Η χρήση ενός κτιρίου ή ενός έργου πολιτικού μηχανικού μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα η λειτουργία του μπορεί να μεταβληθεί, τα φορτία μπορεί να αυξηθούν ή να απαιτηθούν υψηλότερα πρότυπα κτιρίου και η δομή να πρέπει κατά συνέπεια να καταστεί συμβατή με αυτές τις απαιτήσεις. Οι ιστορικές ή ορόσημες κατασκευές μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθούν με διακριτό τρόπο χωρίς να επηρεαστούν το αρχικό σχέδιο ή οι μορφές. Για να παραταθεί η λειτουργικότητα μιας κατασκευής στο χρόνο, η δομητική ενίσχυση αποτελεί μια ασφαλή επιλογή. Η Sika παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε είδους δομική ενίσχυση. Είτε η απαίτηση είναι η αύξηση της αντοχής σε κάμψη, διάτμηση ή σεισμική δραστηριότητα, δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα συστήματα Sika διατίθενται για χρήση σε φέρουσες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και τοιχοποιία.

Εξερευνήστε τις προτάσεις μας για εφαρμογές δομητικής ενίσχυσης

Δομητική ενίσχυση σκυροδέματος

Τα συστήματα δομητικής ενίσχυσης σκυροδέματος περιλαμβάνουν μία πλειάδα τεχνολογιών, ανάλογα με το στοιχείο της κατασκευής και τον τύπο των φορτίων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο σχεδιασμός είναι αυτός που θα καθορίσει την ακριβή διάταξη του συστήματος που θα εφαρμοστεί. Το ειδικό λογισμικό σχεδιασμού Sika® Carbodur® μπορεί να σας διευκολύνει στο σχεδιασμό σας.

Δομητική ενίσχυση τοιχοποιίας

Η ιδανική λύση για τη δομητική ενίσχυση και αντισεισμική αναβάθμιση των τοιχοποιιών (φέρουσας και πληρώσεως), περιλαμβάνει ένα πλέγμα δύο διευθύνσεων από ίνες υάλου και μια ανόργανη μήτρα από τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού τροποποιημένο με πολυμερή.

Χημικές αγκυρώσεις

Τα χημικά αγκύρια Sika AnchorFix® είναι ιδανικά για εφαρμογές υψηλών φορτίων, εφόσον ο δεσμός που προκύπτει είναι ισχυρότερος από το υλικό του υποστρώματος, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αγκύρωσης. Επιπλέον, καθώς το σύστημα βασίζεται στη χημική πρόσφυση, δε μεταδίδονται στο υπόστρωμα τάσεις προφόρτισης, όπως συμβαίνει με τις μηχανικές αγκυρώσεις. Ως εκ τούτου οι χημικές αγκυρώσεις είναι επίσης ιδανικές για τη στερέωση κοντά σε ακμές, για εγκατάσταση σε μειωμένα πάχη υποστρώματος και για συγκεντρωμένες αγκυρώσεις.

Ρητίνες άκαμπτης συγκόλλησης

Εποξειδικής βάσης, θιξοτροπικά υλικά συγκολλήσεως πολλαπλών εφαρμογών. Η συγκόλληση μεταξύ στοιχείων διαφόρων εφαρμογών, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, λιθοστρώματα, τσιμεντοκονιάματα, χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος επιτυγχάνεται με χρήση της τεχνολογίας Sikadur® που βασίζεται στο συνδυασμό εποξειδικών ρητινών και ειδικών αδρανών.

Τσιμεντοειδή αγκυρωτικά κονιάματα

Πολύ συχνά στην κατασκευή απαιτείται εφαρμογή προϊόντων επισκευής & αγκύρωσης με υπερταχείες ιδιότητες πήξης. Για αυτές τις εφαρμογές, η Sika διαθέτει ταχύπηκτα τσιμεντοειδή κονιάματα.

Χυτεύσεις - Εδράσεις

Τα έγχυτα προϊόντα είναι σύνθετα κονιάματα (βάσεως τσιμέντου ή ρητινών), τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για χυτεύσεις ακριβείας, πλήρωση κενών ή αρμών, εδράσεις βάσεων μηχανημάτων και κατασκευών & αγκυρώσεις. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα αποτελούνται από τσιμέντο, αδρανή, ειδικά πρόσμικτα και πολυμερή, τα οποία αναμιγνύονται με νερό, σε αντίθεση με τα ρητινοκονιάματα, τα οποία είναι προϊόντα 2 ή 3 συστατικών αναλόγως της χημικής σύστασης (εποξειδικής, πολυουρεθανικής, κ.α.) και της χρήσης τους.

Πλήρεις λύσεις που καλύπτουν κάθε απαίτηση

Illustration of concrete and brick building interior wall and beams reinforced with structural strengthening carbon fiber plates

Σύνθετα Ινοπλισμένα Πολυμερή - Ανθρακοελάσματα  

 • Προδιαμορφωμένα ανθρακοελάσματα
  Για ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τα προδιαμορφωμένα ανθρακοελάσματα εφαρμόζονται ως εξωτερικός οπλισμός ή σε ειδικά διαμορφωμένες εγκοπές πλησίον της επιφάνειας. Η Sika προσφέρει μία ευρεία γκάμα τύπων και διαστάσεων ανθρακοελασμάτων, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
   
 • Προδιαμορφωμένο γωνιακό ανθρακοέλασμα σχήματος L
  Η διατμητική φέρουσα ικανότητα των δοκών μπορεί να ενισχυθεί εξωτερικά εφαρμόζοντας συστήματα εξωτερικά επικολλούμενου οπλισμού. Η Sika παρέχει ειδικά διαμορφωμένα ανθρακοελάσματα σχήματος L, για αποτελεσματική αγκύρωση σε ζώνες συμπίεσης του σκυροδέματος.
   
 • Συστήματα μετέντασης ανθρακοελασμάτων
  Τα συστήματα μετέντασης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τον έλεγχο δομικών ρωγμών και εκτροπών, καθώς και για την αύξηση της αντοχής έναντι κόπωσης και της σεισμικών δράσεων. Η Sika παρέχει ένα μοναδικό σύστημα μετέντασης ανθρακοελασμάτων.

 

Illustration of concrete and brick building interior and column reinforced with structural strengthening fiber FRP fabric

Σύνθετα Ινοπλισμένα Πολυμερή - Ανθρακοϋφάσματα

 • Ο εξωτερικά επικολλούμενος οπλισμός με τη μορφή υφάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της καμπτικής, διατμητικής, αξονικής και σεισμικής αντοχής των κατασκευών. Η Sika προσφέρει υφάσματα διαφόρων τύπων, βασισμένα σε διαφορετικούς τύπους υλικών, για συγκεκριμένες ανάγκες και βελτιστοποιημένη ως προς το κόστος ενίσχυση.

Παραδείγματα εφαρμογών

Από τα μικρά έως τα μεγαλύτερα εργοτάξια η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

 • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
 • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
 • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
 • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
 • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης