Το σύστημα SikaMembran® αποτελεί σύστημα στεγανοποίησης και ελέγχου υδρατμών που περιλαμβάνει διάφορους τύπους μεμβρανών, με βελτιστοποιημένα επίπεδα διάχυσης ατμού για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

Μεμβράνες στεγανοποίησης και φράγματα υδρατμών

Οι ανθεκτικές κτιριακές κατασκευές χρειάζονται επαγγελματική στεγανοποίησης και ειδικά οι αρμοί μεταξύ στοιχείων διαφορετικής φύσης θέτουν υψηλές απαιτήσεις στον σχεδιαστή.Η συσσωρευμένη συμπύκνωση εντός της κατασκευής τοίχου πρέπει να μεταφερθεί προς τα έξω, ενώ η εξωτερική όψη πρέπει να αντέχει τη βροχή και τον άνεμο.

Το σύστημα SikaMembran® είναι σύστημα ελέγχου ατμών που αποτελείται από διάφορες μεμβράνες προδιαμορφωμένων φύλλων EPDM. Παρέχουν ένα ασφαλές και ανθεκτικό φράγμα υδρατμών και στεγανή σφράγιση στις ενώσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων. Το σύστημα SikaMembran® χρησιμοποιείται για προσόψεις τύπου μανδύα, αεριζόμενες προσόψεις και εγκαταστάσεις παραθύρων.

Πλεονεκτήματα:

  • Υψηλής ευκαμψίας, βάσες ειδικού EPDM
  • Ταεία, εύκολη και ασφαλής εφαρμογή, ακόμη και σε γωνίες
  • Καταλληλες για όλες τις κλιματικές συνθήκες
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικές σε έντονες ανεμοπιέσεις (έως 10 kPa)
  • κατάλληλες για ανισόσταθμα υποστρώματα (οπές σε σκυρόδεμα), ισοστάθμιση υποστρώματος λόγω συγκόλλησης
??????

Ο τοίχος συνεχίζει να αναπνέει με μεμβράνες που λειτουργούν ως στρώση ελέγχου υδρατμών

Η Sika και το Ινστιτούτο Fraunhofer στη Γερμανία έχουν  πραγματοποιήσει διάφορες προσομοιώσεις για να αποδείξουν την απόδοση της προσέγγισης του ελέγχου των υδρατμών με το σύστημα SikaMembran®, σε τέσσερις διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

Η προσομοίωση δεν έδειξε συσσώρευση υγρασίας αμέσως μετά τη φάση κατασκευής ούτε κατά τα επόμενα έτη. Αυτό δείχνει ότι με το σύστημα SikaMembran®, ο τοίχος συνεχίζει να αναπνέει.

Κέντρο πληφορόρησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις μας, τη διαστασιολόγηση αρμών, καθώς και το πρόγραμμα διαχείρισης έργου.