Επιλέξτε σημείο ενδιαφέροντος

    

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που δείχνει πως να πετύχετε το σύστημα διάστρωσης πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ETAG 022 Τμήμα 1

    
    

    

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα Sika για τη διάστρωση πλακιδίων σε μπάνια
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα Sika για τη διάστρωση πλακιδίων σε επιφάνειες ξηρής δόμησης
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού κονιάματος Sikalastic®-1K
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με σφράγιση αρμών σε δάπεδο μπάνιου
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τη χρήση του Sikaflex®-118 Extreme Grab για συγκόλληση αντικειμένων μεγάλου βάρους

Προϊόντα Sika για χώρο μπάνιου

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;