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η Sika διαθέτει ειδικά πρόσθετα για ειδικούς τύπους τσιμέντου, όπως για σκωριοτσιμέντο ή με αυξημένη περιεκτικότητα σε ασβεστολιθικό φίλερ.  

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για παραγωγή τσιμέντου

Βοηθητικά άλεσης

Τα βοηθητικά άλεσης χρησιμοποιούνται στον μύλο τσιμέντου (Ball Mill, Vertical Roller Mill, HoroMill) για την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και / ή για την αύξηση της λεπτότητας και τη βελτίωση καθορισμένων ιδιοτήτων του τσιμέντου, π.χ. τη ροή του.

Βελτιωτικά απόδοσης & ενισχυτικά αντοχών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αύξησης της μηχανικής αντοχής του τσιμέντου. Αποτελεί συνήθη πρακτική η χρήση προσθέτων τσιμέντου που αυξάνουν τη μηχανική αντοχή με χημική ενεργοποίηση, χωρίς να μεταβάλλουν την ειδική επιφάνεια του τσιμέντου και την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων. Επιπλέον ειδικά πρόσθετα μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια αντοχών από χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων ως αντικαταστατών κλίνκερ.

Τεχνική υποστήριξη & υπηρεσίες Sika στους παραγωγούς τσιμέντου

Αξιολόγηση ποιότητας τσιμέντου μέσω εργαστηριακών αναλύσεων

Στην περίπτωση αποτελεσμάτων χωρίς συνοχή ή σε περιπτώσεις απαίτησης επιπλέον ενεργειών βελτιστοποίησης, ενδέχεται να απαιτηθεί νέα εργοστασιακή δοκιμή, με στόχο τη ρύθμιση παραγόντων που συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα και νέες εργαστηριακές δοκιμές. Τα πλήρως εξοπλισμένα περιφερειακά εργαστήρια της Sika είναι σε θέση να προβούν σε ειδικές αναλύσεις, ανάλογα με τους στόχους.

Εκπομπές CO2  

Περιορίζοντας την ενέργεια που απαιτείται γι άλεση και μειώνοντας την περιεκτικότητα του τσιμέντου σε κλίνκερ, τα πρόσθετα SikaGrind® συνεισφέρουν σε μειωμένες εκπομπές CO2.

Εργαστηριακές δοκιμές για αξιολόγηση των τάσεων  

Για να ξεκινήσει η βελτιστοποίηση του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας, θέτονται και συμφωνούνται από κοινού καλά καθορισμένοι και τεχνικά εφικτοί στόχοι, σχετιζόμενοι με την παρούσα παραγωγική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά ποιότητας του τωρινού προϊόντος. Βάσει της εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας στην παραγωγή τσιμέντου, συνιστώνται ένα ή δύο τελικά προϊόντα SikaGrind® για εργοστασιακές δοκιμές, στις οποίες παρόντες είναι ειδικοί της Sika εφόσον το επιθυμείτε.

Κατανόηση τοπικών συνθηκών και προσδιορισμός στόχων  

Ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο, εποχικό ζήτημα ή για τις καθημερινές προκλήσεις της παραγωγής για βελτίωση της αποδοτικότητας, η Sika μπορεί να σας βοηθήσει στο να επιτύχετε τους στόχους σας. Οι τοπικές συνθήκες και οι μεμονωμένες απαιτήσεις καθιστούν την κάθε μονάδα παραγωγής μοναδική ως προς την αντιμετώπισή της. Η Sika μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις, σχεδιασμένες για να ικανοποιούν τις μεμονωμένες προκλήσεις, συνεργαζόμενη μαζί σας με έναν κοινό στόχο: τον δικό σας.

Εκτέλεση εργοστασιακών δοκιμών από ειδικούς της Sika  

Η προετοιμασία και η εκτέλεση εργοστασιακών δοκιμών προγραμματίζονται από τους ειδικούς της Sika σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της μονάδας. Τα δεδομένα της παραγωγής και τα εξαγόμενα αποτελέσματα της ανάλυσης του τσιμέντου από ειδικά εργαστήρια αξιολογούνται και θέτουν τους στόχους για τα επόμενα βήματα μεταξύ των υπευθύνων της μονάδας και των ειδικών Sika.  

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: