Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα συστήματα δαπέδων είναι συνήθως οι χώροι της παραγωγής. Τα δάπεδα στους χώρους αυτούς όχι μόνο θα πρέπει να αντέχουν σε ακραίες καταπονήσεις, συμπεριλαμβάνοντας μηχανική, χημική και θερμική καταπόνηση, αλλά επιπλέον πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο αντιολισθητικότητας για να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα συστήματά μας ανάλογα με τον τύπο του χώρου

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;