Καλώς ήλθατε στη συλλογή ολοκληρωμένων έργων της Sika Hellas σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τόσο στα μεγάλα εργοτάξια όσο και σε μικρότερης κλίμακας έργα, η 25χρονη παρουσία της Sika Hellas είναι καθοριστική προσφέροντας μια σειρά από λύσεις καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία,
σε εύρος κατασκευών που κυμαίνονται από αεροδρόμια και σήραγγες έως ξενοδοχεία, κατοικίες, σχολεία, και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Τύπος Έργου

Ξενοδοχείο Βιομηχανικό κτίριο Υποδομή μεταφορών Πισίνα Χώρος πολιτισμού Εμπορικό κέντρο Χώρος στάθμευσης Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Γραφεία Κατοικία Αθλητισμός & αναψυχή Σήραγγα Γέφυρα Δημόσιο κτίριο Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ενέργεια Χώρος υγειονομικής περίθαλψης Εξόρυξη Οδοποιία Υποδομές ύδρευσης Ανεμογεννήτριες

Πεδίο Εφαρμογής

Σφράγιση αρμών Υγρομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Χημική αγκύρωση Αποκατάσταση Στεγανοποίηση Σκυρόδεμα Διάστρωση δαπέδου Πρόσμικτα σκυροδέματος Στεγανοποίηση αρμών Χύτευση Υγρή μεμβράνη Δομητική ενίσχυση Διάστρωση πλακιδίων Σφραγιστικό Αρμόστοκος Προστασία σκυροδέματος Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Επισκευή δώματος Στεγανό σκυρόδεμα Εποξειδικό δάπεδο Στεγανοποίηση υπογείων Ασφαλτική μεμβράνη Ψυχρό δώμα Διακοσμητικό δάπεδο Έγχυτο κονίαμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ανόδια Ασφαλτική επίστρωση Εξωτερική θερμομόνωση Πρόσμικτα κονιαμάτων Πολυουρεθανικό δάπεδο Άκαμπτη συγκόλληση Επιφανειακός σκληρυντής Συνθετική μεμβράνη Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Βιομηχανική βαφή Διαμόρφωση εσωτερικών επιφανειών Παθητική πυροπροστασία Προστατευτική επίστρωση Τσιμεντοειδή δάπεδα Χημικά ανθεκτική επίστρωση Ελαστική συγκόλληση Ελαστική βαφή Πυράντοχο κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Ταινία
Φόρτωση...

Κατεβάστε PDFs έργων αναφοράς