Για τη σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα του κελύφους του κτιρίου, η σφράγιση αρμών είναι ουσιώδους σημασίας, παρά το ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα ολόκληρης της κατασκευής. Ο σκοπός της σφράγισης αρμών εν γένει, είναι η αποτροπή της διείσδυσης βλαπτικών ουσιών (αέρας, νερό, χημικά, καπνός, κ.α.), η παροχή θερμομόνωσης και ηχομόνωσης και η επαύξηση της αισθητικής ολόκληρης της κατασκευής. Τα ελαστικά σφραγιστικά Sikaflex® και Sikasil® αποτελούν υψηλής απόδοσης προϊόντα, τα οποία παρέχουν την κατάλληλη στεγανότητα υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα ελαστικά σφραγιστικά της Sika είναι ικανά να παραλάβουν κινητικότητα, χωρίς απώλεια της πρόσφυσής τους με τα παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής.

Ελαστική σφράγιση & συγκόλληση με τεχνολογία Sika

Η Sika διαθέτει μία ευρύτατη γκάμα σφραγιστικών, συγκολλητικών και διογκούμενων αφρών. Οι σειρές προϊόντων Sikaflex®, SikaHyflex®, Sikasil® και Sikacryl® έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως ενδεικτικά:
- Σφραγίσεις προσόψεων στοιχείων σκυροδέματος
- Σφραγίσεις σε υαλοπετάσματα και μεταλλικές κατασκευές
- Σφραγίσεις σε φυσικά πετρώματα
- Σφραγίσεις σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Αρμούς σε δάπεδα
- Αρμούς σε δώματα
- Σφραγίσεις σε εσωτερικούς χώρους
- Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
- Σφραγίσεις σε πισίνες

Η γκάμα των προϊόντων ελαστικής συγκόλλησης της Sika πλέον περιλαμβάνει υλικά διαφόρων τεχνολογιών, κάθε μία με διαφορετικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες εφαρμογής. Η Sika διαθέτει συγκολλητικά με διαβάθμιση ελαστικότητας και ικανότητας αρχικού αρπάγματος, κατάλληλα για εσωτερικές ή/και εξωτερικές εφαρμογές.

Την γκάμα της Sika συμπληρώνουν πολυουρεθανικοί αφροί, διαφορετικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών, εφαρμοζόμενοι με το χέρι ή με πιστόλι, κατάλληλοι για κάθε διαφορετική εφαρμογή γεμίσματος/ πλήρωσης και/ή συγκόλλησης.

Κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό έντυπο Sika για σφράγιση αρμού κάθε τύπου στην κατασκευή

Εξερευνήστε την γκάμα λύσεων της Sika για ελαστική σφράγιση & συγκόλληση στην κατασκευή