Καλώς ήλθατε στη συλλογή ολοκληρωμένων έργων της Sika Hellas σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τόσο στα μεγάλα εργοτάξια όσο και σε μικρότερης κλίμακας έργα, η 25χρονη παρουσία της Sika Hellas είναι καθοριστική προσφέροντας μια σειρά από λύσεις καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία,
σε εύρος κατασκευών που κυμαίνονται από αεροδρόμια και σήραγγες έως ξενοδοχεία, κατοικίες, σχολεία, και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Τύπος Έργου

Ξενοδοχείο Βιομηχανικό κτίριο Πισίνα Εμπορικό κέντρο Χώρος στάθμευσης Αθλητισμός & αναψυχή Υποδομή μεταφορών Χώρος πολιτισμού Ενέργεια Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Γραφεία Κατοικία Υποδομές ύδρευσης Ανεμογεννήτριες

Πεδίο Εφαρμογής

Υγρομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Σφράγιση αρμών Αποκατάσταση Σκυρόδεμα Στεγανοποίηση Χύτευση Χημική αγκύρωση Πρόσμικτα σκυροδέματος Διάστρωση δαπέδου Υγρή μεμβράνη Επισκευή δώματος Διάστρωση πλακιδίων Στεγανό σκυρόδεμα Σφραγιστικό Αρμόστοκος Ασφαλτική μεμβράνη Προστασία σκυροδέματος Ψυχρό δώμα Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Διακοσμητικό δάπεδο Στεγανοποίηση αρμών Ασφαλτική επίστρωση Εποξειδικό δάπεδο Πρόσμικτα κονιαμάτων Επιφανειακός σκληρυντής Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Στεγανοποίηση υπογείων Έγχυτο κονίαμα Βιομηχανική βαφή Διαμόρφωση εσωτερικών επιφανειών Προστατευτική επίστρωση Δομητική ενίσχυση Ανόδια Τσιμεντοειδή δάπεδα Ελαστική βαφή Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Πολυουρεθανικό δάπεδο Συνθετική μεμβράνη Ταινία
Φόρτωση...