Τα έγχυτα προϊόντα είναι σύνθετα κονιάματα (βάσεως τσιμέντου ή ρητινών), τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για χυτεύσεις ακριβείας, πλήρωση κενών ή αρμών, εδράσεις βάσεων μηχανημάτων και κατασκευών & αγκυρώσεις. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα αποτελούνται από τσιμέντο, αδρανή, ειδικά πρόσμικτα και πολυμερή, τα οποία αναμιγνύονται με νερό, σε αντίθεση με τα ρητινοκονιάματα, τα οποία είναι προϊόντα 2 ή 3 συστατικών αναλόγως της χημικής σύστασης (εποξειδικής, πολυουρεθανικής, κ.α.) και της χρήσης τους.

Τα Έγχυτα Κονιάματα χυτεύσεων - εδράσεων της Σειράς SikaGrout® Έχουν Πολλά Πλεονεκτήματα

Υψηλή
ποιότητα
Ευκολία χρήσης και εφαρμογής
 • Προ-αναμεμιγμένο προϊόν για διασφάλιση ποιότητας
 • 1-συστατικού προϊόντα, απαιτείται μόνο η ανάμιξη με νερό
 • Αντισταθμισμένης συρρίκνωσης
 • Χωρίς απόμειξη ή διαχωρισμό
 • Αντλήσιμο και/ ή χυτεύσιμο
Υψηλή
ακρίβεια
Ελεύθερης ροής έγχυτο κονίαμα
 • Πλήρωση κενών, ρωγμών, κοιλωμάτων (π.χ. κάτω από βάσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού μεγάλου βάρους) και αγκυρώσεις
 • Πλήρωση κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, σε ανεμογεννήτριες από χάλυβα ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα
Υψηλή
απόδοση
Εξαιρετικής πρόσφυσης και υψηλών μηχανικών αντοχών
 • Εξαιρετικές ιδιότητες ρευστότητας
 • Προσαρμόσιμης συνεκτικότητας
 • Ταχεία ανάπτυξη αντοχών
 • Υψηλού ποσοστού (ενεργού) επιφάνειας έδρασης
 • Εξαιρετικής πρόσφυσης σε σκυρόδεμα

Η Sika® Αποτελεί Έναν Αξιόπιστο Συνεργάτη Προμήθειας Έγχυτων Προϊόντων σε Διάφορα Είδη Έργων

 

Η Sika® διαθέτει πλήρη γκάμα έγχυτων προϊόντων, τσιμεντοειδούς, εποξειδικής, πολυουρεθανικής
ή μεθακρυλικής βάσης, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Έργου

Τσιμεντοειδή Κονιάματα
Cementitious Grouting of Termsoloar in Spain

Γενικής χρήσης

Turbine

Έδραση ανεμογεννητριών

Cementitious Grouting of Pavement

Διάστρωση & αρμολόγηση κυβολίθων λιθόστρωτου

Cementitious Grouting Micro Concrete Plant

Έδραση μηχανημάτων & εξοπλισμού μεγάλου βάρους

Ρητινοκονιάματα
Epoxy Grouting

Έδραση μηχανημάτων & εξοπλισμού πολύ μεγάλου βάρους & υψηλών δονήσεων

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

Στερέωση σιδηροτροχιών Σιδηροδρομικών Έργων

Epoxy Grouting of Zürich Airport

Ταχείας ωρίμανσης &
απόδοσης σε χρήση

                                                         

SikaGrout®
Sikadur®
Sika® FastFix
Sika Icosit®

Παραδείγματα Εφαρμογών

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Χύτευση κάτω από μεταλλική βάση

Fixing and fastening of bridge balustrade with SikaGrout cementitious mortar

Πλήρωση αρμών σε προκατασκευασμένους φορείς

Grouting machine bases with SikaGrout cementitious mortar

Χύτευση και έδραση ακριβείας βάσης εξοπλισμού και μηχανήματος

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Πλήρωση και σφράγιση φωλέων, κοιλοτήτων ή εγκοπών

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

Αρμολόγηση λιθόστρωτων

Rigid bonding with Sikadur adhesive

Στερέωση/ αγκύρωση μεταλλικών αντικειμένων

 Cementitious grouting of a building wall with SikaCrete

Επισκευή σκυροδέματος

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

Στερέωση μεταλλικών αντικειμένων / εξοπλισμού κυκλοφορίας

Εφαρμογές σε αιολικά πάρκα

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αιολικών πάρκων παγκοσμίως εμπιστεύονται της Sika για τα Έργα τους. Η Sika είναι σε θέση να παρέχει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, από τη θεμελίωση έως τα πτερύγια των ανεμογεννητριών, που αφορούν σε πρόσμικτα σκυροδέματος, έγχυτα κονιάματα εδράσεων ακριβείας, συστήματα στεγανοποίησης, κ.α. τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη συντήρησή τους.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την έδραση υψηλής ακριβείας/ πλήρωση αρμού μεταξύ βάσης και θεμελίωσης, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με έγχυτα κονιάματα υψηλών ή υπερ-υψηλών αντοχών, ελεγμένα επιτυχώς έναντι κόπωσης και πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανών ανεμογεννητριών παγκοσμίως. Εφόσον πρόκειται για αιολικά πάρκα στην ξηρά τότε προτείνονται τα SikaGrout®-3200 & SikaGrout®-3350, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Έργου και εάν πρόκειται για πάρκα στη θάλασσα τότε προτείνεται το SikaGrout®-3500 WP.

Εφαρμογές σε πλακοστρώσεις

Η σωστή επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και συστημάτων είναι καθοριστική για το σωστό σχεδιασμό και την ορθή κατασκευή, επισκευή (αποκατάσταση) και συντήρηση πλακόστρωτων οδικών αξόνων με κίνηση οχημάτων ή πεζοδρόμων. Η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, καθώς και ο τουρισμός αυξάνουν σημαντικά την κίνηση σε δρόμους και πεζοδρόμους με πλακοστρώσεις -κυρίως στα κέντρα των πόλεων, με τις εργασίες αποκατάστασης/ συντήρησης να επιφέρουν σημαντική όχληση στην κοινωνία, όταν αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν.

 Οποιαδήποτε εργασία, κατασκευής ή συντήρησης, θα πρέπει να ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν, για μείωση της όχλησης και με τα βέλτιστα συστήματα από πλευράς απόδοσης στο χρόνο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση απαίτησης συντήρησης στο μέλλον και άρα τη δυνατότητα αναδιανομής των πόρων της αυτοδιοίκησης προς άλλη κατεύθυνση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Sika® έχει αναπτύξει μια σειρά συστημάτων, πλήρως συγκολλούμενων ή πλωτών, ειδικά σχεδιασμένων τόσο για οδικούς άξονες όσο και για πεζοδρόμους με πλακοστρώσεις. Η σειρά Sika® FastFix αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένα κονιάματα για διάστρωση και αρμολόγηση πλακών και κυβολίθων, που πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης και λειτουργίας στο χρόνο.

Εποξειδικά έγχυτα κονιάματα

Ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής, ενδέχεται να απαιτείται χρήση εποξειδικού έγχυτου κονιάματος. Η Sika διαθέτει εποξειδικής βάσης χυτά προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΝ 1504, με υψηλή ακρίβεια στην εφαρμογή.

 

 

                           

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: