Οι παραγωγοί ελαστικών επιστρώσεων δαπέδων, όπως το ελασματοποιημένο PVC ή οι αυτοκόλλητες μεμβράνες, βρίσκουν λύσεις στην εφαρμογή τους με πολυουρεθανικά συγκολλητικά πίεσης SikaMelt®.

Αποδοτικές λύσεις για την παραγωγή ελασματοποιημένων, ελαστικών δαπέδων

Τα συγκολλητικά SikaMelt® HMPUR με χαμηλή νέφωση, χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση επενδύσεων δαπέδου και μεμβρανών για οικοδομές και κατασκευές.

Τα συγκολλητικά υψηλής αρχικής αντοχής και γρήγορης πήξης αποτελούν μια αποτελεσματική λύση για την παραγωγή πολυστρωματικών υλικών.

Τα χαμηλά επίπεδα νέφωσης και εκπομπών, είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος της κτιριακής κατασκευής.

 

Basket ball player playing on soft laminated sandwich panel floor

Αντιδραστικά πολυουρεθανικά συγκολλητικά και μη αντιδραστικά συγκολλητικά πίεσης

Image: PVC to foam laminated sports flooring

Τα αντιδρώντα συγκολλητικά SikaMelt® HMPUR διαθέτουν υψηλή αρχική αντοχή και διασταυρούμενες χημικές ομάδες που διαμορφώνουν έναν ανθεκτικό δεσμό για συγκόλληση ελαστικών δαπέδων, όπως PVC σε δάπεδα αφρού.
Πολύ καλή συμπεριφορά σε γήρανση, για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

Χαμηλή νέφωση και εκπομπές στο περιβάλλον εφαρμογής τους

Υψηλή αρχική δύναμη για αποδοτική παραγωγική διαδικασία
 

Με άμεση ισχυρή στερέωση, οι συγκολλητικές θερμόκολλες που είναι ευαίσθητες στην πίεση παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης για μια σειρά ελαστικών στοιχείων δαπέδου.
Άμεαη και ισχυρή προσαρμογή

Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας για χρήση σε ψυχρότερες συνθήκες

Ταιριάζουν τέλεια σε αυτοκόλλητα δάπεδα
 

Underfloor sysstem using self adhesive pressure sensitive tapes and membranes

Προϊόντα Sika για ελαστικά δάπεδα

SikaMelt®-676

Πολυουρεθανική θερμόκολλα χαμηλής νέφωσης και εκπομπών, για τη διαστρωμάτωση ελαστικών δαπέδων.

SikaMelt®-209 HT

Θερμόκολλα PSA, ανθεκτική σε θερμότητα, για ταινίες δαπέδων και και αυτοκόλλητες επικαλύψεις με χαμηλές απαιτήσεις θερμοκρασίας λειτουργίας.