Η Sika παρέχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για την παραγωγή πορτών εισόδου από PVC, ξύλο και αλουμίνιο.

Συγκόλληση μονωμένων και πυράντοχων σύνθετων πάνελ πορτών

Συνδυάζοντας την απόδοση και την αισθητική, τα συγκολλητικά SikaForce® και SikaMelt® PUR είναι ιδανικά για τη συγκόλληση μονωμένων και πυράντοχων σύνθετων πάνελ πόρτας.

Η μακροχρόνια αντοχή των πολυστρωματικών PVC, ξύλινων και αλουμινένιων σύνθετων πορτών, εξασφαλίζεται με τη χρήση αντιδρώντων συγκολλητικών ουσιών πολυουρεθάνης.

Λόγω της υψηλής αρχικής τους αντοχής, μπορείτε να διασφαλίσετε υψηλή ταχύτητα παραγωγής μονωμένων θυρών με τις συγκολλητικές θερμόκολλες SikaMelt®.

Για πυράντοχες πόρτες από χάλυβα και πετροβάμβακα, τα συγκολλητικά SikaForce® μπορούν να σας προσφέρουν ιδανικές λύσεις.

 

Laminated door of a house entrace with composite door panels
ΑΜΕΣΗ
διαχείριση κατά την παραγωγή
process with SikaMelt® adhesives
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ
πόρτες με πυρήνα πετροβάμβακα
και συγκολλητικά SikaForce®

Θερμόκολλες και υγρά πολυουρεθανικά συγκολλητικά για μεγάλο εύρος εφαρμογών

front door of a house bonded with Sika

Τα συγκολλητικά SikaMelt® HMPUR είναι ιδατνικά για ταχεία παραγωγή πολυστρωματικών πορτών. Η ισχυρή αρχική πρόσφυση σημαίνει πως τα πάνελ μπορούν να διαχειριστούν άμεσα κατά την παραγωγή, ενώ τα συγκολλητικά παραμένουν ανεπηρέασα και συνεχίζουν να διαμορφώνουν έναν ισχυρό πολυμερικό δεσμό.

Συγκόλληση σε μγάλο εύρος υποστρωμάτων

Άμεση διαχείριση κατά την παραγωγή

Διασταυρούμενοι πολυμερικοί δεσμοί για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα  

Συνδυάζοντας την απόδοση με την αισθητική, τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά SikaForce® είναι ιδανικά για συγκόλληση μονωμένων και πυράντοχων σύνθετων πάνελ πορτών.

Συγκολλητικά για μεγάλο εύρος υποστρωμάτων

Μεγάλος χρόνος ενέργειας

Αντιδρώντα πολυουρεθανικά συγκολλητικά για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα  

Laminated, sandwich panel fire resistante door

Σειρά SikaForce®-7110

1-συστατικού πολυουρεθανικά συγκολλητικά, για χρήση σε πόρτες με πετροβάμβακα και πυράντοχες χαλύβδινες πόρτες.

Σειρά SikaForce®-7710

Πολλαπλών εφαρμογών, 2-συστατικών, πολυουρεθανικά συγκολλητικά για συγκόλληση μιας σειράς από μέταλλα, αφρούς, ίνες και ξύλινα υποστρώματα.  

Κατεβάστε σχετικά έγγραφα