Τα SikaMelt® αποτελούν αντιδρώντα συγκολλητικά πολυουρεθανικά διαλύματα και είναι η ιδανική επιλογή για τη συγκόλληση ελασματοποιημένων, σύνθετων ξύλινων δαπέδων (παρκέ).

Παραγωγή ξύλινων δαπέδων χωρίς αναμονή

Με χρήση συγκολλητικών SikaMelt® HMPUR μπορούν να κατασκευαστούν βιομηχανικά ξύλινα δάπεδα (παρκέ) υψηλών αντοχών, χωρίς χρόνο αναμονής για ξήρανση ή ωρίμανση.

Τα υψηλής αντοχής συγκολλητικά συνδυαστικά με άμεση άσκηση πίεσης, είναι ο ιδανικός συνδυασμός για αύξηση παραγωγικότητας.

Επειδή τα συγκολλητικά HMPUR είναι διασταυρούμενα, ωριμάζουν σχηματίζοντας ένα σκληρό και ανθεκτικό πολυμερές με εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα.

 

An interior of a house showing hard laminated panels
ΠΛΗΡΟΙ
τα πρότυπα IHD και JAS II για κατασκευή ξύλινων δαπέδων
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ
ξήρανσης, καθώς οι θερμόκολλες έχουν περιεκτικότητα 100% σε στερεά

Αντιδρούσες πολυουρεθανικές θερμόκολλες για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

laminated wooden floor with SikaMelt HMPUr

Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά SikaMelt® HMPUR αντιδρούν με την αρμοσφαιρική υγρασία και ωριμάζουν διαμορφώνοντας έναν ανθεκτικό δεσμό σε βιομηχανικά επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα (παρκέ).

Ισχυρή αρχική αντοχή για υψηλή παραγωγικότητα

Εξαιρετική θερμική αντοχή και ανθεκτικότητα

Ελεγμένα σύμφωνα με το πρότυπο εργασιών IHD και τις διαδικασίες ελέγχου JAS II

Προϊόντα Sika για κατασκευή ξύλινων στοιχείων επένδυσης δαπέδων

SikaMelt®-675 IS

Πολυουρεθανική θερμόκολλα υψηλών αρχικών αντοχών για ξύλο, ελεγμένη σύμφωνα με τα πρότυπα διαδικασιών εργασίας IHD και JAS-II .