Ευρέως χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή εσωτερικών χώρων, εξαρτημάτων και επίπλων, τα διακοσμητικά πάνελ με επίστρωση αλουμινίου, καπλαμάδες και HPL παράγονται με μεγάλη ταχύτητα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Sika® HotMelt.

Επιφάνειες σαν γυαλί με συγκολλητικά Sika

Οι αντιδρούσες πολυουρεθανικές θερμόκολλες SikaMelt® (HMPUR) είναι ιδανικές για την παραγωγή ελασματοποιημένων πανέλων εσωτερικών χώρων, όπως για έπιπλα.  

Η στιγμιαία πίεση σε συνδυασμό με την αρχική ψύξη και πήξη, σημαίνουν ότι τα πανέλα μπορούν να προχωρήσουν αμέσως στα επόμενα στάδια της επεξεργασίας. Η εφαρμογή κυλίνδρων με συγκολλητικές θερμόκολλες εξασφαλίζει εξαιρετική επιπεδότητα στην επιφάνεια των προϊόντων - κρίσιμη για την αισθητική επίπλων. Επειδή οι θερμόκλλες είναι αντιδραστικές, συνεχίζουν να δημιουργούν διασταυρούμενους δεσμούς, παράγοντας σκληρές αλυσίδες πολυμερών.

 

Modern kitchen with Glass-like surface finishes

Υψηλή επιπεδότητα ελασματοποιημένων πανέλων επίπλων

Modern kitchen

Με χρήση συγκολλητικών SikaMelt® HMPUR μπορεί να επιτευχθεί επιφανειακό φινίρισμα τέτοιας στιλπνότητας που να ομοιάζει με καθρέφτη, σε γρήγορους χρόνους κύκλων εργασιών.

Εξαιρετική επιπεδότητα πανέλων, χωρίς να ξεφλουδίζουν  

Ταχεία ανάληψη αντοχών, για μετέπεια διαχείριση και επεξεργασία που απαιτούν τα επόμενα στάδια της παραγωγής  

Υψηλή αντοχή σε θερμότητα και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

 

Προϊόντα Sika για πανέλα επίπλων

SikaMelt®-677

Πολυουρεθανική θερμόκολλα υψηλών τελικών αντοχών για ελασματοποιημένα πανέλα επίπλων.

SikaMelt®-675 IS

Πολυουρεθανική θερμόκολλα υψηλών αντοχών για ταχεία επεξεργασία και διαχείριση επίπεδων ελασματοποιημένων πανέλων.