Με αυξανόμενη τάση προς τις αρθρωτές τεχνικές κατασκευής, η χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πάνελ κτιρίων επεκτείνεται ταχέως. Ταβάνια, δάπεδα, διαχωριστικοί τοίχοι και άλλα μπορούν να κατασκευαστούν πλέον με την τεχνική της ελασματοποίησης, με οικονομικά αποδοτική, υψηλής απόδοσης παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας συγκολλητικά συστήματα Sika.

Γρήγορη και ευέλικτη παραγωγή πανέλων

Οι κατασκευαστές πάνελ για τοίχους μόνωσης, διαχωριστικών, οροφής ή ανυψωμένων δαπέδων επωφελούνται από τη γρήγορη παραγωγή και ένα μικρό αποτύπωμα εργοστασίου όταν χρησιμοποιούν συγκολλητικά SikaMelt®.

Τα αντιδρώντα πολυουρεθανικά συγκολλητικά χαρακτηρίζονται από υψηλή αρχική αντοχή, συνδυαστικά με μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των ελασματοποιημένων, σύνθετων πάνελ.  

Ταυτοχρόνως, εξασφαλίζεται γρήγορη παραγωγική διαδικασία, καθώς τα πανέλα μπορούν να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν άμεσα μετά τη συγκόλλησή τους.

Επίσης μπορούν να κατασκευαστούν προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιβράδυνσης καύσης και συμπεριφοράς σε φωτιά, ταξινόμησης A2:s1:d0.
 

An interior of a house showing hard laminated panels
ΠΛΗΡΟΥΝ
τις προδιαγραφές για ξύλινα δάπεδα και τα πρότυπα εργασιών IHD και ελέγχου JAS II
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ
ξήρανσης, καθώς πρόκειται για θερμόκολλες με 100% περιεχόμενο σε στερεά

Λύσεις SikaMelt® και SikaForce® για ταχεία και ευέλικτη παραγωγή πανέλων

A wide range of substrate and core material sandwich panel combinations

Για τη συγκόλληση ενός ευρέως φάσματος υποστρωμάτων με υψηλό ρυθμό παραγωγής, τα συγκολλητικά πολυουρεθάνης SikaMelt® και τα SikaForce® χρησιμοποιούνται ευρέως για επίπεδα, ελασματοποιημένα, σύνθετα πάνελ.

Θερμόκολλες 1 και 2 συστατικών για άμεση διαχείριση παραγόμενων προϊόντων, προσφέροντας ευελιξία

Προϊόντα SikaMelt® και SikaForce®ειδικής σύστασης που προσφέρουν πυραντοχή και δεν είναι ταξινομημένα  

Εξαιρετική ανθεκτικότητα στο χρόνο, καθώς τα συγκολλητικά ωριμάζουν δημιουργώντας διασταυρούμενους δεσμούς πολυμερών

Προϊόντα Sika για κατασκευαστικά πανέλα

Σειρά SikaForce®-7100

Εύκολα στο χειρισμό, πολυουρεθανικά συγκολλητικά 1-συστατικού που ωριμάζουν με την ατμοσφαιρική υγρασία, ιδανικά για ανοιχτής δομής και ινώδη υποστρώματα.