Η SikaProof® αποτελεί σύστημα πλήρως επικολλούμενης μεμβράνης βάσης TPO, για υψηλό επίπεδο στεγανότητας και ασφάλεια, βρίσκοντας εφαρμογή κυρίως σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις. 

Περιεχόμενα


Πλήρως επικολλούμενης μεμβράνης SikaProof® βάσης TPO:

 

Επικολλούμενες μεμβράνες στεγανοποίησης

Σύστημα εφαρμογής πριν τη σκυροδέτηση SikaProof® A+  


Η SikaProof® αποτελεί σύστημα πλήρως επικολλούμενης μεμβράνης βάσης TPO, για υψηλό επίπεδο στεγανότητας και ασφάλεια, βρίσκοντας εφαρμογή κυρίως σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις. 

SikaProof® A+ 08

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®

SikaProof® A+ 12

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®
Ενημερωτικό έντυπο 
Βίντεο εφαρμογής
Έργα αναφοράς
   
   

SikaProof® A+ 08

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®

SikaProof® A+ 12

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®

Σύστημα εφαρμογής μετά τη σκυροδέτηση SikaProof® P


Η SikaProof® αποτελεί σύστημα πλήρως επικολλούμενης μεμβράνης βάσης TPO, για υψηλό επίπεδο στεγανότητας και ασφάλεια, βρίσκοντας εφαρμογή κυρίως σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις. 

SikaProof® A+ 08

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®

SikaProof® A+ 12

Πλήρως επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO για υπόγειες κατασκευές
 • Εφαρμογή εκ των προτέρων, πριν την τοποθέτηση του οπλισμού και την έγχυση του σκυροδέματος
 • Διπλή συγκόλληση: Μηχανικά και χημικά (πρόσφυση του συγκολλητικού) με το νωπό σκυρόδεμα
 • Υψηλής ευκαμψίας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Χωρίς διείσδυση νερού μεταξύ κατασκευής σκυροδέματος και μεμβράνης
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στο οπλισμένο σκυρόδεμα της κύριας κατασκευής
 • Δεν είναι δυνατή η διείσδυση νερού μεταξύ της μεμβράνης και του σκυροδέματος
 • Υψηλής στεγανότητας, ελεγμένη σύμφωνα με πολλά ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς
 • Πλήρως και μόνιμα επικολλημένη στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ανθεκτική σε επιθετικά χημικά που περιέχονται σε υπόγεια ύδατα και στο έδαφος
 • Εύκολη στην τοποθέτηση με πλήρως επικολλούμενες ραφές
 • Προσωρινά ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις και υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εγκεκριμένα συστήματα στεγανοποίησης / σφράγισης αρμών & ενώσεων της Sika®
   
 
Δείτε περισσότερα Προϊόντα