Από την εξέλιξη στην εφαρμογή

Η Sika αναπτύσσει λύσεις σφράγισης και συγκόλλησης σε στενή συνεργασία με τους πελάτες της στη βιομηχανία προσόψεων και παραθύρων.  

Για τη Sika, αυτό σημαίνει όχι μόνο την ανάπτυξη βέλτιστων λύσεων τεχνολογίας που να ταιριάζουν με τις τεχνικές και εμπορικές απαιτήσεις του πελάτη, αλλά και την εξασφάλιση κατάλληλης απόδοσης σε όλη τη φάση σχεδιασμού, πρωτοτύπου, επιβεβαίωσης και κανονικής παραγωγής. Οι ειδικοί της Έρευνας και Ανάπτυξης της Sika, της Τεχνικής εξυπηρέτησης και της Μηχανικής Συστημάτων ειδικεύονται στην ανάπτυξη μοναδικών λύσεων προσανατολισμένων στον πελάτη.

"Οι "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης" είναι όταν σας προσφέρουμε την καλύτερη ατομική εξυπηρέτηση για τα έργα γυάλινων προσόψεων."

Υποστήριξη κατά το σχεδιασμό και τη διαδικασία εφαρμογής

Τα συγκολλητικά και τα σφραγιστικά που είναι προσανατολισμένα προς την εφαρμογή, καθώς και οι καινοτόμες μέθοδοι κατασκευής, είναι επί του παρόντος σε μεγάλη ζήτηση, γεγονός που απαιτεί σχεδιασμό και υποστήριξη εφαρμογής.

Στα Κέντρα Ανάπτυξης Τεχνολογιών Sika Facade & Fenestration, εξελίσσονται οι καταλληλότερες λύσεις σε συνεργασία με τους πελάτες μας για την επίτευξη των στοχευμένων αποτελεσμάτων. Τελικά, αυτό σημαίνει μειωμένο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη αξιοπιστία προϊόντος, βελτιωμένη αισθητική και γρηγορότερους χρόνους γυρίσματος στην παραγωγή, προσθέτοντας αξία στις δραστηριότητες των πελατών της Sika.

Testing of Material in a Sika Services test center

Έλεγχος και αξιολόγηση

Οι ομάδες τεχνικής εξυπηρέτησης της Sika βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και είναι αφοσιωμένες στην επιλογή βέλτιστων πρακτικών, την επιβεβαίωση και την εφαρμογή των υλικών της Sika.

Με το να βρίσκεται κοντά στους πελάτες μας, το Τεχνικό Τμήμα του Τομέα Βιομηχανικών ΕΦαρμογών ης Sika παρέχει γρήγορες και αξιόπιστες δοκιμές έργων βάσει διεθνών ή τοπικών προτύπων και μπορεί να εξασφαλίσει την άριστη επικοινωνία και κατανόηση της τοπικής γλώσσας σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης τεχνικών εφαρμογών για να διασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την κατασκευή

  • Ανασκόπηση και παροχή συμβουλών σε συστήματα πρόσοψης και παραθύρων όσον αφορά την καταλληλότητα για συγκόλληση
  • Συμβουλές για τη βελτίωση του συστήματος, δηλ. επιλογή υλικού ή διαστασιολόγηση

Λειτουργική δοκιμή

  • Υποστήριξη με πρωτότυπα
  • Λειτουργικές δοκιμές / σχέδιο δοκιμής ολόκληρου του συστήματος για συμβατότητα, πρόσφυση και λειτουργία

Τεχνολογία εφαρμογής

  • Ενεργός συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της σωστής τεχνολογίας εφαρμογής
  • Υποβοήθηση στην τεχνολογία μηχανικών συστημάτων και εξοπλισμού
  • Υποστήριξη με διαδικασίες εφαρμογής και ποιότητας

Εκπαίδευση εφαρμοστών

  • Προετοιμασία εγχειριδίων λειτουργίας για συγκόλληση σύμφωνα με το πρότυπο ISO
  • Εργοστασιακή και επιτόπια εκπαίδευση εφαρμοστών

Εξωτερικές εγκρίσεις

  • Προετοιμασία δειγμάτων βέλτιστης πρακτικής