Εποξειδικής βάσης, θιξοτροπικά υλικά συγκολλήσεως πολλαπλών εφαρμογών. Η συγκόλληση μεταξύ στοιχείων διαφόρων εφαρμογών, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, λιθοστρώματα, τσιμεντοκονιάματα, χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος επιτυγχάνεται με χρήση της τεχνολογίας Sikadur® που βασίζεται στο συνδυασμό εποξειδικών ρητινών και ειδικών αδρανών.

Η άκαμπτη συγκόλληση είναι μια παραδοσιακή μέθοδος συγκόλλησης όπου το συγκολλητικό εφαρμόζεται στην επιφάνεια των υποστρωμάτων που στη συνέχεια πιέζονται και μετά από την ωρίμανση της συγκολλητικής στρώσης, τα δύο μέρη είναι ισχυρά και σταθερά ενωμένα. Η συγκολλητική στρώση μεταξύ των μερών είναι λεπτού πάχους και άκαμπτη. Το φορτίο, η πίεση και η κίνηση μεταφέρονται απευθείας μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων. Η μέθοδος της άκαμπτης συγκόλλησης επιλέγεται όταν συνδέεται παρόμοιας φύσεως υλικά, που δεν υπόκεινται σε κυκλικές τάσεις. Τυπικά άκαμπτα συγκολλητικά είναι τα εποξειδικής βάσης, καθώς και προϊόντα με βάση το νερό ή διαλύτες.

Construction worker applies epoxy adhesive on cast-iron beams

Χρήσεις άκαμπτων εποξειδικών συγκολλητικών

Άκαμπτος δεσμός για μεταφορά φορτίου  

Ο συνδυασμός πολλών στοιχείων με μη κινούμενες, άκαμπτες ενώσεις/συναρμογές, είναι σημαντικός σε διάφορα έργα:

  • Συναρμογή στοιχείων προκατασκευασμένου σκυροδέματος
  • Σύνδεση διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών
  • Εφαρμογή συστημάτων ενίσχυσης
  • Δομητικές προσθήκες, όπως σε σιδηροδρομικές ράγες και κυβόλιθους

Μία τεχνολογία για διάφορα υποστρώματα  

Η γκάμα εποξειδικών συγκολλητικών, εποξειδικών κονιαμάτων και γεφυρών πρόσφυσης Sikadur®, είναι κατάλληλη για διάφορα υποστρώματα:

  • Σκληρυμένο, χωρίς να έχει αναλάβει αντοχές (φρεσκοδιαστρωμένο) και νωπό σκυρόδεμα
  • Τοιχοποιία και φυσική πέτρα
  • Χάλυβας και άλλα μέταλλα
  • Ξύλο
  • Σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή

Παραδείγματα εφαρμογών

Rigid bonding of precast concrete elements with Sikadur repair mortar and adhesive
Rigid bonding of fresh and hardened concrete elements with Sikadur adhesive
Rigid bonding of different construction materials with Sikadur adhesive
Rigid bonding of different construction materials with Sikadur adhesive

Δείτε σχετικά βίντεο

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;