Βάσει της εκτεταμένης εμπειρίας μας σε χειρισμό πολλών διαφορετικών τύπων χημικών, π.χ. οξέων, αλκαλίων, λαδιών, διαλυτών, η Sika οδηγεί τις τεχνολογικές εξελίξεις πολλών εξειδικευμένων συστημάτων βάσεως εποξειδικών και άλλων ρητινών για στεγανοποίηση και προστασία δεξαμενών ασφαλείας, ούτως ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις συνθηκών λειτουργίας τους. Όπως απαιτείται και σύμφωνα με ορισμένα εθνικά και διεθνή πρότυπα, πολλά από τα συστήματα της Sika διαθέτουν ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών, ενώ η χημική τους αντοχή έχει ελεγχθεί πλήρως για επαφή με πολλά διαφορετικά χημικά με τα οποία θα έρθουν σε επαφή.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Στρώση καταπόνησης

Η στρώση καταπόνησης πρέπει να ανθίστανται στα μηχανικά φορτία του δαπέδου και είναι κύρια υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία του.

Τελική στρώση

Η τελική στρώση πρέπει να διαθέτει εξαιρετική χημική αντοχή για χρήση σε ένα τόσο επιθετικό χημικώς περιβάλλον.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν