Τα ψυχρά δώματα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες, στους αρχιτέκτονες, στους μηχανικούς και στους συμβούλους να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση ενός κτιρίου και συμβάλλουν σε σημαντική μείωση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας» σε μεγαλουπόλεις. Τα ψυχρά δώματα ελαχιστοποιούν την απορρόφηση της θερμότητας λόγω ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς διατηρούν τις επιφάνειες των δωμάτων ψυχρότερες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτή την εφαρμογή ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία (υψηλός δείκτης ηλιακής ανακλαστικότητας), ενώ την ίδια στιγμή απελευθερώνουν την απορροφούμενη θερμότητα (υπέρυθρη εκπομπή).
Σε αστικό περιβάλλον με πληθυσμό 1 εκ. κατοίκων η μέση θερμοκρασία είναι
1 - 4 °C
υψηλότερη από ότι σε αγροτική περιοχή, ενώ τη νύχτα η διαφορά μπορεί να φτάσει και τους 12 °C.
Τα ψυχρά δώματα ανακλούν πάνω από το
65%
των ηλιακών ακτίνων, συγκριτικά με συμβατικά δώματα που ανακλούν λιγότερο απο το 15%.

Πώς λειτουργούν τα ψυχρά δώματα;

Τα ψυχρά δώματα έχουν την ικανότητα να αντανακλούν το φως του ήλιου και να απωθούν τη θερμότητα, επειδή τα συστήματα υγρομόνωσης που εφαρμόζονται σε αυτά έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Τα δώματα αυτά είναι συνήθως λευκής απόχρωσης και περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής νησίδας, ελαχιστοποιώντας τη θερμική επίδραση στο μικροκλίμα και στο τοπικό περιβάλλον. Τα σύγχρονα ψυχρά δώματα κατασκευάζονται με συνθετικές και υγρές μεμβράνες υψηλής ανακλαστικότητας, προσφέροντας πλεονεκτήματα παρατεταμένης διάρκειας.  

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τη ροή ενέργειας ηλιακού φωτός που προσπίπτει σε συμβατικό επίπεδο δώμα (αριστερά) και σε ψυχρό δώμα, επικαλυμμένο με λευκή μεμβράνη (συνθετική ή υγρή) (δεξιά).
 

Reflection and energy flow on flat roofs with dark and white colors

Η αποδοτικότητα των ψυχρών δωμάτων αξιολογείται με 3 τρόπους

ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (SR)

Είναι η ικανότητα της επιφάνειας ενός υλικού να αντανακλά ορατή και μη ηλιακή ακτινοβολία (υπέρυθρη και υπεριώδη). Η ηλιακή ανακλαστικότητα κυμαίνεται από 0 για μαύρες επιφάνειες έως 1 για λευκές επιφάνειες. Οι λευκές επιφάνειες έχουν υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και χαμηλή απορρόφηση, ενώ οι σκουρόχρωμες έχουν χαμηλή ανακλαστικότητα και υψηλή απορρόφηση.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (IE)

Η ικανότητα μιας επιφάνειας να εκπέμπει θερμική ακτινοβολία στο υπέρυθρο (θερμότητα) φάσμα είναι γνωστή ως θερμική εκπομπή. Η θερμική εκπομπή κυμαίνεται από 0 έως 1, ανάλογα με τον τύπο του υλικού. Όσο υψηλότερη είναι η εκπομπή, τόσο χαμηλότερη θα είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας. Οι βαφές μετάλλων έχουν χαμηλότερη εκπομπή από τις πολυμερείς συνθετικές επιφάνειες.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SRI)

Ο δείκτης ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) εκφράζει την ικανότητα ενός υλικού να ανακλά ηλιακή ενέργεια. Ορίζεται έτσι, ώστε ένα τυπικό μαύρο χρώμα (ηλιακή ανάκλαση 0,05, εκπομπή 0,90) να έχει τιμή 0, ενώ ένα τυπικό λευκό (ανακλαστικότητα 0,80, εκπομπή 0,90) να έχει τιμή 100. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή SRI, τόσο καταλληλότερο το υλικό για χρήση σε ψυχρό δώμα. Οι τιμές SRI μπορούν ακόμη και να ξεπεράσουν τα 100. Οι τιμές SRI υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις τιμές SR και IE που ορίζονται από το πρότυπο ASTM E 1980 «Υπολογισμός δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας οριζόντιων και χαμηλής κλίσης αδιαφανών επιφανειών». Ένα παρόμοιο ευρωπαϊκό πρότυπο εκδόθηκε το 2017: «EN 17190 Εύκαμπτα φύλλα για στεγανοποίηση - Δείκτης ηλιακής ανακλαστικότητας».

Ψυχρά δώματα και Συστήματα Πιστοποίησης Πράσινης Δόμησης

 

Τα οφέλη της χρήσης ψυχρών δωμάτων, αλλά και η συνολική αξία τους για το κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους ιδιοκτήτες κτιριακών δομών αναγνωρίζονται από συστήματα πιστοποίησης πράσινης δόμησης, όπως το σύστημα ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού LEED.

Το σύστημα LEED είναι το πλέον γνωστό και ευρύτερης αποδοχής σύστημα πιστοποίησης πράσινης δόμησης παγκοσμίως. Παρέχει επαλήθευση από ανεξάρτητο φορέα, πως ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της απόδοσης της βιωσιμότητάς του.

Η έκδοση LEED v4 αποτελεί την ισχύουσα σήμερα έκδοση και αναγνωρίζει πολλές επιλογές για λύσεις υγρομόνωσης σε νέα κτίρια ή έργα ανακαίνισης που μπορούν να κερδίσουν πόντους στο σύστημα βαθμολόγησης LEED: ενεργειακά αποδοτικά δώματα, διαχείριση απορροής υδάτων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι όλα σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η χρήση ενός συστήματος ψυχρού δώματος συγκαταλέγεται στο Credit 5, Option 1 «Heat island effect – Roofing” in the Site Sustainability category (SS) του πρωτοκόλλου LEED v4.

Διεθνείς οργανισμοί για ψυχρά δώματα και συμμετοχή της Sika

 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης για Ψυχρά Δώματα (Cool Roof Rating Council (CRRC)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1998. Έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης προϊόντων βάσει του οποίου οι εταιρείες μπορούν να επισημάνουν τα προϊόντα υγρομόνωσης δωμάτων με βάση τις τιμές ιδιοτήτων ανάκλασης. Το CRRC παραθέτει τις μετρημένες τιμές στον Βαθμολογημένο κατάλογο προϊόντων. Μάθετε περισσότερα στο www.coolroofs.org

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Ψυχρά Δώματα (European Cool Roofs (ECRC)) είναι το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό συμβούλιο του CRRC. Είναι ενεργό από το 2011. Μάθετε περισσότερα στο www.coolroofcouncil.eu. Διατηρεί επίσης έναν Κατάλογο προϊόντων με βαθμολογία.

Cool Roof Rating Council Logo
European Cool Roofs Council Logo

Τα προϊόντα Sika που είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε ψυχρά δώματα βρίσκονται αναρτημένα στις δημόσια διαθέσιμες για το κοινό βάσεις δεδομένων αξιολόγησης προϊόντων του Συμβουλίου Αξιολόγησης για Ψυχρά Δώματα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Ψυχρά Δώματα. 

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής

Συστήματα συνθετικών μεμβρανών

Οι μεμβράνες προσφέρουν ουσιαστικά απεριόριστες δυνατότητες στον σχεδιασμό των δωμάτων. Τα εύκαμπτα φύλλα παίρνουν εύκολα το σχήμα οποιασδήποτε στέγης ακόμα και αυτών με τις πλέον πολύπλοκες μορφές. Η επιλογή απόχρωσης RAL 9016 προσφέρει χαρακτηριστικά υψηλής ανακλαστικότητας, για εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε ψυχρά δώματα. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται για ψυχρά δώματα ελέγχονται και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Cool Roof Rating Council (CRRC). Επίσης οι μεμβράνες αυτές συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του LEED v4 SS credit 5 option 1 Heat Island reduction - Roof.

Συστήματα υγρών μεμβρανών

Η Sika είναι ένα από τα πρώτα και ενεργά μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης Ψυχρών Δωμάτων (CRRC Cool Roof Rating Council), που ιδρύθηκε το 1998 στις ΗΠΑ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχρών Δωμάτων (ECRC European Cool Roofs Council). Τα συστήματα Sikalastic® ελέγχονται άμεσα μετά την εφαρμογή τους και ύστερα από 3 χρόνια καιρικών επιδράσεων σε ό,τι αφορά στην ηλιακή ανακλαστικότητα και στη θερμική εμπομπή και συγκαταλέγονται στον κατάλογο του CRRC - Ευρετήριο ταξινομημένων προϊόντων. Οι υγρές μεμβράνες Sikalastic®, εφαρμοζόμενες σε απόχρωση Traffic White (RAL 9016) έχουν υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και χαμηλή θερμική απορρόφηση, κάτι που συνεργεί σε υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI Solar Reflectance Index), το βασικό δείκτη της ανακλαστικότητας μίας επιφάνειας. Όσο υψηλότερος ο συντελεστής SRI, τόσο υψηλότερη η ανακλαστικότητα του δώματος και τόσο «ψυχρότερο» το δώμα.