Τα δάπεδα με μόνιμα καλή εμφάνιση προϋποθέτουν υγιές υπόστρωμα, έτσι ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα. Ως εκ τούτου σε νέες αλλά και σε ανακατασκευές ξύλινων δαπέδων απαιτείται τόσο η ρύθμιση της υγρασίας, όσο και η ενίσχυση/σταθεροποίηση του υποστρώματος.

Sika® Primer MB - Πολλά περισσότερα από ένα αστάρι

Τα επιτυχημένα ξύλινα δάπεδα απαιτούν ένας καλής ποιότητας υπόστρωμα. Στην ανακαίνιση όπως και στη νέα κατασκευή, η ποιότητα του υποστρώματος πρέπει πάντα να ελέγχεται.

To Sika® Primer MB είναι 3 σε 1 προϊόν: Ρυθμιστής υγρασίας - Σταθεροποιητικό υποστρώματος - Ενισχυτικό πρόσφυσης. Η εφαρμογή του προσφέρει δυνατότητες εφαρμογής ξύλινων δαπέδων εκεί που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν δυνατόν, όπως σε χώρους με αυξημένη υγρασία ή αδύναμα υποστρώματα.