Η αστικοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους βασικούς λόγους που η παθητική  πυροπρο-
σία αποτελεί ένα όλο και πιο σημαντικό τμήμα της οικοδομικής βιομηχανίας.
Ως προς αυτό, η συστηματική χρήση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του περιβάλλοντος.

Παθητική πυροπροστασία
Κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου
20.000
φωτιές σε αστικά συμβάντα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Σε μόλις 3.5 λεπτά, η θερμότητα από μια οικιακή φωτιά μπορεί να ξεπεράσει τους
590°C
Τα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας της Sika παρέχουν
2-4 ώρες
στους ενοίκους να διαφύγουν
Σφράγιση γραμμικών αρμών και διεισδύσεων

Ο σκελετός των σύγχρονων κτηρίων, λόγω των πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δικτύων, εμπλουτίζεται με την τοποθέτηση πολλαπλών καλωδιώσεων, σωληνώσεων και αγωγών εξαερισμού τόσο σε οριζόντιες, όσο και κάθετες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αμέτρητων διεισδύσεων, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αμέτρητων διεισδύσεων στους περισσότερους τοίχους και δάπεδα.
Κάθε μία από αυτές τις διεισδύσεις και κάθε κτηριακή ένωση μεταξύ διαφορετικών κτηριακών κατασκευών, στοιχείων και τμημάτων αποτελεί δυνητική δίοδο στη διάδοση φωτιάς, θερμότητας και τοξικού καπνού σε παρακείμενα δωμάτια και χώρους, που - στη χειρότερη περίπτωση- μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε ολόκληρο το κτήριο.

Fireman extinguishing the fire
Fireman extinguish the fire with water
Ενεργητική πυροσπαστασία έναντι παθητικής πυροσπαστασίας

Σε αυτό το σημείο έρχεται ο ρόλος της πυροπροστασίας:
Ενώ τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως οι καταιονιστήρες, μπορούν να κατασβέσουν τις φλόγες, η  παθητική πυροπροστασία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς και να την περιορίζει σε καθορισμένα διαμερίσματα για να ελαχιστοποιήσει τις καταστροφές και - ακόμη πιο σημαντικό- να παρέχει χρόνο για της ασφαλή εκκένωση των υπολοίπων χώρων.

Συστήματα παθητικής πυροπροστασίας από τη Sika
- ένα βασικό πλεονέκτημα για τους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες
  • Περιορίζουν την εξάπλωση της φωτιάς
  • Επιβραδύνουν την εξάπλωση τοξικών αερίων και καπνού, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου
  • Παρέχουν ζωτικό χρόνο διαφυγής για τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια περιστατικών πυρκαγιάς
  • Προστατεύουν τους διαδρόμους εκκένωσης, τη δομή του κτιρίου και τα κρίσιμα δομικά στοιχεία του
  • Ελαχιστοποιούν το κόστος ανοικοδόμησης μετά από περιστατικά πυρκαγιάς

Τα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας της Sika είναι σε θέση να σώσουν ζωές και περιουσίες

  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα

  

  
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: