Επιλέξτε σημείο ενδιαφέροντος

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα αντιμετώπισης ανοδικής υγρασίας SikaMur®
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την αγκύρωση με χημικά αγκύρια Sika AnchorFix® σε διάτρητη τοιχοποιία
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού κονιάματος Sikalastic®-1K
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τη διαδικασία σφράγισης αρμών με συσκευασία φύσιγγας

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;