Καλώς ήλθατε στη συλλογή ολοκληρωμένων έργων της Sika Hellas σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τόσο στα μεγάλα εργοτάξια όσο και σε μικρότερης κλίμακας έργα, η 25χρονη παρουσία της Sika Hellas είναι καθοριστική προσφέροντας μια σειρά από λύσεις καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία,
σε εύρος κατασκευών που κυμαίνονται από αεροδρόμια και σήραγγες έως ξενοδοχεία, κατοικίες, σχολεία, και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Τύπος Έργου

Ξενοδοχείο Βιομηχανικό κτίριο Χώρος στάθμευσης Χώρος πολιτισμού Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Εμπορικό κέντρο Πισίνα

Πεδίο Εφαρμογής

Επισκευή σκυροδέματος Υγρομόνωση Αποκατάσταση Σφράγιση αρμών Υγρή μεμβράνη Στεγανοποίηση Ασφαλτική μεμβράνη Σκυρόδεμα Διάστρωση δαπέδου Στεγανό σκυρόδεμα Επιφανειακός σκληρυντής Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Στεγανοποίηση υπογείων Χημική αγκύρωση Πρόσμικτα σκυροδέματος Προστασία σκυροδέματος Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Έγχυτο κονίαμα Στεγανοποίηση αρμών Επισκευή δώματος Δομητική ενίσχυση Διάστρωση πλακιδίων Ανόδια Ασφαλτική επίστρωση Εποξειδικό δάπεδο Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Χύτευση Πρόσμικτα κονιαμάτων Σφραγιστικό Αρμόστοκος