Καλώς ήλθατε στη συλλογή ολοκληρωμένων έργων της Sika Hellas σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τόσο στα μεγάλα εργοτάξια όσο και σε μικρότερης κλίμακας έργα, η 25χρονη παρουσία της Sika Hellas είναι καθοριστική προσφέροντας μια σειρά από λύσεις καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία,
σε εύρος κατασκευών που κυμαίνονται από αεροδρόμια και σήραγγες έως ξενοδοχεία, κατοικίες, σχολεία, και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Τύπος Έργου

Ξενοδοχείο Βιομηχανικό κτίριο Πισίνα Υποδομή μεταφορών Εμπορικό κέντρο Χώρος στάθμευσης Χώρος πολιτισμού Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Κατοικία Αθλητισμός & αναψυχή Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ενέργεια Χώρος υγειονομικής περίθαλψης Γραφεία Υποδομές ύδρευσης Ανεμογεννήτριες

Πεδίο Εφαρμογής

Υγρομόνωση Σφράγιση αρμών Επισκευή σκυροδέματος Διάστρωση δαπέδου Αποκατάσταση Χημική αγκύρωση Σκυρόδεμα Υγρή μεμβράνη Διάστρωση πλακιδίων Στεγανοποίηση Χύτευση Σφραγιστικό Αρμόστοκος Πρόσμικτα σκυροδέματος Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Επισκευή δώματος Δομητική ενίσχυση Στεγανό σκυρόδεμα Εποξειδικό δάπεδο Ασφαλτική μεμβράνη Προστασία σκυροδέματος Ψυχρό δώμα Διακοσμητικό δάπεδο Στεγανοποίηση αρμών Ασφαλτική επίστρωση Εξωτερική θερμομόνωση Πρόσμικτα κονιαμάτων Πολυουρεθανικό δάπεδο Επιφανειακός σκληρυντής Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Στεγανοποίηση υπογείων Έγχυτο κονίαμα Βιομηχανική βαφή Διαμόρφωση εσωτερικών επιφανειών Προστατευτική επίστρωση Ανόδια Τσιμεντοειδή δάπεδα Χημικά ανθεκτική επίστρωση Ελαστική συγκόλληση Ελαστική βαφή Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Συνθετική μεμβράνη Ταινία
Φόρτωση...